Facebook
From David Backham, 9 Months ago, written in C.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 183
 1. #include<stdio.h>
 2. #include<stdlib.h>
 3. #include<locale.h>
 4. #include<string.h>
 5. #include<conio.h>
 6. struct kontakt_dane
 7. {
 8.     char imie[30];
 9.     char nazwisko[30];
 10.     char numer[10];
 11.     char grupa[30];
 12. };
 13. //Strukturę – element listy, zawierający kontakt i adresy do struktur tego samego typu – elementu poprzedniego i następnego;
 14. struct element
 15. {
 16.     struct element* poprzedni;
 17.     struct element* nastepny;
 18.     struct kontakt_dane kontakt;
 19. };
 20. void wyczyscbufor()
 21. {
 22.     int c;
 23.     while (((c = getc(stdin)) != 'n') && (c != EOF));
 24. }
 25. //Funkcje wczytującą kontakty z pliku .CSV i formującą listę.
 26. /*
 27. Dynamiczna struktura danych, gdzie każdy element listy przechowuje odniesienie
 28. (adres) zarówno do poprzedzającego jak i następnego elementu. Taka relacja
 29. pozwala na swobodne przemieszczanie się na liście w obu kierunkach
 30. void wczytywanie_z_pliku(struct element** poczatek,struct element** gora)
 31. */
 32. void wczytywanie_z_pliku(struct element** poczatek, struct element** gora)
 33. {
 34.     FILE* plik;
 35.     char* nazwa_pliku;
 36.     struct element* osoba;
 37.     struct element* poprzedni;
 38.     poprzedni = calloc(1, sizeof(struct element));
 39.     nazwa_pliku = calloc(20, sizeof(char));
 40.     while (1)
 41.     {
 42.         printf("Podaj nazwe pliku:n");
 43.         scanf("%s", nazwa_pliku);
 44.         plik = fopen(nazwa_pliku, "r");
 45.         if (plik == NULL)
 46.         {
 47.             printf("Podano zla nazwe pliku. Sprobuj ponownie.n");
 48.             wyczyscbufor();
 49.         }
 50.         else
 51.         {
 52.             break;
 53.         }
 54.     }
 55.     while (feof(plik) == 0)
 56.     {
 57.         osoba = calloc(1, sizeof(struct element));
 58.         fscanf(plik, "%[^;] ; %[^;] ; %[^;] ; %sn", osoba->kontakt.imie, osoba->kontakt.nazwisko, osoba->kontakt.numer, osoba->kontakt.grupa);
 59.         if (*poczatek != NULL)
 60.         {
 61.             osoba->poprzedni = poprzedni;
 62.             osoba->poprzedni->nastepny = osoba;
 63.             osoba->nastepny = NULL;
 64.             poprzedni = osoba;
 65.             *gora = osoba;
 66.         }
 67.         if (*poczatek == NULL)
 68.         {
 69.             osoba->poprzedni = NULL;
 70.             osoba->nastepny = NULL;
 71.             poprzedni = osoba;
 72.             *poczatek = osoba;
 73.         }
 74.     }
 75.     fclose(plik);
 76. }
 77. void wyswietlanie_kontatkow(struct element* poczatek)
 78. {
 79.     struct element* aktualny;
 80.     int i = 1;
 81.     aktualny = calloc(1, sizeof(aktualny));
 82.     aktualny = poczatek;
 83.     printf("Ksiazka telefoniczna:n");
 84.     while (aktualny != NULL)
 85.     {
 86.         printf("%d)%s %s %s %sn", i, aktualny->kontakt.imie, aktualny->kontakt.nazwisko, aktualny->kontakt.numer, aktualny->kontakt.grupa);
 87.         aktualny = aktualny->nastepny;
 88.         i++;
 89.     }
 90.     free(aktualny);
 91. }
 92. void sortowanie(struct element** poczatek,struct element** gora, int sort)
 93. {
 94.     struct element* aktualny;
 95.     int zmiana = 1;
 96.     aktualny = calloc(1, sizeof(struct element));
 97.     aktualny = *poczatek;
 98.     if(sort==1)
 99.     {
 100.         while (zmiana != 0)
 101.         {
 102.             zmiana = 0;
 103.             while ((*aktualny).nastepny != NULL)
 104.             {
 105.                 if (strcoll((*aktualny).kontakt.imie, (*aktualny).nastepny->kontakt.imie) == 1)
 106.                 //Jeden jeśli pierwszy ciąg znaków jest niżej według kolejności alfabetycznej niż drugi.
