Facebook
From Sexy Echidna, 6 Months ago, written in Python.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 146
 1. map = [["*","*","*"],["*","*","*"],["*","*","*"]]
 2.  
 3. def ShowMap(list):
 4.     print("  1 2 3")
 5.     row = 1
 6.     for wiersz in list:
 7.         print(row, end=" ")
 8.         for element in wiersz:
 9.             print(element, end=" ")
 10.         print()
 11.         row += 1
 12.  
 13. def Winner(list):
 14.     for x in range(0,3):
 15.         if map[x][0] == map[x][1] and map[x][1] == map[x][2] and (map[x][2] == "X" or map[x][2] == "O"):
 16.             return True
 17.     for y in range(0,3):
 18.         if map[0][x] == map[1][x] and map[1][x] == map[2][x] and (map[2][x] == "X" or map[2][x] == "O"):
 19.             return True
 20.     if map[0][0] == map[1][1] and map[1][1] == map[2][2] and (map[2][2] == "X" or map[2][2] == "O"):
 21.             return True
 22.     if map[0][2] == map[1][1] and map[1][1] == map[2][0] and (map[2][0] == "X" or map[2][0] == "O"):
 23.             return True
 24.     return False
 25.  
 26. def Draw(list):
 27.     if not Winner(list):
 28.         for wiersz in list:
 29.             for element in wiersz:
 30.                 if element == "*":
 31.                     return False
 32.         return True
 33.     else:
 34.         return False
 35.  
 36. cross_play  = False
 37.  
 38. begin = input("Jezeli ma zaczac krzyzyk wpisz X, jeżeli kółko wpisz O: ")
 39. if begin == "X" or begin == "X":
 40.     cross_play = True
 41.  
 42. while(not Draw(map) and not Winner(map)):
 43.     ShowMap(map)
 44.     x, y = [int(x) for x in input("Podaj wspolrzedne, gdzie chcesz postawic znak:").split()]
 45.     if map[x-1][y-1] == "*":
 46.         if cross_play:
 47.             map[x-1][y-1] = "X"
 48.             cross_play = False
 49.         else:
 50.             map[x-1][y-1] = "O"
 51.             cross_play = True
 52.  
 53. if Winner(map):
 54.     if cross_play:
 55.         ShowMap(map)
 56.         print("Kolko wygralo!")
 57.     else:
 58.         ShowMap(map)
 59.         print("Krzyzyk wygral!")
 60. else:
 61.     ShowMap(map)
 62.     print("Mamy remis!")