Facebook
From Burly Meerkat, 5 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 136
 1. COMMAND:gazety(playerid, params[])
 2. {
 3.         if(!IsPlayerInGOV(playerid)) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Informacja", "Udaj siÄ™ do urzÄ™du pracy.");
 4.         if( pInfo[playerid][player_job] == 0 ) return SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Informacja", "Nie masz żadnej pracy dorywczej. Aby podjÄ…c takowÄ… udaj siÄ™ pod City Hall na Pershing Square.");
 5.         if(pInfo[playerid][player_job] != WORK_TYPE_GAZECIARZ) SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Informacja", "Nie pracujesz jako gazeciarz.");
 6.        
 7.         cmd_ame(playerid, "odbiera gazety.");
 8.         pInfo[playerid][player_gazety] = 20;
 9.         ApplyAnimation(playerid, "BOMBER", "BOM_Plant", 4.0, 0, 0, 0, 0, 0, 1);
 10.         SendGuiInformation(playerid, ""guiopis"Informacja", "OdebraÅ‚eÅ› dwadzieÅ›cia sztuk gazet. Za dostarczenie każdej z nich zarobisz od $5 do $15.\nUdaj siÄ™ do punktu zaznaczonego na mapie.");
 11.         DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 12.        
 13.         new Float: points[30][3] =
 14.         {
 15.                 {2014.7136,-1732.7236,14.2344},
 16.                 {2015.9874,-1716.9380,14.0839},
 17.                 {2017.2753,-1703.2111,14.2258},
 18.                 {1980.9740,-1718.8757,17.0302},
 19.                 {1981.3322,-1682.8601,17.0538},
 20.                 {1969.9506,-1672.1547,15.9688},
 21.                 {1909.8523,-1598.9189,14.2255},
 22.                 {1847.8092,-1593.4821,19.1245},
 23.                 {1519.5431,-1452.6843,14.2031},
 24.                 {841.0347,-1625.9824,13.5469},
 25.                 {795.0853,-1691.5490,14.4633},
 26.                 {793.9753,-1707.6475,14.0382},
 27.                 {791.6869,-1754.0050,13.4413},
 28.                 {769.1723,-1745.9268,13.0773},
 29.                 {653.5956,-1714.0565,14.7648},
 30.                 {652.2646,-1694.1212,14.5662},
 31.                 {657.2245,-1652.5627,15.4063},
 32.                 {655.9882,-1636.4438,15.8617},
 33.                 {652.1078,-1619.4863,15.0000},
 34.                 {660.6778,-1598.7194,15.0000},
 35.                 {2459.5933,-1690.6385,13.5430},
 36.                 {2495.3279,-1690.4741,14.7656},
 37.                 {2513.8337,-1691.1770,14.0460},
 38.                 {2522.8901,-1679.1809,15.4970},
 39.                 {2523.8403,-1658.2599,15.4935},
 40.                 {2513.5386,-1650.1882,14.3557},
 41.                 {2498.3503,-1643.6361,13.7826},
 42.                 {2486.3269,-1645.8777,14.0772},
 43.                 {2469.4768,-1646.9200,13.5182},
 44.                 {2451.8394,-1642.5201,13.7357}
 45.         };
 46.        
 47.         new randomss;
 48.         randomss = random(sizeof(points));
 49.         SetPlayerCheckpoint(playerid, points[randomss][0], points[randomss][1], points[randomss][2], 1.5);
 50.        
 51.         return 1;
 52. }