Facebook
From xN0MANDx, 2 Years ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 196
 1. #---------------------------------#
 2. # Autor - xN0MANDx                #
 3. # Skrypt - CraftStrike - CS       #
 4. # Wersja - 1.1.2                  #
 5. # Zakaz Kopiowania Skryptu Na     #
 6. # Inne Fora I Usuwanie Informacji #
 7. # O Autorze Oto Tego Skryptu      #
 8. #---------------------------------#
 9.  
 10. #---------#
 11. # [OPCJE] #
 12. #---------#
 13.            
 14. variables:
 15.     {EQ.%player%} = false
 16.     {RundaCS.%player%} = false
 17.     {Red.CS} = false
 18.     {Blue.CS} = false
 19.     {Lobby.CS} = false
 20.     {LobbyA.%player%} = false
 21.     {RedA.%player%} = false
 22.     {BlueA.%player%} = false
 23.     {LobbyL.CS} = 0
 24.     {RedL.CS} = 0
 25.     {BlueL.CS} = 0
 26.     {CSSpam.%player%} = false
 27.     {Czas.CS} = false
 28.     {Start.CS} = false
 29.            
 30. options:
 31.     Pasek: &9&m[----------------------------------------------------------]
 32.            
 33. #----------#
 34. # [SKRYPT] #
 35. #----------#
 36.  
 37. on skript start:
 38.     set {EQ.%all players%} to false
 39.     set {RundaCS.%all players%} to false
 40.     set {LobbyA.%all players%} to false
 41.     set {RedA.%all players%} to false
 42.     set {BlueA.%all players%} to false
 43.     set {LobbyL.CS} to 0
 44.     set {RedL.CS} to 0
 45.     set {BlueL.CS} to 0                    
 46.     set {CSSpam.%all players%} to false
 47.     set {Czas.CS} to false
 48.     send "[CraftStrike] Uruchomiono Skrypt" to console
 49.                
 50. command /CS [<text>] [<text>]:
 51.     trigger:
 52.         if arg 1 is not set:
 53.             send "{@Pasek}"
 54.             if player has permission "Admin.CS":
 55.                 send "&e&o/CS Ustaw Red &8- &f&oUstawia respawn druzyny czerwonych"
 56.                 send "&e&o/CS Ustaw Blue &8- &f&oUstawia respawn druzyny niebieskich"
 57.                 send "&e&o/CS Ustaw Lobby &8- &f&oUstawia poczekalnie gry CraftStrike"
 58.                 send "&e&o/CS Restart &8- &f&oRestartuje cale statystyki gry itp (Przydatne gdy sie buguje)"
 59.             send "&e&o/CS Dolacz &8- &f&oDolacza automatycznie do gry CraftStrike"
 60.             send "&e&o/CS Start &8- &f&oNatychmiastowy Start &7&o[Musi byc conajmniej 1 czerwony i 1 niebieski]"
 61.             send "&e&o/CS Wyjdz &8- &f&oWychodzi z gry CraftStrike"
 62.             send "&e&o/CS Lista &8- &f&oLista graczy"
 63.             send "&6&oAutor Skryptu &8- &a&oxN0MANDx"
 64.             send "&6&oWersja Skryptu &8- &a&o1.1.2"
 65.             send "{@Pasek}"
 66.         if arg 1 is "Lista":
 67.             send "{@Pasek}"
 68.             send "&a&o[&6&oCS&a&o] &b&oLista Graczy Czerwony: &6&o%{RedL.CS}%"
 69.             send "&a&o[&6&oCS&a&o] &b&oLista Graczy Niebieskich: &6&o%{BlueL.CS}%"
 70.             send "&a&o[&6&oCS&a&o] &b&oLista Graczy Oczekujacych: &6&o%{LobbyL.CS}%"
 71.             send "{@Pasek}"
 72.         if arg 1 is "Ustaw":
 73.             if player has permission "Admin.CS":
 74.                 if arg 2 is "Red":
 75.                     set {Red.Spawn} to location of player
 76.                     send "{@Pasek}"
 77.                     message "&9Spawn czerwonych ustawiony"
 78.                     set {Red.CS} to true
 79.                     send "{@Pasek}"
 80.                 if arg 2 is "Blue":
 81.                     set {Blue.Spawn} to location of player
 82.                     send "{@Pasek}"
 83.                     message "&9Spawn niebieskich ustawiony"
 84.                     set {Blue.CS} to true
 85.                     send "{@Pasek}"
 86.                 if arg 2 is "Lobby":
 87.                     set {Lobby.Spawn} to location of player
 88.                     send "{@Pasek}"
 89.                     message "&9SPoczekalnie ustawiono"
 90.                     set {Lobby.CS} to true
 91.                     send "{@Pasek}"
 92.             else:
 93.                 send "{@Pasek}"
 94.                 send "&a&l[&b&lCS&a&l] &c&lNIE POSIADASZ UPRAWNIENIA DO TEGO DZIALANIA!"
