Facebook
From Ula, 9 Months ago, written in Plain Text.
This paste is a reply to ProblemA from Ula - view diff
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 272
 1. //TWORZENIE MACIERZY : PROBLEM A, AUTOR  URSZULA SKOTNY
 2.  
 3. #include <iostream>
 4. #include <fstream>
 5. #include <string>
 6. #include "stdafx.h"
 7.  
 8. using namespace std;
 9.  
 10. void T(char **M_pocz, int rozmiarMacierzy);
 11. void D(char **M_pocz,
 12. \int rozmiarMacierzy);
 13. void H(char **M_pocz, int rozmiarMacierzy);
 14. void V(char **M_pocz, int rozmiarMacierzy);
 15.  
 16. void A(char **M_pocz, int rozmiarMacierzy);
 17. void B(char **M_pocz, int rozmiarMacierzy);
 18. void C(char **M_pocz, int rozmiarMacierzy);
 19. void X(char **M_pocz, int rozmiarMacierzy);
 20. void Y(char **M_pocz, int rozmiarMacierzy);
 21. void Z(char **M_pocz, int rozmiarMacierzy);
 22.  
 23. void Show(char **M_pocz, int rozmiarMacierzy);
 24.  
 25. int main(int argc, char*argv[])
 26. {
 27.         string plikWejsciowy, plikWyjsciowy;
 28.  
 29.         if (argc !=3)
 30.         {
 31.                 cout << "Zla ilosc argumentow. Sposob uzycia: problemA.exe< [plikWejsciow]:A.in < [plikWyjsciowy]:A.out ";
 32.                 getchar();
 33.                 return 0;
 34.         }
 35.         else
 36.         {
 37.                 plikWejsciowy = argv[1];
 38.                 plikWyjsciowy = argv[2];
 39.         }
 40.         string linia;
 41.         ifstream plikWe = ifstream(plikWejsciowy); // "otwieranie pliku"
 42.  
 43.         ofstream plikWy = ofstream(plikWyjsciowy); // "zamykanie pliku"
 44.  
 45.         getline(plikWe, linia);
 46.  
 47.         int iloscTestow = stoi(linia); // Funkcja stoi konwertuje sekwencj─Ö znak├│w w _Str do warto┼Ťci typu int i zwraca warto┼Ť─ç
 48.  
 49.         for (int i = 0; i < iloscTestow; i++) // mowi─Ö ile razy ma sie wykona─ç - czyli ilo┼Ťc testow
 50.         {
 51.                 // pobranie rozmiaru macierzy
 52.                 getline(plikWe, linia);
 53.                 int rozmiarMacierzy = stoi(linia);
 54.  
 55.                 // alokacja pamieci odpowiednio przydzia┼é i zwolnienie ci─ůg┼éego obszaru pami─Öci.
 56.                 char **macierz = new char*[rozmiarMacierzy];
 57.  
 58.                 for (int j = 0; j < rozmiarMacierzy; j++)
 59.                 {
 60.                         macierz[j] = new char[rozmiarMacierzy];
 61.                 }
 62.  
 63.                 // wczytanie danych z pliku wejsciowego
 64.                 for (int j = 0; j < rozmiarMacierzy; j++)
 65.                 {
 66.                         getline(plikWe, linia);
 67.                         for (int k = 0; k < rozmiarMacierzy; k++)
 68.                         {
 69.                                 macierz[j][k] = linia[k];
 70.                         }
 71.                 }
 72.  
 73.                 string operacje;
 74.                 getline(plikWe, operacje); // bierz skad i co
 75.  
 76.                 int iloscOperacji = operacje.length() - 1;
 77.  
 78.                 for (int j = 0; j < iloscOperacji; j++)
 79.                 {
 80.                         switch (operacje[j])
 81.                         {
 82.                         case 'T':
 83.                                 T(macierz, rozmiarMacierzy);
 84.                                 break;
 85.                         case 'D':
 86.                                 D(macierz, rozmiarMacierzy);
 87.                                 break;
 88.                         case 'H':
 89.                                 H(macierz, rozmiarMacierzy);
 90.                                 break;
 91.                         case 'V':
 92.                                 V(macierz, rozmiarMacierzy);
 93.                                 break;
 94.  
