Facebook
From Botched Madrill, 1 Year ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 140
 1. # --------------------------------------------------------------------------
 2. # ------------  Metody Systemowe i Decyzyjne w Informatyce  ----------------
 3. # --------------------------------------------------------------------------
 4. #  Zadanie 1: Regresja liniowa
 5. #  autorzy: A. Gonczarek, J. Kaczmar, S. Zareba
 6. #  2017
 7. # --------------------------------------------------------------------------
 8.  
 9. import numpy as np
 10. from utils import polynomial
 11.  
 12. def mean_squared_error(x, y, w):
 13.     '''
 14.     :param x: ciag wejsciowy Nx1
 15.     :param y: ciag wyjsciowy Nx1
 16.     :param w: parametry modelu (M+1)x1
 17.     :return: blad sredniokwadratowy pomiedzy wyjsciami y
 18.     oraz wyjsciami uzyskanymi z wielowamiu o parametrach w dla wejsc x
 19.     '''
 20.     return (sum(pow(y - polynomial(x, w), 2))/y.shape[0])[0]
 21.  
 22.  
 23.  
 24. def design_matrix(x_train, M):
 25.     '''
 26.     :param x_train: ciag treningowy Nx1
 27.     :param M: stopien wielomianu 0,1,2,...
 28.     :return: funkcja wylicza Design Matrix Nx(M+1) dla wielomianu rzedu M
 29.     matrix = np.ones(shape=(x_train.shape[0], M+1))
 30.     for col in range(M + 1):
 31.         for row in range(matrix.shape[0]):
 32.             matrix[row][col] = pow(x_train[row][0], col)
 33.     '''
 34.     return np.array([[pow(x_train[row][0], col) for col in range(M+1)] for row in range(x_train.shape[0])])
 35.  
 36.  
 37.  
 38.  
 39. def least_squares(x_train, y_train, M):
 40.     '''
 41.     :param x_train: ciag treningowy wejscia Nx1
 42.     :param y_train: ciag treningowy wyjscia Nx1
 43.     :param M: rzad wielomianu
 44.     :return: funkcja zwraca krotke (w,err), gdzie w sa parametrami dopasowanego wielomianu, a err blad sredniokwadratowy
 45.     dopasowania
 46.     '''
 47.     #pass
 48.     matrix = design_matrix(x_train, M)
 49.     w = np.linalg.inv(matrix.transpose()@matrix)@matrix.transpose()@y_train
 50.     return w, mean_squared_error(x_train, y_train, w)
 51.  
 52.  
 53. def regularized_least_squares(x_train, y_train, M, regularization_lambda):
 54.     '''
 55.     :param x_train: ciag treningowy wejscia Nx1
 56.     :param y_train: ciag treningowy wyjscia Nx1
 57.     :param M: rzad wielomianu
 58.     :param regularization_lambda: parametr regularyzacji
 59.     :return: funkcja zwraca krotke (w,err), gdzie w sa parametrami dopasowanego wielomianu zgodnie z kryterium z regularyzacja l2,
 60.     a err blad sredniokwadratowy dopasowania
 61.     '''
 62.     #pass
 63.  
 64.     matrix = design_matrix(x_train, M)
 65.     w = np.linalg.inv(matrix.transpose()@matrix+regularization_lambda*np.identity(matrix.shape[1]))@matrix.transpose()@y_train
 66.     return w, mean_squared_error(x_train, y_train, w)
 67.  
 68.  
 69. def model_selection(x_train, y_train, x_val, y_val, M_values):
 70.     '''
 71.     :param x_train: ciag treningowy wejscia Nx1
 72.     :param y_train: ciag treningowy wyjscia Nx1
 73.     :param x_val: ciag walidacyjny wejscia Nx1
 74.     :param y_val: ciag walidacyjny wyjscia Nx1
 75.     :param M_values: tablica stopni wielomianu, ktore maja byc sprawdzone
 76.     :return: funkcja zwraca krotke (w,train_err,val_err), gdzie w sa parametrami modelu, ktory najlepiej generalizuje dane,
 77.     tj. daje najmniejszy blad na ciagu walidacyjnym, train_err i val_err to bledy na sredniokwadratowe na ciagach treningowym
 78.     i walidacyjnym
 79.     '''
 80.  
 81.     w, train_err = least_squares(x_train, y_train, 0)
 82.     val_err = mean_squared_error(x_val, y_val, w)
 83.  
 84.     for m in M_values:
 85.         w_temp, train_err_temp = least_squares(x_train, y_train, m)
 86.         if mean_squared_error(x_val, y_val, w_temp) < val_err:
 87.             w, train_err, val_err = w_temp, train_err_temp, mean_squared_error(x_val, y_val, w_temp)
 88.     return w, train_err, val_err
 89.  
 90.  
 91. def regularized_model_selection(x_train, y_train, x_val, y_val, M, lambda_values):
 92.     '''
 93.     :param x_train: ciag treningowy wejscia Nx1
 94.     :param y_train: ciag treningowy wyjscia Nx1
 95.     :param x_val: ciag walidacyjny wejscia Nx1
 96.     :param y_val: ciag walidacyjny wyjscia Nx1
 97.     :param M: stopien wielomianu
 98.     :param lambda_values: lista ze wartosciami roznych parametrow regularyzacji
 99.     :return: funkcja zwraca krotke (w,train_err,val_err,regularization_lambda), gdzie w sa parametrami modelu, ktory najlepiej generalizuje dane,
 100.     tj. daje najmniejszy blad na ciagu walidacyjnym. Wielomian dopasowany jest wg kryterium z regularyzacja. train_err i val_err to
 101.     bledy na sredniokwadratowe na ciagach treningowym i walidacyjnym. regularization_lambda to najlepsza wartosc parametru regularyzacji
 102.     '''
 103.  
 104.     w, train_err = regularized_least_squares(x_train, y_train, M, lambda_values[0])
 105.     val_err, lmbd = mean_squared_error(x_val, y_val, w), lambda_values[0]
 106.  
 107.     for rlambda in lambda_values:
 108.         w_temp, train_err_temp = regularized_least_squares(x_train, y_train, M, rlambda)
 109.         if mean_squared_error(x_val, y_val, w_temp) < val_err:
 110.             w, train_err, val_err, lmbd = w_temp, train_err_temp, mean_squared_error(x_val, y_val, w_temp), rlambda
 111.  
 112.     return w, train_err, val_err, lmbd