 95.                 send "{@Pasek}"
 96.         if arg 1 is "Start":
 97.             if player has permission "Plus.CS":
 98.                 if {RundaCS.%player%} is true:
 99.                     if {Czas.CS} is false:
 100.                         if {Start.CS} is false:
 101.                             if {BlueL.CS} is more than or equal to 1:
 102.                                 if {RedL.CS} is more than or equal to 1:
 103.                                     loop all players:
 104.                                         if {RundaCS.%loop-player%} is true:
 105.                                             set {Start.CS} to true
 106.                                             teleport the loop-player to {Lobby.Spawn}
 107.                                             set {Czas.CS} to false
 108.                                             send "&5&lWymuszono Start Areny!" to loop-player
 109.                                             send "&5&l20 SEKUND DO STARTU!" to loop-player
 110.                                             send "&5&lWYBIERZCIE DRUZYNY [CI CO NIE WYBRALI]!" to loop-player
 111.                                             send "{@Pasek}" to loop-player
 112.                                             wait 20 second
 113.                                             if {RedA.%loop-player%} is true:
 114.                                                 set {Czas.CS} to true
 115.                                                 set {Start.CS} to true
 116.                                                 teleport the loop-player to {Red.Spawn}
 117.                                                 equip loop-player with Leather Helmet
 118.                                                 dye loop-player's helmet (255, 1, 1)
 119.                                                 equip loop-player with Leather Chestplate
 120.                                                 dye loop-player's chestplate (255, 1, 1)
 121.                                                 equip loop-player with Leather Leggings
 122.                                                 dye loop-player's leggings (255, 1, 1)
 123.                                                 equip loop-player with Leather Boots
 124.                                                 dye loop-player's boots (255, 1, 1)
 125.                                                 send "&b&oCzas Zaczac Strzelanine [180 Sekund Do Konca Rundy]" to loop-player
 126.                                                 execute console command "give %loop-player% 417 1 name:&e&oKarabinek"
 127.                                                 execute console command "give %loop-player% 418 1 name:&e&oPistolet"
 128.                                             else:
 129.                                                 if {BlueA.%loop-player%} is true:
 130.                                                     teleport the loop-player to {Blue.Spawn}
 131.                                                     equip loop-player with Leather Helmet
 132.                                                     dye loop-player's helmet (1, 255, 255)
 133.                                                     equip loop-player with Leather Chestplate
 134.                                                     dye loop-player's chestplate (1, 255, 255)
 135.                                                     equip loop-player with Leather Leggings
 136.                                                     dye loop-player's leggings (1, 255, 255)
 137.                                                     equip loop-player with Leather Boots
 138.                                                     dye loop-player's boots (1, 255, 255)
 139.                                                     send "&b&oCzas Zaczac Strzelanine [180 Sekund Do Konca Rundy]" to loop-player
 140.                                                     execute console command "give %loop-player% 417 1 name:&e&oKarabinek"
 141.                                                     execute console command "give %loop-player% 418 1 name:&e&oPistolet"
 142.                                 else:
 143.                                     send "&4Nie mozesz grac bez przeciwnikow" to player
 144.                                     stop
 145.                             else:
 146.                                 send "&4Nie mozesz grac bez przeciwnikow" to player
 147.                                 stop
 148.                         else:
 149.                             send "&4Gra sie juz rozpoczela" to player
 150.                             stop
 151.                     else:
 152.                         send "&4Gra sie juz rozpoczela" to player
 153.                         stop
 154.                 else:
 155.                     send "&4Nie jestes uczestnikiem gry" to player
 156.                     stop
 157.             else:
 158.                 send "{@Pasek}"
 159.                 send "&a&l[&b&lCS&a&l] &c&lNIE POSIADASZ UPRAWNIENIA DO TEGO DZIALANIA!"