 107.                 {
 108.                     zmiana += 1;
 109.                     if ((*aktualny).poprzedni != NULL && (*aktualny).nastepny != NULL)
 110.                     {
 111.                         /*
 112.                         Między dwoma elementami oraz elementami
 113.                         sąsiadującymi z nimi występuje do sześciu „powiązań” adresów, stąd algorytm
 114.                         zamiany dwóch elementów składa się z sześciu „podmian” adresów.
 115.                         Należy zwrócić uwagę na możliwość wzięcia udziału w zamianie skrajnych elementów, (przy zamianach
 116.                         pierwszy z drugim lub ostatni z przedostatnim), które wskazują na NULL.
 117.                         */
 118.                         (*aktualny).poprzedni->nastepny = (*aktualny).nastepny;
 119.                         (*aktualny).nastepny->poprzedni = (*aktualny).poprzedni;
 120.                         (*aktualny).poprzedni = (*aktualny).nastepny;
 121.                         (*aktualny).nastepny = (*aktualny).poprzedni->nastepny;
 122.                         (*aktualny).poprzedni->nastepny = aktualny;
 123.                         if ((*aktualny).nastepny != NULL)
 124.                         {
 125.                             (*aktualny).nastepny->poprzedni = aktualny;
 126.                         }
 127.                         else
 128.                         {
 129.                             (*aktualny).nastepny = NULL;
 130.                             *gora = aktualny;
 131.                              /* zastosowanie, aby program nie myslal, ze gora to ciagle
 132.                              ten sam element, ktory byl uzywany na poczatku */
 133.                         }
 134.                     }
 135.                     if ((*aktualny).poprzedni == NULL)
 136.                     {
 137.                         (*aktualny).nastepny->poprzedni = (*aktualny).poprzedni;
 138.                         (*aktualny).poprzedni = (*aktualny).nastepny;
 139.                         if ((*aktualny).nastepny->nastepny != NULL)
 140.                         {
 141.                             (*aktualny).nastepny = (*aktualny).nastepny->nastepny;
 142.                             (*aktualny).nastepny->poprzedni = aktualny;
 143.                         }
 144.                         else
 145.                         {
 146.                             (*aktualny).nastepny = NULL;
 147.                         }
 148.                         (*aktualny).poprzedni->nastepny = aktualny;
 149.                         *poczatek = aktualny->poprzedni;
 150.                     }
 151.                 }
 152.                 else
 153.                 {
 154.                     aktualny = aktualny->nastepny;
 155.                 }
 156.             }
 157.             aktualny = *poczatek;
 158.         }
 159.         printf("Posortowano wedlug imion.n");
 160.     }
 161.     if(sort == 2)
 162.     {
 163.         while (zmiana != 0)
 164.         {
 165.             zmiana = 0;
 166.             while ((*aktualny).nastepny != NULL)
 167.             {
 168.                 if (strcoll((*aktualny).kontakt.nazwisko, (*aktualny).nastepny->kontakt.nazwisko) == 1)
 169.                 {
 170.                     zmiana += 1;
 171.                     if ((*aktualny).poprzedni != NULL && (*aktualny).nastepny != NULL)
 172.                     {
 173.                         (*aktualny).poprzedni->nastepny = (*aktualny).nastepny;
 174.                         (*aktualny).nastepny->poprzedni = (*aktualny).poprzedni;
 175.                         (*aktualny).poprzedni = (*aktualny).nastepny;
 176.                         (*aktualny).nastepny = (*aktualny).poprzedni->nastepny;
 177.                         (*aktualny).poprzedni->nastepny = aktualny;
 178.                         if ((*aktualny).nastepny != NULL)
 179.                         {
 180.                             (*aktualny).nastepny->poprzedni = aktualny;
 181.                         }
 182.                         else
 183.                         {
