Facebook
From ps, 1 Year ago, written in Java.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 53
  1. class Test extends Config{
  2.   before(){
  3.     super.before(); najpierw wolamy czesc wspolna wydzielona do Config
  4.    
  5.      sss //tutaj robimy to co nie jest wspolne i powinno byc robione tylko w tej klasie w tej metodzie after()  
  6.   }
  7. }