 160.                 send "{@Pasek}"
 161.                 stop
 162.         if arg 1 is "Restart":
 163.             if player has permission "Admin.CS":
 164.                 send "&c&oCraftStrike Zostal Zrestartowany Gracze Zostali Podporzadkowani!"
 165.                 loop all players:
 166.                     if {RundaCS.%loop-player%} is true:
 167.                         restore inventory of loop-player from {ekwipunek.%loop-players%}
 168.                         equip loop-player with {Helm.%loop-players%} parsed as item
 169.                         equip loop-player with {Zbroja.%loop-players%} parsed as item
 170.                         equip loop-player with {Spodnie.%loop-players%} parsed as item
 171.                         equip loop-player with {Buty.%loop-players%} parsed as item
 172.                         teleport the loop-player to {BackGame.%loop-player%}
 173.                         send "&4&oAdmin zrestartowaĹ‚ CraftStrike zapraszamy ponownie" to loop-player
 174.                 set {EQ.%all players%} to false
 175.                 set {RundaCS.%all players%} to false
 176.                 set {LobbyA.%all players%} to false
 177.                 set {RedA.%all players%} to false
 178.                 set {BlueA.%all players%} to false
 179.                 set {LobbyL.CS} to 0
 180.                 set {RedL.CS} to 0
 181.                 set {BlueL.CS} to 0
 182.                 set {CSSpam.%all players%} to false
 183.                 set {Czas.CS} to false
 184.                 loop all players:
 185.                     set {EQ.%loop-player%} to false
 186.                     set {RundaCS.%loop-player%} to false
 187.                     set {LobbyA.%loop-player%} to false
 188.                     set {RedA.%loop-player%} to false
 189.                     set {BlueA.%loop-player%} to false
 190.                     set {CSSpam.%loop-players%} to false
 191.             else:
 192.                 send "{@Pasek}"
 193.                 send "&a&l[&b&lCS&a&l] &c&lNIE POSIADASZ UPRAWNIENIA DO TEGO DZIALANIA!"
 194.                 send "{@Pasek}"
 195.         if arg 1 is "Dolacz":
 196.             if {Red.CS} and {Blue.CS} and {Lobby.CS} is true:
 197.                 if {RundaCS.%player%} is false:
 198.                     heal player
 199.                     set {BackGame.%player%} to location of player
 200.                     set {ekwipunek.%player%} to serialized inventory of player
 201.                     teleport the player to {Lobby.Spawn}
 202.                     set {Helm.%player%} to "%helmet of the player%"
 203.                     set {Zbroja.%player%} to "%chestplate of the player%"
 204.                     set {Spodnie.%player%} to "%legging of the player%"
 205.                     set {Buty.%player%} to "%boots of the player%"
 206.                     set {EQ.%player%} to true
 207.                     set {RundaCS.%player%} to true
 208.                     add 1 to {LobbyL.CS}
 209.                     set {LobbyA.%player%} to true
 210.                     wait 0.1 second
 211.                     execute console command "clear %player%"
 212.                     loop all players:
 213.                         if {LobbyA.%loop-player%} is true:
 214.                             send "&b&oLista Graczy Oczekujacych: &6&o%{LobbyL.CS}%" to loop-player
 215.                 else:
 216.                     send "&a&l[&b&lCS&a&l] &c&lJESTES JUZ W GRZE"
 217.             else:
 218.                 send "&c&lADMIN NIE USTAWIL WSZYSTKICH STANOWISK GRY"
 219.         if arg 1 is "Wyjdz":
 220.             if {RundaCS.%player%} is true:
 221.                 execute console command "clear %player%"
 222.                 heal player
 223.                 teleport the player to {BackGame.%player%}
 224.                 restore inventory of player from {ekwipunek.%player%}
 225.                 equip player with {Helm.%player%} parsed as item
 226.                 equip player with {Zbroja.%player%} parsed as item
 227.                 equip player with {Spodnie.%player%} parsed as item
 228.                 equip player with {Buty.%player%} parsed as item
 229.                 set {EQ.%player%} to false
 230.                 set {RundaCS.%player%} to false
 231.                 set {CSSpam.%player%} to false
 232.                 if {LobbyA.%player%} is true:
 233.                     remove 1 from {LobbyL.CS}
 234.                     set {LobbyA.%player%} to false
 235.                 if {BlueA.%player%} is true:
 236.                     remove 1 from {BlueL.CS}
 237.                     set {BlueA.%player%} to false
 238.                 if {RedA.%player%} is true:
 239.                     remove 1 from {RedL.CS}
 240.                     set {RedA.%player%} to false
 241.             else:
 242.                 send "&a&l[&b&lCS&a&l] &c&lABY WYJSC Z GRY MUSISZ BYC W GRZE"
 243.            
