Facebook
From zml, 4 Years ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 342
 1. program gra_4;//odbijanie się piłeczki i od przeszkód
 2. uses crt,graph;
 3. var
 4. gd,dm:smallint;
 5. x,y,vx,vy,pl1y,pl2y,pl1x,o1,gr1,gr2,i,vo1:integer;
 6. znak:char;
 7.  
 8.  Procedure menu();
 9.  begin
 10.   gd:=D8bit;//ilos─ç kolor├│w
 11.   dm:=m800x600;//rozdzielczo┼Ť─ç
 12.   initgraph(gd,dm,' ');  //inicjacja karty graficznej
 13.  
 14.   x:=200; y:=100;vx:=10; vy:=10;pl1y:=100; pl2y:=100; o1:=100;vo1:=5;i:=1;
 15.   rectangle(10,10,790,590);//prostok─ůt
 16.   writeln(' gra ' );
 17.   writeln(' wyjscie - ESC');
 18.   gotoxy(5,7);write('*** WYNIK: ',gr1:3,' : ',gr2:3,' *** ');
 19.  end;
 20.  
 21.   Procedure plan();
 22.  begin
 23.   setcolor(red);setfillstyle(1,4);
 24. bar(1,1,800,10);  //prawa
 25.  bar (1,600,800,590);
 26.  // bar(1,1,10,600); //lewa
 27.   //bar(790,1,800,600);
 28.   bar(200,400,300,500);   //przeszkoda
 29.  bar(500,o1,450,o1+50);
 30.   bar(11,pl1y,26,pl1y+150);
 31.   bar(775,pl2y,789,pl2y+150);
 32.   setcolor(8);
 33.   line(400,10,400,700);
 34.    end;
 35.  
 36. procedure pl1();
 37. begin
 38. setfillstyle(1,0);
 39. bar(11,pl1y,26,pl1y+150);
 40. case znak of
 41. 'w': pl1y:=pl1y-10;
 42. 's': pl1y:=pl1y+10;
 43. 'a': pl1x:=pl1x-10;
 44. 'd': pl1x:=pl1x+10;
 45.   end;
 46.   gotoxy(5,7);write('*** WYNIK: ',gr1:3,' : ',gr2:3,' *** ');
 47. if pl1y<-140 then pl1y:=pl1y+15;
 48. if pl1y>590 then pl1y:=pl1y-15;
 49. if pl1x<10 then pl1x:=pl1x+15;
 50. if pl1x>390 then pl1y:=pl1x-15;
 51. end;
 52.  
 53. procedure pl2();
 54. begin
 55. setfillstyle(1,0);
 56. bar(775,pl2y,789,pl2y+150);
 57. pl2y:=y-80;
 58. end;
 59. procedure gol();
 60. begin
 61. if x<10 then gr2:= gr2+1   else gr1:=gr1+1;
 62. x:=400;
 63. y:=50+random(500); vy:=10-random(20);
 64. end;
 65.  
 66. procedure akcja();
 67. begin
 68. setfillstyle(1,0);
 69. bar(100,o1,200,o1+150);
 70. o1:=100+random(400);
 71. end;
 72.  
 73. begin
 74.  menu();
 75.  plan();
 76.  repeat
 77.  i:=i+1;
 78.  setcolor(0);
 79.  circle(x,y,15);//malowanie kulki
 80.  if (x<10) or (x>790) then gol();
 81.  if (getpixel (x-16,y)=4) or (getpixel(x+16,y)=4) then vx:=-vx;
 82.  if (getpixel (x,y-16)=4) or (getpixel(x,y+16)=4) then vy:=-vy;
 83.  x:=x+vx;y:=y+vy;
 84.    if keypressed then znak:=readkey();
 85.     if (i mod 10)=8 then akcja();
 86.  if (znak='w') or (znak='s') or(znak= 'a') or(znak='d')then pl1();
 87.  if (znak='Q') then gol();
 88.  pl2();
 89.  if znak <> char(27) then znak:='A';
 90.  setcolor(2);circle(x,y,15); plan();delay(20);
 91.  until znak = char(27);
 92. end.