 184.                             (*aktualny).nastepny = NULL;
 185.                             *gora = aktualny;
 186.                         }
 187.                     }
 188.                     if ((*aktualny).poprzedni == NULL)
 189.                     {
 190.                         (*aktualny).nastepny->poprzedni = (*aktualny).poprzedni;
 191.                         (*aktualny).poprzedni = (*aktualny).nastepny;
 192.                         if ((*aktualny).nastepny->nastepny != NULL)
 193.                         {
 194.                             (*aktualny).nastepny = (*aktualny).nastepny->nastepny;
 195.                             (*aktualny).nastepny->poprzedni = aktualny;
 196.                         }
 197.                         else
 198.                         {
 199.                             (*aktualny).nastepny = NULL;
 200.                         }
 201.                         (*aktualny).poprzedni->nastepny = aktualny;
 202.                         *poczatek = aktualny->poprzedni;
 203.                     }
 204.                 }
 205.                 else
 206.                 {
 207.                     aktualny = aktualny->nastepny;
 208.                 }
 209.             }
 210.             aktualny = *poczatek;
 211.         }
 212.         printf("Posortowano wedlug nazwisk.n");
 213.     }
 214.     if(sort == 3)
 215.     {
 216.         while (zmiana != 0)
 217.         {
 218.             zmiana = 0;
 219.             while ((*aktualny).nastepny != NULL)
 220.             {
 221.                 if (strcoll((*aktualny).kontakt.grupa, (*aktualny).nastepny->kontakt.grupa) == 1)
 222.                 {
 223.                     zmiana += 1;
 224.                     if ((*aktualny).poprzedni != NULL && (*aktualny).nastepny != NULL)
 225.                     {
 226.                         (*aktualny).poprzedni->nastepny = (*aktualny).nastepny;
 227.                         (*aktualny).nastepny->poprzedni = (*aktualny).poprzedni;
 228.                         (*aktualny).poprzedni = (*aktualny).nastepny;
 229.                         (*aktualny).nastepny = (*aktualny).poprzedni->nastepny;
 230.                         (*aktualny).poprzedni->nastepny = aktualny;
 231.                         if ((*aktualny).nastepny != NULL)
 232.                         {
 233.                             (*aktualny).nastepny->poprzedni = aktualny;
 234.                         }
 235.                         else
 236.                         {
 237.                             (*aktualny).nastepny = NULL;
 238.                             *gora = aktualny;
 239.                         }
 240.                     }
 241.                     if ((*aktualny).poprzedni == NULL)
 242.                     {
 243.                         (*aktualny).nastepny->poprzedni = (*aktualny).poprzedni;
 244.                         (*aktualny).poprzedni = (*aktualny).nastepny;
 245.                         if ((*aktualny).nastepny->nastepny != NULL)
 246.                         {
 247.                             (*aktualny).nastepny = (*aktualny).nastepny->nastepny;
 248.                             (*aktualny).nastepny->poprzedni = aktualny;
 249.                         }
 250.                         else
 251.                         {
 252.                             (*aktualny).nastepny = NULL;
 253.                         }
 254.                         (*aktualny).poprzedni->nastepny = aktualny;
 255.                         *poczatek = aktualny->poprzedni;
 256.                     }
 257.                 }
 258.                 else
 259.                 {
 260.                     aktualny = aktualny->nastepny;
 261.                 }
 262.             }
 263.             aktualny = *poczatek;
 264.         }
 265.         printf("Posortowano wedlug grup.n");
 266.     }
 267. }
 268. void dodawanie_kontaktu(struct element** gora)
 269. {
 270.     struct element* nowy;
 271.     nowy = calloc(1, sizeof(struct element));
 272.     printf("Podaj imie, nazwisko, numer_telefonu i grupe (oddzielona spacjami):n");
