Facebook
From ja, 1 Year ago, written in C++.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 71
 1. #include <iostream>
 2. #include <fstream>
 3. #include <string>
 4. #include <cstdlib>
 5.  
 6. bool FileOpen(std::string& sFileName, std::ifstream& plik);
 7. long int* CreateTab(const int& iTabSize);
 8. void ReadDates(long int* TabWithDates, const int& iSize, int& iCountLookingNumbers, std::ifstream& plik);
 9. void CheckDataCorrect(const int& iSize, const int& iCount);
 10. void CheckLookingNumbersCountCorrect(const int& iCountLookingNumbers, const int& iSize);
 11. long int LookNumberOfInstance(long int* TabWithDates, const long int& LookingValue, const int& iSize);
 12. void WriteToFile(const std::string& sFileName, const int& iCountOccurance, const long int& LookingValue);
 13.  
 14.  
 15. int main()
 16. {
 17.         std::string sFileName;
 18.         std::ifstream plik;
 19.         int iSize, iCount, iCountLookingNumbers;
 20.  
 21.         do
 22.         {
 23.                 std::cin >> sFileName;
 24.  
 25.         } while (!FileOpen(sFileName, plik));
 26.  
 27.         plik >> iCount;
 28.  
 29.         int j = 0;
 30.         while (j < iCount)
 31.         {
 32.                 plik >> iSize;
 33.  
 34.                 CheckDataCorrect(iSize, iCount);
 35.  
 36.                 long int * lTabWithDates = CreateTab(iSize);
 37.  
 38.                 ReadDates(lTabWithDates, iSize, iCountLookingNumbers, plik);
 39.  
 40.                 int i = 0;
 41.                 while (i < iCountLookingNumbers)
 42.                 {
 43.                         long int LookingValue;
 44.                         int iCountOccurance;
 45.                         plik >> LookingValue;
 46.                         iCountOccurance = LookNumberOfInstance(lTabWithDates, LookingValue, iSize);
 47.                         WriteToFile(sFileName, iCountOccurance, LookingValue);
 48.                         ++i;
 49.                 }
 50.  
 51.                 delete[] lTabWithDates;
 52.                 ++j;
 53.         }
 54.         plik.close();
 55.         std::cin.get();
 56.         std::cin.get();
 57. }
 58.  
 59. bool FileOpen(std::string& sFileName, std::ifstream & plik)
 60. {
 61.         try
 62.         {
 63.                 if (sFileName.find(".txt") != std::string::npos)
 64.                 {
 65.                         plik.open(sFileName.c_str());
 66.                 }
 67.                 else
 68.                 {
 69.                         sFileName += ".txt";
 70.                         plik.open(sFileName.c_str());
 71.                 }
 72.  
 73.                 if (!plik)
 74.                 {
 75.                         throw "Nie znaleziono pliku. Podaj jeszcze raz: ";
 76.                 }
 77.         }
 78.  
 79.         catch (char * cWhatWrong)
 80.         {
 81.                 plik.clear();
 82.                 std::cout << cWhatWrong;
 83.                 return false;
 84.         }
 85.         return true;
 86. }
 87.  
 88. long int* CreateTab(const int& iTabSize)
 89. {
 90.         long int* lTabForDates;
 91.         try
 92.         {
 93.                 lTabForDates = new long int[iTabSize];
 94.                 return lTabForDates;
 95.         }
 96.         catch (std::bad_alloc & bad)
 97.         {
 98.                 std::cout << "Wystapil problem z przydzialem pamieci. Program zostanie zakonczony.";
 99.                 exit(EXIT_FAILURE);
 100.         }
 101.  
 102. }
 103.  
 104. void CheckDataCorrect(const int& iSize, const int& iCount)
 105. {
 106.         if (iCount < 1 || iSize < 1 || iSize > 1000000)
 107.         {
 108.                 std::cout << "Bledne dane w pliku. Aplikacja zostala zatrzymana !";
 109.                 exit(EXIT_FAILURE);
 110.         }
 111.  
 112. }
 113.  
 114. void ReadDates(long int* lTabWithDates, const int& iSize, int& iCountLookingNumbers, std::ifstream & plik)
 115. {
 116.  
 117.         for (int i = 0; i < iSize; ++i)
 118.         {
 119.                 plik >> lTabWithDates[i];
 120.         }
 121.         plik >> iCountLookingNumbers;
 122.         CheckLookingNumbersCountCorrect(iCountLookingNumbers, iSize);
 123. }
 124.  
 125. void CheckLookingNumbersCountCorrect(const int& iCountLookingNumbers, const int& iSize)
 126. {
 127.         if (iCountLookingNumbers < 1 || iCountLookingNumbers > iSize)
 128.         {
 129.                 std::cout << "Bledne dane.";
 130.                 exit(EXIT_FAILURE);
 131.         }
 132.  
 133. }
 134.  
 135. long int LookNumberOfInstance(long int* lTabWithDates, const long int& lLookingValue, const int& iSize)
 136. {
 137.  
 138.         int iTabCenter = (iSize - 1) / 2;
 139.         int ValueCount = 0;
 140.         int iPointer = iTabCenter;
 141.         int iFirst = 0;
 142.         int iLast = iSize - 1;
 143.         bool NotFind = false;
 144.         bool IfFind = false;
 145.  
 146.         while (!NotFind && !IfFind)
 147.         {
 148.                 if (lTabWithDates[iTabCenter] == lLookingValue)
 149.                 {
 150.                         iPointer = iTabCenter;
 151.                         ++ValueCount;
 152.                         ++iPointer;
 153.                         while (lTabWithDates[iPointer] == lLookingValue && iPointer < iSize)
 154.                         {
 155.                                 ++ValueCount;
 156.                                 ++iPointer;
 157.                         }
 158.                         iPointer = iTabCenter - 1;
 159.                         while (lTabWithDates[iPointer] == lLookingValue)
 160.                         {
 161.                                 ++ValueCount;
 162.                                 --iPointer;
 163.                         }
 164.                         IfFind = true;
 165.                 }
 166.  
 167.                 if (lTabWithDates[iTabCenter] < lLookingValue)
 168.                 {
 169.                         iFirst = iTabCenter;
 170.                         iTabCenter = iLast - (iLast - iFirst) / 2;
 171.                 }
 172.                 else
 173.                         if (lTabWithDates[iTabCenter] > lLookingValue)
 174.                         {
 175.                                 iLast = iTabCenter;
 176.                                 iTabCenter = iFirst + (iLast - iFirst) / 2;
 177.                         }
 178.  
 179.                 if (iLast == iFirst)
 180.                 {
 181.                         NotFind = true;
 182.                 }
 183.         }
 184.         return ValueCount;
 185. }
 186.  
 187. void WriteToFile(const std::string& sFileName, const int& iCountOccurance, const long int& LookingValue)
 188. {
 189.         std::ofstream outFile;
 190.         outFile.open(sFileName, std::ios::app);
 191.         outFile << std::endl << LookingValue << " " << iCountOccurance;
 192.         outFile.close();
 193. }