 244. on login:
 245.     wait 5 second
 246.     if {EQ.%player%} is true:
 247.         restore inventory of player from {ekwipunek.%player%}
 248.         equip player with {Helm.%player%} parsed as item
 249.         equip player with {Zbroja.%player%} parsed as item
 250.         equip player with {Spodnie.%player%} parsed as item
 251.         equip player with {Buty.%player%} parsed as item
 252.         set {EQ.%player%} to false
 253.     if {RundaCS.%player%} is true:
 254.         set {RundaCS.%player%} to false
 255.         teleport the player to {BackGame.%player%}
 256.        
 257. on quit:
 258.     if {RundaCS.%player%} is true:
 259.         broadcast "&a&l[&b&lCS&a&l] %player% wyszedĹ‚ z serwera w trakcie CraftStrike"
 260.         if {LobbyA.%player%} is true:
 261.             remove 1 from {LobbyL.CS}
 262.             set {LobbyA.%player%} to false
 263.         if {BlueA.%player%} is true:
 264.             remove 1 from {BlueL.CS}
 265.             set {BlueA.%player%} to false
 266.         if {RedA.%player%} is true:
 267.             remove 1 from {RedL.CS}
 268.             set {RedA.%player%} to false
 269.         set {CSSpam.%player%} to false
 270.            
 271. on rightclick on sign:
 272.     If line 1 is "&9[CS]":
 273.         If line 2 is "Blue":
 274.             if {RundaCS.%player%} is true:
 275.                 if {RedA.%player%} is true:
 276.                     if {Czas.CS} is false:
 277.                         set {CSSpam.%player%} to true
 278.                         remove 1 from {RedL.CS}
 279.                         set {RedA.%player%} to false
 280.                         send "&a&oZmieniles druzyne na niebieska" to player
 281.                         add 1 to {BlueL.CS}
 282.                         set {BlueA.%player%} to true
 283.                         loop all players:
 284.                             if {RundaCS.%loop-player%} is true:
 285.                                 send "&b&oLista Graczy Niebieskich: &6&o%{BlueL.CS}%" to loop-player
 286.                                 stop
 287.                     else:
 288.                         send "&7&oPoczekaj az skonczy sie runda i bedzie mozna wybierac druzyny"
 289.                 else:
 290.                     if {CSSpam.%player%} is false:
 291.                         if {Czas.CS} is false:
 292.                             remove 1 from {LobbyL.CS}
 293.                             set {LobbyA.%player%} to false
 294.                             add 1 to {BlueL.CS}
 295.                             set {BlueA.%player%} to true
 296.                             set {CSSpam.%player%} to true
 297.                             send "&a&oWybrales Druzyne &bNiebieska"
 298.                             loop all players:
 299.                                 if {RundaCS.%loop-player%} is true:
 300.                                     send "&b&oLista Graczy Niebieskich: &6&o%{BlueL.CS}%" to loop-player
 301.                                     stop
 302.                         else:
 303.                             send "&7&oPoczekaj az skonczy sie runda i bedzie mozna wybierac druzyny"
 304.         If line 2 is "Red":
 305.             if {RundaCS.%player%} is true:
 306.                 if {BlueA.%player%} is true:
 307.                     if {Czas.CS} is false:
 308.                         set {CSSpam.%player%} to true
 309.                         remove 1 from {BlueL.CS}
 310.                         set {BlueA.%player%} to false
 311.                         send "&a&oZmieniles druzyne na czerwona" to player
 312.                         add 1 to {RedL.CS}
 313.                         set {RedA.%player%} to true
 314.                         loop all players:
 315.                             if {RundaCS.%loop-player%} is true:
 316.                                 send "&b&oLista Graczy Czerwony: &6&o%{RedL.CS}%" to loop-player
 317.                                 stop
 318.                 else:
 319.                     if {CSSpam.%player%} is false:
 320.                         if {Czas.CS} is false:
 321.                             remove 1 from {LobbyL.CS}
 322.                             set {LobbyA.%player%} to false
 323.                             add 1 to {RedL.CS}
 324.                             set {RedA.%player%} to true
 325.                             set {CSSpam.%player%} to true
 326.                             send "&a&oWybrales Druzyne &cCzerwona"
 327.                             loop all players:
 328.                                 if {RundaCS.%loop-player%} is true:
 329.                                     send "&b&oLista Graczy Czerwony: &6&o%{RedL.CS}%" to loop-player
 330.                                     stop
 331.                         else:
 332.                             send "&7&oPoczekaj az skonczy sie runda i bedzie mozna wybierac druzyny"
 333.                            
