Facebook
From adam128pl@gmail.com, 5 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 81
 1. // 3 kolos pk.cpp : Ten plik zawiera funkcj─Ö ÔÇ×mainÔÇŁ. W nim rozpoczyna si─Ö i ko┼äczy wykonywanie programu.
 2. //
 3.  
 4. #include "pch.h"
 5. #include <iostream>
 6. #include <math.h>
 7.  
 8. using namespace std;
 9.  
 10. class zespolona
 11. {
 12.         double rzecz,uroj;
 13. public:
 14.         zespolona() :rzecz(0), uroj(0) {};                                      //konstruktor
 15.         zespolona &operator +=(const zespolona &i)
 16.         {
 17.                 rzecz += i.rzecz;
 18.                 uroj += i.uroj;
 19.                 return *this;
 20.         }
 21.         bool operator>(const zespolona &i)
 22.         {
 23.                 if (sqrt(rzecz*rzecz + uroj * uroj) > sqrt(i.rzecz*i.rzecz + i.uroj * i.uroj))
 24.                 {
 25.                         return true;
 26.                 }
 27.                 else return false;
 28.  
 29.         }
 30.         friend istream &operator>>(istream &i,zespolona &o);
 31. };
 32.  
 33. istream & operator>>(istream &i,  zespolona &o)
 34. {
 35.         return i >> o.rzecz >> o.uroj;
 36. }
 37.  
 38. class tabzes
 39. {
 40. protected:
 41.         zespolona *tab;
 42.         int rozmiar, zajete;
 43. public:
 44.         tabzes() :tab(NULL),rozmiar(0),zajete(0) {};                            //konstruktor
 45.         tabzes(int r) :tab(new zespolona[r]),rozmiar(r),zajete(0) {};
 46.         zespolona & operator[](int i)
 47.         {
 48.                 if (i > zajete - 1||i<0)
 49.                 {
 50.                         throw out_of_range("Indeks poza zasiegiem");
 51.                 }
 52.                 else
 53.                 {
 54.                         return tab[i];
 55.                 }
 56.         }
 57.         tabzes & operator=(const tabzes &i)
 58.         {
 59.                 rozmiar = i.rozmiar;
 60.                 zajete = i.zajete;
 61.                 delete[] tab;
 62.                 if (i.rozmiar > 0)
 63.                 {
 64.                         tab = new zespolona[i.rozmiar];
 65.                         for (int j = 0; j < i.rozmiar; j++)
 66.                         {
 67.                                 tab[j] = i.tab[j];
 68.                         }
 69.                 }
 70.                 return *this;
 71.         }
 72.  
 73.         tabzes & operator+=(const zespolona &z) {
 74.                 if (rozmiar-zajete>0) {
 75.                         tab[zajete] = z;
 76.                         zajete++;
 77.                 }
 78.                 else {
 79.                         zespolona *temp = new zespolona[rozmiar + 1];
 80.                         for (int i = 0; i < rozmiar; i++) {
 81.                                 temp[i] = tab[i];
 82.                         }
 83.                         temp[zajete] = z;
 84.                         delete[] tab;
 85.                         tab = temp;
 86.                         zajete++;
 87.                         rozmiar++;
 88.                 }
 89.                 return *this;
 90.         }
 91. };
 92.  
 93. class kolzes:public tabzes
 94. {
 95. public:
 96.  
 97.         kolzes(int r) : tab(new zespolona[r]), rozmiar(r), zajete(0) {};
 98.  
 99.         friend istream & operator>>(istream &, kolzes &);
 100.         kolzes & operator +=(const zespolona &z) {
 101.                 if (rozmiar - zajete > 0)
 102.                 {
 103.                         int i = 0;
 104.                         while (i < zajete) {
 105.                                 if (tab[i] > z) {
 106.                                         int j = i;
 107.                                         for (j; j < zajete + 1; j++) {
 108.                                                 tab[j + 1] = tab[j];
 109.                                         }
 110.                                         break;
 111.                                 }
 112.                                 i++;
 113.                                 tab[i] = z;
 114.                         }
 115.                         zajete++;
 116.                 }
 117.                 else {
 118.                         zespolona *temp = new zespolona[rozmiar + 1];
 119.                         rozmiar++;
 120.                         for (int i = 0; i < rozmiar; i++) {
 121.                                 temp[i] = tab[i];
 122.                         }
 123.                         delete[] tab;
 124.                         tab = temp;
 125.                         int i = 0;
 126.                         while (i < zajete) {
 127.                                 if (tab[i] > z) {
 128.                                         int j = i;
 129.                                         for (j; j < zajete + 1; j++) {
 130.                                                 tab[j + 1] = tab[j];
 131.                                         }
 132.                                         break;
 133.                                 }
 134.                                 i++;
 135.                                 tab[i] = z;
 136.                         }
 137.                         zajete++;
 138.                 }
 139.                 return *this;
 140.         }
 141.         zespolona pop() {
 142.                 zespolona temp;
 143.                 if (tab == NULL||zajete==0) {
 144.                         throw out_of_range("Nie ma wiecej liczb do usuniecia");
 145.                 }
 146.                 else {
 147.                         temp = tab[0];
 148.                         for (int i = 0; i < zajete-1;i++) {
 149.                                 tab[i] = tab[i + 1];
 150.                         }
 151.                         zajete--;
 152.                 }
 153.                 return temp;
 154.         }
 155.         operator zespolona() {
 156.                 zespolona o;
 157.                 for (int i = 0; i < zajete; i++) {
 158.                         o += tab[i];
 159.                 }
 160.                 return o;
 161.         }
 162.  
 163. };
 164.  
 165. istream &operator>>(istream &i,kolzes &o) {
 166.         zespolona t;
 167.         while (i>>t) {
 168.                 o += t;
 169.         }
 170.         return i;
 171. }
 172.  
 173.  
 174.  
 175. int main()
 176. {
 177.     std::cout << "Hello World!\n";
 178. }
 179.  
 180. // Uruchomienie programu: Ctrl + F5 lub menu Debugowanie > Uruchom bez debugowania
 181. // Debugowanie programu: F5 lub menu Debugowanie > Rozpocznij debugowanie
 182.  
 183. // Porady dotycz─ůce rozpoczynania pracy:
 184. //   1. U┼╝yj okna Eksploratora rozwi─ůza┼ä, aby doda─ç pliki i zarz─ůdza─ç nimi
 185. //   2. U┼╝yj okna programu Team Explorer, aby nawi─ůza─ç po┼é─ůczenie z kontrol─ů ┼║r├│d┼éa
 186. //   3. U┼╝yj okna Dane wyj┼Ťciowe, aby sprawdzi─ç dane wyj┼Ťciowe kompilacji i inne komunikaty
 187. //   4. U┼╝yj okna Lista b┼é─Öd├│w, aby zobaczy─ç b┼é─Ödy
 188. //   5. Wybierz pozycj─Ö Projekt > Dodaj nowy element, aby utworzy─ç nowe pliki kodu, lub wybierz pozycj─Ö Projekt > Dodaj istniej─ůcy element, aby doda─ç istniej─ůce pliku kodu do projektu
 189. //   6. Aby w przysz┼éo┼Ťci ponownie otworzy─ç ten projekt, przejd┼║ do pozycji Plik > Otw├│rz > Projekt i wybierz plik sln
 190.  
 191.  
 192.