 273.     scanf("%s %s %s %s", nowy->kontakt.imie, nowy->kontakt.nazwisko, nowy->kontakt.numer, nowy->kontakt.grupa);
 274.     nowy->poprzedni = (*gora);
 275.     nowy->nastepny = NULL;
 276.     (*gora)->nastepny = nowy;
 277.     (*gora) = nowy;
 278. }
 279. void wyszukiwanie_kontaktu(struct element* poczatek, int opcja)
 280. {
 281.     char* tab;
 282.     char* wyraz;
 283.     char* wyraz2;
 284.     int i = 0;
 285.     int j;
 286.     int numer = 1;
 287.     struct element* aktualny;
 288.     aktualny = calloc(1, sizeof(struct element));
 289.     tab = calloc(30, sizeof(char));
 290.     wyraz = calloc(30, sizeof(char));
 291.     wyraz2 = calloc(30, sizeof(char));
 292.     *(wyraz) = _getch();
 293.     *wyraz2 = *wyraz;
 294.     while (*(wyraz + i) != 32)
 295.     {
 296.         printf("Aby zakonczyn wyszukiwanie kliknij spacjen");
 297.         aktualny = poczatek;
 298.         if (*(wyraz + i) == 8 && i > 0)
 299.         {
 300.             *(wyraz + i) = '�';
 301.             *(wyraz + i - 1) = '�';
 302.             *(wyraz2 + i) = '�';
 303.             *(wyraz2 + i - 1) = '�';
 304.             i -= 2;
 305.         }
 306.         if (*(wyraz + i) > 64 && *(wyraz + i) < 91)
 307.         {
 308.             *(wyraz + i) = *(wyraz + i) + 32;
 309.         }
 310.         while (aktualny != NULL)
 311.         {
 312.             if (opcja == 1)
 313.             {
 314.                 for (j = 0; j < sizeof(aktualny->kontakt.imie)/sizeof(char); j++)
 315.                 {
 316.                     if (aktualny->kontakt.imie[j] > 64 && aktualny->kontakt.imie[j] < 91)
 317.                     {
 318.                         aktualny->kontakt.imie[j] = aktualny->kontakt.imie[j] + 32;
 319.                     }
 320.                 }
 321.                 tab = strstr(aktualny->kontakt.imie, wyraz);
 322.                             /*Jeśli fragment zostanie znaleziony - tablicę znaków ( char * ) będącą częścią str1 od pierwszego
 323.                              wystąpienia str2 w str1, np. dla:
 324.                              char* tab;
 325.                              tab = strstr( "Alamakota", "ama" );
 326.                              tab przyjmie wartość "amakota".
 327.                              - Jeśli fragment nie zostanie znaleziony – NULL;*/
 328.                 aktualny->kontakt.imie[0] = aktualny->kontakt.imie[0] - 32;
 329.                 if (tab != NULL)
 330.                 {
 331.                     printf("%d)%s %s %s %sn", numer, aktualny->kontakt.imie, aktualny->kontakt.nazwisko, aktualny->kontakt.numer, aktualny->kontakt.grupa);
 332.                     numer += 1;
 333.                 }
 334.             }
 335.             if (opcja == 2)
 336.             {
 337.                 for (j = 0; j < sizeof(aktualny->kontakt.nazwisko) / sizeof(char); j++)
 338.                 {
 339.                     if (aktualny->kontakt.nazwisko[j] > 64 && aktualny->kontakt.nazwisko[j] < 91)
 340.                     {
 341.                         aktualny->kontakt.nazwisko[j] = aktualny->kontakt.nazwisko[j] + 32;
 342.                     }
 343.                 }
 344.                 tab = strstr(aktualny->kontakt.nazwisko, wyraz);
 345.                 aktualny->kontakt.nazwisko[0] = aktualny->kontakt.nazwisko[0] - 32;
 346.                 if (tab != NULL)
 347.                 {
 348.                     printf("%d)%s %s %s %sn", numer, aktualny->kontakt.imie, aktualny->kontakt.nazwisko, aktualny->kontakt.numer, aktualny->kontakt.grupa);
 349.                     numer += 1;
 350.                 }
 351.             }
 352.             if (opcja == 3)
 353.             {
 354.                 for (j = 0; j < sizeof(aktualny->kontakt.grupa) / sizeof(char); j++)
 355.                 {
 356.                     if (aktualny->kontakt.grupa[j] > 64 && aktualny->kontakt.grupa[j] < 91)
 357.                     {
 358.                         aktualny->kontakt.grupa[j] = aktualny->kontakt.grupa[j] + 32;
 359.                     }
 360.                 }
 361.                 tab = strstr(aktualny->kontakt.grupa, wyraz);