 334. on death:
 335.     if {RundaCS.%victim%} is true:
 336.         clear drops
 337.         if {RedA.%victim%} is true:
 338.             add 1 to {LobbyL.CS}
 339.             set {LobbyA.%victim%} to true
 340.             remove 1 from {RedL.CS}
 341.             set {RedA.%victim%} to false
 342.             set {CSSpam.%victim%} to false
 343.             teleport the victim to {Lobby.Spawn}
 344.         if {BlueA.%victim%} is true:
 345.             add 1 to {LobbyL.CS}
 346.             set {LobbyA.%victim%} to true
 347.             remove 1 from {BlueL.CS}
 348.             set {BlueA.%victim%} to false
 349.             set {CSSpam.%victim%} to false
 350.             teleport the victim to {Lobby.Spawn}
 351.         loop all players:
 352.             if {RundaCS.%loop-player%} is true:
 353.                 send "&2%player% &4zostal zastrzelony" to loop-player
 354.                 send "&b&oLista Graczy Czerwony: &6&o%{RedL.CS}%" to loop-player
 355.                 send "&b&oLista Graczy Niebieskich: &6&o%{BlueL.CS}%" to loop-player
 356.                 send "&b&oLista Graczy Oczekujacych: &6&o%{LobbyL.CS}%" to loop-player
 357.            
 358. on respawn:
 359.     if {RundaCS.%player%} is true:
 360.         teleport the player to {Lobby.Spawn}
 361.            
 362. on death:
 363.     if {RundaCS.%victim%} is true:
 364.         wait 1 second
 365.         if {BlueL.CS} is equal to 0:
 366.             broadcast "&6&l[CS] &a&oDruzyna czerwona pokonala niebieskich"
 367.             loop all players:
 368.                 if {RedA.%loop-player%} is true:
 369.                     teleport the loop-player to {Lobby.Spawn}  
 370.                     execute console command "clear %loop-player%"
 371.                     stop
 372.         if {RedL.CS} is equal to 0:
 373.             broadcast "&6&l[CS] &a&oDruzyna niebieska pokonala czerwonych"
 374.             loop all players:
 375.                 if {BlueA.%loop-player%} is true:
 376.                     teleport the loop-player to {Lobby.Spawn}  
 377.                     execute console command "clear %loop-player%"
 378.                     stop
 379.                        
 380. on damage:
 381.     if {RundaCS.%attacker%} is true:
 382.         cancel event
 383.  
 384. # Powyzsze 3 linijki po to aby gracze sie nie masturbowali :D
 385.            
 386. #---------#
 387. # [RUNDA] #
 388. #---------#
 389.                            