 95.                         case 'A':
 96.                                 A(macierz, rozmiarMacierzy);
 97.                                 break;
 98.                         case 'B':
 99.                                 B(macierz, rozmiarMacierzy);
 100.                                 break;
 101.                         case 'C':
 102.                                 C(macierz, rozmiarMacierzy);
 103.                                 break;
 104.  
 105.                         case 'X':
 106.                                 X(macierz, rozmiarMacierzy);
 107.                                 break;
 108.                         case 'Y':
 109.                                 Y(macierz, rozmiarMacierzy);
 110.                                 break;
 111.                         case 'Z':
 112.                                 Z(macierz, rozmiarMacierzy);
 113.                                 break;
 114.                         }
 115.                 }
 116.  
 117.                         // zapis do pliku wyjsciowego
 118.                 for (int j = 0; j < rozmiarMacierzy; j++)
 119.                 {
 120.                         for (int k = 0; k < rozmiarMacierzy; k++)
 121.                         {
 122.                                 plikWy << (char)macierz[j][k];
 123.                         }
 124.                         plikWy << endl;
 125.                 }
 126.                        
 127.         }
 128.         plikWe.close();
 129.         plikWy.close();
 130. }
 131.  
 132. void T(char **M_pocz, int rozmiarMacierzy)
 133. // M_pocz - macierz poc┼╝atkowa. czyli wej┼Ťciowa
 134. {
 135.         char **m_pocz = new char *[rozmiarMacierzy];
 136.         //m_pocz - macierz ko┼äcowa, czyli wyj┼Ťciowa
 137.         for (int i = 0; i < rozmiarMacierzy; i++) m_pocz[i] = new char[rozmiarMacierzy];
 138.         for (int i = 0; i < rozmiarMacierzy; i++)
 139.         {
 140.                 for(int j=0; j< rozmiarMacierzy; j++)
 141.                 {
 142.                         m_pocz[j][i] = M_pocz[i][j];
 143.                 }      
 144.         }
 145.         for (int i = 0; i < rozmiarMacierzy; i++)
 146.         {
 147.                 for (int j = 0; j < rozmiarMacierzy; j++)
 148.                 {
 149.                         M_pocz[i][j] = m_pocz[i][j];
 150.                 }
 151.  
 152.  
 153.         }
 154. }
 155. void D(char **M_pocz, int rozmiarMacierzy)
 156. {
 157.         char **m_pocz = new char*[rozmiarMacierzy];
 158.         for (int i = 0; i < rozmiarMacierzy; i++) m_pocz[i] = new char[rozmiarMacierzy];
 159.         for (int i = 0; i < rozmiarMacierzy; i++)
 160.         {
 161.                 for (int j = 0; j < rozmiarMacierzy; j++)
 162.                 {
 163.                         m_pocz[rozmiarMacierzy - j - 1][rozmiarMacierzy - i - 1] = M_pocz[i][j];
 164.                 }
 165.         }
 166.         for (int i = 0; i < rozmiarMacierzy; i++)
 167.         {
 168.                 for (int j = 0; j < rozmiarMacierzy; j++)
 169.                 {
 170.                         M_pocz[i][j] = m_pocz[rozmiarMacierzy- i-1][j];
 171.                 }
 172.  
 173.         }
 174.  
 175.  
 176.        
 177.  
 178.  
 179.  
 180.  
 181. }
 182. void H(char **M_pocz, int rozmiarMacierzy)
 183. {
 184.         char **m_pom = new char *[rozmiarMacierzy];
 185.         for (int i = 0; i < rozmiarMacierzy; i++)  m_pom[i] = new char[rozmiarMacierzy];
 186.         for (int i = 0; i < rozmiarMacierzy; i++)
 187.         {
 188.                 for (int j = 0; j < rozmiarMacierzy; j++)
 189.                 {
 190.                         m_pom[i][rozmiarMacierzy - j - 1] = M_pocz[i][j];
 191.                 }
 192.         }
 193.         for (int i = 0; i < rozmiarMacierzy; i++)
 194.         {
 195.                 for (int j = 0; j < rozmiarMacierzy; j++)
 196.                 {
 197.                         M_pocz[i][j] = m_pom[rozmiarMacierzy - j - 1][i];
 198.                 }
 199.         }
 200.  