 362.                 if (tab != NULL)
 363.                 {
 364.                     printf("%d)%s %s %s %sn", numer, aktualny->kontakt.imie, aktualny->kontakt.nazwisko, aktualny->kontakt.numer, aktualny->kontakt.grupa);
 365.                     numer += 1;
 366.                 }
 367.             }
 368.             aktualny = aktualny->nastepny;
 369.         }
 370.         numer = 1;
 371.         i += 1;
 372.         printf("%s", wyraz2);
 373.         *(wyraz + i) = _getch();
 374.         *(wyraz2 + i) = *(wyraz + i);
 375.         system("cls");
 376.     }
 377.     free(aktualny);
 378.     free(wyraz);
 379.     free(wyraz2);
 380. }
 381. void usuwanie_kontaktu(struct element** poczatek, int numer,struct element** gora)
 382. {
 383.     struct element* aktualny;
 384.     int i;
 385.     aktualny = calloc(1, sizeof(struct element));
 386.     aktualny = *poczatek;
 387.     for (i = 0; i < numer - 1; i++)
 388.     {
 389.         aktualny = aktualny->nastepny;
 390.         if (aktualny == NULL)
 391.         {
 392.             printf("Podano zly numer.n");
 393.             return;
 394.         }
 395.     }
 396.     if ((*aktualny).nastepny != NULL && (*aktualny).poprzedni != NULL)
 397.     {
 398.         (*aktualny).poprzedni->nastepny = (*aktualny).nastepny;
 399.         (*aktualny).nastepny->poprzedni = (*aktualny).poprzedni;
 400.     }
 401.     if ((*aktualny).poprzedni == NULL && (*aktualny).nastepny == NULL) *poczatek=NULL;
 402.     else
 403.     {
 404.         if ((*aktualny).poprzedni == NULL)
 405.         {
 406.             (*aktualny).nastepny->poprzedni = NULL;
 407.             *poczatek = aktualny->nastepny;
 408.         }
 409.         if ((*aktualny).nastepny == NULL)
 410.         {
 411.             (*aktualny).poprzedni->nastepny = NULL;
 412.             *gora = aktualny->poprzedni;
 413.         }
 414.     }
 415.     free(aktualny);
 416. }
 417. void czyszczenie(struct element** poczatek, struct element**gora)
 418. {
 419.     while ((*poczatek)->nastepny != NULL)
 420.     {
 421.         usuwanie_kontaktu(poczatek,1,gora);
 422.     }
 423.     free(*poczatek);
 424. }
 425.  
 426. int main()
 427. {
 428.     struct element* poczatek = NULL;
 429.     struct element* gora = NULL;
 430.     int x = 0;
 431.     int sort = 0;
 432.     int opcja = 0;
 433.     int numer = 0;
 434.     setlocale(LC_ALL, "polish_poland");
 435.     printf("Witaj w programie ksiazki telefonicznej.n");
 436.     while (x != 7)
 437.     {
 438.         printf("Menu:n");
 439.         printf("1)Wczytywanie ksiazki.n");
 440.         printf("2)Wyswietlanie ksiazki.n");
 441.         printf("3)Sortowanie kontaktow.n");
 442.         printf("4)Dodawanie kontaktow.n");
 443.         printf("5)Wyszukiwanie kontatkow.n");
 444.         printf("6)Usuwanie kontaktow.n");
 445.         printf("7)Zakonczenie programu.n");
 446.         if ((scanf("%d", &x) == 1) && x > 0 && x < 8)
 447.         {
 448.             switch (x)
 449.             {
 450.             case 1:
 451.                 wyczyscbufor();
 452.                 system("cls");
 453.                 wczytywanie_z_pliku(&poczatek,&gora);
 454.                 printf("Pomyslnie wczytano ksiazke.n");
 455.                 break;
 456.             case 2:
 457.                 wyczyscbufor();
 458.                 system("cls");
 459.                 if (poczatek == NULL)
 460.                 {
 461.                     printf("Nie ma wczytanej zadnej ksiazki.n");
 462.  
 463.                 }
 464.                 else
 465.                 {
 466.                     wyswietlanie_kontatkow(poczatek);
 467.                     printf("n");
 468.                 }
 469.                 break;
 470.             case 3:
 471.                 wyczyscbufor();
 472.                 while (1)
 473.                 {
 474.                     system("cls");
 475.                     if (poczatek == NULL)
 476.                     {
 477.                         printf("Nie ma wczytanej zadnej ksiazki.n");
 478.                         break;
 479.  
