Facebook
From Lousy Bat, 4 Years ago, written in C.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 291
 1. //KOD wykonywany na wcisniecie przycisku w aplikacji - to dziala
 2. private void button_send_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
 3.         {
 4.            string command;
 5.            
 6.             short kp,kd,w1,w2,w3,w4;
 7.             if (!short.TryParse(textBox_kp.Text, out kp))
 8.                 kp = 0;  
 9.             if (!short.TryParse(textBox_kd.Text, out kd))
 10.                 kd = 0;
 11.             if (!short.TryParse(textBox_W1.Text, out w1))
 12.                 w1 = 0;
 13.             if (!short.TryParse(textBox_W2.Text, out w2))
 14.                 w2 = 0;
 15.             if (!short.TryParse(textBox_W3.Text, out w3))
 16.                 w3 = 0;
 17.             if (!short.TryParse(textBox_W4.Text, out w4))
 18.                 w4 = 0;
 19.             command = ":#" + kp + "," + kd + "," + w1 + "," + w2 + "," + w3 + "," + w4 + ";";
 20.             blue.Send(command);
 21.             if(!blue.polaczono)
 22.             {
 23.                 myRectangle.Fill = new SolidColorBrush(System.Windows.Media.Color.FromArgb(255, 155, 0, 0));
 24.                 MessageBox.Show("Brak połączenia bluetooth");
 25.             }
 26.         }
 27.  
 28.  
 29.  
 30. //********************METODY DO WYSYLANIA DANYCH Z APLIKACJI WINDOWS PHONE**********************
 31.  public async void Send(string WhatToSend)
 32.         {
 33.             if (!polaczono)
 34.             {
 35.                 return; // Stop
 36.             }
 37.             else              
 38.             {
 39.                 var datab = GetBufferFromByteArray(UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(WhatToSend));
 40.                 try
 41.                 {
 42.                     await BTSock.OutputStream.WriteAsync(datab);   // Wysłanie zmiennej typu string jako ciąg bajtów
 43.                 }
 44.                 catch (Exception ex)
 45.                 {
 46.                     MessageBox.Show("Nie udało się wysłać wiadomości: n" + ex.Message);
 47.                 }
 48.             }
 49.         }    //Metoda do wysyłania zmiennej typu string
 50.  
 51.         public async void Send(byte[] array)
 52.         {
 53.             if (!polaczono)
 54.             {
 55.                 // MessageBox.Show("Brak połaczenie, nie udało się wysłać");
 56.                 return; // Stop
 57.             }
 58.             else
 59.             {
 60.                 var datab = GetBufferFromByteArray(array);
 61.                 try
 62.                 {
 63.                     await BTSock.OutputStream.WriteAsync(datab); // Wysłanie ciągu bajtów
 64.                 }
 65.                 catch (Exception ex)
 66.                 {
 67.                     MessageBox.Show("Nie udało się wysłać wiadomości: n" + ex.Message);
 68.                 }
 69.             }
 70.         }    //Metoda do ciągu bajtów
 71.  
 72.  
 73. //********************** Task do odbioru danych *********************************
 74.  
 75.  public async Task<string> DoCommand()
 76.         {
 77.             StringBuilder strBuilder = new StringBuilder();
 78.             using (StreamSocket BTSock = new StreamSocket())
 79.             {
 80.                 using (DataReader reader = new DataReader(BTSock.InputStream))
 81.                 {
 82.                     reader.InputStreamOptions = InputStreamOptions.Partial;
 83.                     await reader.LoadAsync(8192);
 84.                     while (reader.UnconsumedBufferLength > 0)
 85.                     {
 86.                         strBuilder.Append(reader.ReadString(reader.UnconsumedBufferLength));
 87.                         await reader.LoadAsync(8192);
 88.                     }
 89.                     reader.DetachStream();
 90.                 }
 91.             }
 92.             return (strBuilder.ToString());
 93.         }