 390. every 180 second:
 391.     loop all players:
 392.         if {RundaCS.%loop-player%} is true:
 393.             teleport the loop-player to {Lobby.Spawn}
 394.             set {Czas.CS} to false
 395.             send "{@Pasek}" to loop-player
 396.             send "&5&lSKONCZYLA SIE RUNDA!" to loop-player
 397.             send "&5&l20 SEKUND DO STARTU NOWEJ!" to loop-player
 398.             send "&5&lWYBIERZCIE DRUZYNY!" to loop-player
 399.             send "{@Pasek}" to loop-player
 400.     wait 20 second
 401.     if {BlueL.CS} is more than or equal to 1:
 402.         if {RedL.CS} is more than or equal to 1:
 403.             loop all players:
 404.                 if {RundaCS.%loop-player%} is true:
 405.                     if {RedA.%loop-player%} is true:
 406.                         set {Czas.CS} to true
 407.                         teleport the loop-player to {Red.Spawn}
 408.                         equip loop-player with Leather Helmet
 409.                         dye loop-player's helmet (255, 1, 1)
 410.                         equip loop-player with Leather Chestplate
 411.                         dye loop-player's chestplate (255, 1, 1)
 412.                         equip loop-player with Leather Leggings
 413.                         dye loop-player's leggings (255, 1, 1)
 414.                         equip loop-player with Leather Boots
 415.                         dye loop-player's boots (255, 1, 1)
 416.                         send "&b&oCzas Zaczac Strzelanine [180 Sekund Do Konca Rundy]" to loop-player
 417.                         execute console command "give %loop-player% 417 1 name:&e&oKarabinek"
 418.                         execute console command "give %loop-player% 418 1 name:&e&oPistolet"
 419.                     if {BlueA.%loop-player%} is true:
 420.                         teleport the loop-player to {Blue.Spawn}
 421.                         equip loop-player with Leather Helmet
 422.                         dye loop-player's helmet (1, 255, 255)
 423.                         equip loop-player with Leather Chestplate
 424.                         dye loop-player's chestplate (1, 255, 255)
 425.                         equip loop-player with Leather Leggings
 426.                         dye loop-player's leggings (1, 255, 255)
 427.                         equip loop-player with Leather Boots
 428.                         dye loop-player's boots (1, 255, 255)
 429.                         send "&b&oCzas Zaczac Strzelanine [180 Sekund Do Konca Rundy]" to loop-player
 430.                         execute console command "give %loop-player% 417 1 name:&e&oKarabinek"
 431.                         execute console command "give %loop-player% 418 1 name:&e&oPistolet"
 432.         else:
 433.             loop all players:
 434.                 if {RundaCS.%loop-player%} is true:
 435.                     send "&aBrak Graczy Czerwonych Ponowna Proba Startu Gry Za 180 Sekund" to loop-player
 436.                     stop
 437.     else:
 438.         loop all players:
 439.             if {RundaCS.%loop-player%} is true:
 440.                 send "&aBrak Graczy Niebieskich Ponowna Proba Startu Gry Za 180 Sekund" to loop-player
 441.                 stop
 442.        
 443.        
 444.    
 445. #----------#
 446. # [BRONIE] #
 447. #----------#
 448.  
 449. on rightclick:
 450.     if name of player's tool is "&e&oKarabinek":
 451.         if difference between {Karabinek::%player%::lastuse} and now is smaller than 0.4 seconds:
 452.             stop
 453.         set {Karabinek::%player%::lastuse} to now
 454.         if {BlueA.%player%} is true:
 455.             if {BlueA.%targeted player%} is false:
 456.                 damage targeted player by 0.5 hearts
 457.         if {RedA.%player%} is true:
 458.             if {RedA.%targeted player%} is false:
 459.                 damage targeted player by 0.5 hearts
 460.         play raw sound "mob.zombie.woodbreak" at player with pitch 2 volume 3
 461.         spawn 20 of particle flame:0.00000000000001 offset by 0.4, -0.5, 0.4 at block above player
 462.         stop
 463.     if name of player's tool is "&e&oPistolet":
 464.         if difference between {Pistolet::%player%::lastuse} and now is smaller than 0.8 seconds:
 465.             stop
 466.         set {Pistolet::%player%::lastuse} to now
 467.         if {BlueA.%player%} is true:
 468.             if {BlueA.%targeted player%} is false:
 469.                 damage targeted player by 1 hearts
 470.         if {RedA.%player%} is true:
 471.             if {RedA.%targeted player%} is false:
 472.                 damage targeted player by 1 hearts
 473.         play raw sound "mob.zombie.woodbreak" at player with pitch 1 volume 3
 474.         spawn 20 of particle flame:0.00000000000001 offset by 0.4, -0.5, 0.4 at block above player
 475.         stop