 480.                     }
 481.                     else
 482.                     {
 483.                         printf("Podaj ktore opcje sortowania chcesz wykoanc.n");
 484.                         printf("1)Sortowanie alfabtetyczne imion.n");
 485.                         printf("2)Sortowanie alfabetyczne nazwisk.n");
 486.                         printf("3)Sortowanie alfabetyczne grup.n");
 487.                         if (scanf("%d", &sort) == 1 && sort > 0 && sort < 4)
 488.                         {
 489.                             wyczyscbufor();
 490.                             system("cls");
 491.                             sortowanie(&poczatek,&gora, sort);
 492.                             break;
 493.                         }
 494.                         else
 495.                         {
 496.                             printf("Podano zla opcje. Sprobuj ponownien");
 497.                         }
 498.                     }
 499.                 }
 500.                 break;
 501.             case 4:
 502.                 wyczyscbufor();
 503.                 system("cls");
 504.                 if (poczatek == NULL)
 505.                 {
 506.                     printf("Nie ma wczytanej zadnej ksiazki.n");
 507.  
 508.                 }
 509.                 else
 510.                 {
 511.                     dodawanie_kontaktu(&gora);
 512.                     sortowanie(&poczatek,&gora, sort);
 513.                     printf("n");
 514.                     printf("Dodano pomyslnie kontakt.n");
 515.                 }
 516.                 break;
 517.             case 5:
 518.                 wyczyscbufor();
 519.                 system("cls");
 520.                 if (poczatek == NULL)
 521.                 {
 522.                     printf("Nie ma wczytanej zadnej ksiazki.n");
 523.  
 524.                 }
 525.                 else
 526.                 {
 527.                     while (1)
 528.                     {
 529.                         printf("Podaj ktora opcje chcesz wybrac:n");
 530.                         printf("1)Wyszukiwanie po imieniu.n");
 531.                         printf("2)Wyszukiwanie po nazwisku.n");
 532.                         printf("3)Wyszukiwanie po grupie.n");
 533.                         if (scanf("%d", &opcja) == 1 && opcja > 0 && opcja < 4)
 534.                         {
 535.                             wyczyscbufor();
 536.                             system("cls");
 537.                             wyszukiwanie_kontaktu(poczatek, opcja);
 538.                             break;
 539.                         }
 540.                         else
 541.                         {
 542.                             wyczyscbufor();
 543.                             system("cls");
 544.                             printf("Podano zla opcje. Sprobuj ponownie.n");
 545.  
 546.                         }
 547.                     }
 548.                 }
 549.                 break;
 550.             case 6:
 551.                 wyczyscbufor();
 552.                 system("cls");
 553.                 while (1)
 554.                 {
 555.                     if (poczatek == NULL)
 556.                     {
 557.                         printf("Nie ma wczytanej zadnej ksiazki.nn");
 558.                         break;
 559.  
 560.                     }
 561.                     else
 562.                     {
 563.                         wyswietlanie_kontatkow(poczatek);
 564.                         printf("Podaj ktory kontakt chcesz usunac:n");
 565.                         if (scanf("%d", &numer) == 1 && numer > 0)
 566.                         {
 567.                             wyczyscbufor();
 568.                             system("cls");
 569.                             usuwanie_kontaktu(&poczatek, numer,&gora);
 570.                             printf("Kontkat zostal usuniety pomyslnie.n");
 571.                             break;
 572.                         }
 573.                         else
 574.                         {
 575.                             wyczyscbufor();
 576.                             system("cls");
 577.                             printf("Podano zly numer.n");
 578.  
 579.                         }
 580.  
 581.                     }
 582.                 }
 583.                 break;
 584.             case 7:
 585.                 wyczyscbufor();
 586.                 system("cls");
 587.                 if (poczatek != NULL)
 588.                 {
 589.                     czyszczenie(&poczatek,&gora);
 590.                     printf("Wyczyszczono kontaktyn");
 591.                 }
 592.                 break;
 593.             }
 594.         }
 595.         else
 596.         {
 597.             wyczyscbufor();
 598.             system("cls");
 599.             printf("Podano zla opcje. Sprobuj jeszcze raz.n");
 600.         }
 601.     }
 602.     printf("Koniec programu.n");
 603. }
 604.