Facebook
From Scribby Cheetah, 6 Months ago, written in Java.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 118
 1. public static void main(String[] args) {
 2.  
 3.         // Scanner służy do pobierania znaków wpisywanych przez użytkownika w terminalu
 4.         Scanner sc = new Scanner(System.in);
 5.         String A = sc.next();
 6.         /* Enter your code here. Print output to STDOUT. */
 7.         // Inicjalizacja zmiennej found
 8.         boolean found = true;
 9.         // Jedź pętlą do połowy ciągu znaków
 10.         for (int i = 0; i < A.length() / 2; i++) {
 11.             // Jeśli znak na obecnej pozycji w pętli nie jest równy znakowi na końcu tej pętli
 12.             if (A.charAt(i) != A.charAt(A.length() - 1 - i)) {
 13.                 found = false;
 14.                 // Wyskocz z pętli
 15.                 break;
 16.             }
 17.         }
 18.         /*
 19.         * To 'found ? "Yes" : "No"' to to samo co
 20.         * if (found) {
 21.         *   "Yes"
 22.         * } else {
 23.         *   "No"
 24.         * }
 25.         * */
 26.         System.out.println(found ? "Yes" : "No");
 27.     }