 201. }
 202. void V(char **M_pocz, int rozmiarMacierzy)
 203. {
 204.         char **m_pom = new char *[rozmiarMacierzy];
 205.         for (int i = 0; i < rozmiarMacierzy; i++)  m_pom[i] = new char[rozmiarMacierzy];
 206.         for (int i = 0; i < rozmiarMacierzy; i++)
 207.         {
 208.                 for (int j = 0; j <rozmiarMacierzy; j++)
 209.                 {
 210.                         m_pom[rozmiarMacierzy - i - 1][j] = M_pocz[i][j];
 211.                 }
 212.         }
 213.         for (int i = 0; i < rozmiarMacierzy; i++)
 214.         {
 215.                 for (int j = 0; j <rozmiarMacierzy; j++)
 216.                 {
 217.                         M_pocz[i][j] = m_pom[j][rozmiarMacierzy - i - 1];
 218.                 }
 219.         }
 220. }
 221.  
 222. void A(char ** M_pocz, int rozmiarMacierzy) //Obr├│t w prawo o 90st
 223. {
 224.         char **m_pom = new char *[rozmiarMacierzy];
 225.  
 226.         for (int i = 0; i < rozmiarMacierzy; i++)
 227.                 m_pom[i] = new char[rozmiarMacierzy];
 228.  
 229.         for (int i = 0; i < rozmiarMacierzy; i++)
 230.         {
 231.                 for (int j = 0; j <rozmiarMacierzy; j++)
 232.                 {
 233.  
 234.                         m_pom[j][rozmiarMacierzy - i - 1] = M_pocz[i][j];
 235.                 }
 236.         }
 237.         for (int i = 0; i < rozmiarMacierzy; i++)
 238.         {
 239.                 for (int j = 0; j < rozmiarMacierzy; j++)
 240.                 {
 241.                         M_pocz[i][j] = m_pom[i][j];
 242.                 }
 243.         }
 244. }
 245. void B(char ** M_pocz, int rozmiarMacierzy ) // obr├│t w prawo o 180st
 246. {
 247.         for (int i = 0; i < 2; i++) A(M_pocz, rozmiarMacierzy); // wykorzystanie sposobu z A- skracanie kodu
 248. }
 249. void C(char ** M_pocz, int rozmiarMacierzy) // obr├│t o 270st w prawo
 250. {
 251.         for (int i = 0; i < 3; i++) A(M_pocz,rozmiarMacierzy );
 252. }
 253. void X(char ** M_pocz, int rozmiarMacierzy) // obr├│t w lewo o 90
 254. {
 255.         char **m_pom = new char *[rozmiarMacierzy];
 256.         for (int i = 0; i < rozmiarMacierzy; i++) m_pom[i] = new char[rozmiarMacierzy];
 257.         for (int i = 0; i <rozmiarMacierzy; i++)
 258.         {
 259.                 for (int j = 0; j < rozmiarMacierzy; j++)
 260.                 {
 261.  
 262.                         m_pom[rozmiarMacierzy - j - 1][i] = M_pocz[i][j];
 263.                 }
 264.         }
 265.         for (int i = 0; i <rozmiarMacierzy; i++)
 266.         {
 267.                 for (int j = 0; j < rozmiarMacierzy; j++)
 268.                 {
 269.                         M_pocz[i][j] = m_pom[i][j];
 270.                 }
 271.         }
 272. }
 273. void Y(char **M_pocz, int rozmiarMacierzy) // obr├│t w lewo o 180
 274. {
 275.         for (int i = 0; i < 2; i++) X(M_pocz, rozmiarMacierzy); // wykorzystanie fukcji X
 276. }
 277. void Z(char **M_pocz, int rozmiarMacierzy)
 278. {
 279.         for (int i = 0; i < 3; i++) X(M_pocz, rozmiarMacierzy);
 280. }
 281.  
 282. void Show(char **M_pocz, int rozmiarMacierzy)
 283. {
 284.         for (int i = 0; i < rozmiarMacierzy; i++)
 285.         {
 286.                 for (int j = 0; j < rozmiarMacierzy; j++)
 287.                 {
 288.                         cout << "[" << M_pocz[i][j] << "]\t";
 289.                 }
 290.                 cout << endl;
 291.         }
 292. }
 293.