Facebook
From Przemysław Sokołowski, 2 Years ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 1310
 1. package game.newgame;
 2.  
 3. import java.io.IOException;
 4.  
 5. import game.Main;
 6. import game.YourChar;
 7. import game.startStory.startStoryController;
 8. import javafx.collections.FXCollections;
 9. import javafx.collections.ObservableList;
 10. import javafx.fxml.FXML;
 11. import javafx.scene.control.ChoiceBox;
 12. import javafx.scene.control.Label;
 13. import javafx.scene.control.RadioButton;
 14. import javafx.scene.control.TextField;
 15.  
 16. public class NewGameController{
 17.  
 18.         ObservableList<String> classCharList = FXCollections
 19.                         .observableArrayList("Wojownik", "Zab├│jca", "Tarczownik");
 20.         private Main main;
 21.         public YourChar newChar;
 22.         @FXML
 23.         public TextField nameField;
 24.         @FXML
 25.         public ChoiceBox classCharBox;
 26.         @FXML
 27.         public RadioButton maleBtn;
 28.         @FXML
 29.         public RadioButton femaleBtn;
 30.         @FXML
 31.         private Label checker;
 32.  
 33.         @FXML
 34.         private void initialize(){
 35.                 classCharBox.setValue("Wojownik");
 36.                 classCharBox.setItems(classCharList);
 37.  
 38.         }
 39.         @FXML
 40.         private void back() throws IOException{
 41.                 main.showGuidMenu();
 42.         }
 43.         @FXML
 44.         private void next() throws IOException{
 45.                 if(nameField.getText().equals("") || !maleBtn.isSelected() && !femaleBtn.isSelected())
 46.                 {
 47.                         checker.setVisible(true);
 48.                 }
 49.                 else
 50.                 {
 51.                 YourChar newChar = new YourChar("hehe","hehe","hehe"); //TEN OBIEKT CHCE WIDZIE─ć W KLASIE startStoryController
 52.                 this.newChar = newChar;
 53.                 main.startStory();
 54.                 }
 55.         }
 56.  
 57. }