Facebook
From Ula, 6 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 215
 1. #include "stdafx.h"
 2. #include <iostream>
 3. #include<iomanip>
 4. using namespace std;
 5.  
 6.  
 7. class RownanieKwadratowe
 8. {
 9. public:
 10.         double a, b, c, x1, x2, delta;
 11.         int czytajDane();
 12.         void przetworzDane();
 13.         void wyswietlWynik();
 14.         //RownanieKwadratowe();                 //konstruktor bedzie pozniej
 15.         //~RownanieKwadratowe();                        //destruktor -II-
 16. };
 17.  
 18.  
 19. int main()
 20. {
 21.         RownanieKwadratowe kwadrat;
 22.         kwadrat.czytajDane();
 23.         kwadrat.przetworzDane();
 24.         kwadrat.wyswietlWynik();
 25.  
 26.         system("pause");
 27.  
 28.         return 0;
 29. }
 30.  
 31. int RownanieKwadratowe::czytajDane()
 32. {
 33.         cout << "Podaj kolejno a,b,c : ";
 34.         cin >> a >> b >> c;
 35.         delta = b * b - (4 * a*c);
 36. };
 37.  
 38. void RownanieKwadratowe::przetworzDane()
 39. {
 40.         if (delta == 0)
 41.         {
 42.                 x1 = ((-b) / 2 * a);
 43.         }
 44.         else
 45.         {
 46.                 x1 = ((-b - sqrt(delta)) / 2 * a);
 47.                 x2 = ((-b + sqrt(delta)) / 2 * a);
 48.         }
 49. };
 50. void RownanieKwadratowe::wyswietlWynik()
 51. {
 52.         if (delta == 0)
 53.         {
 54.                 cout << "Rownanie " << a << "x^2+" << b << "x+" << c << " ma pierwiastek :" << x1;
 55.         }
 56.         else {
 57.                 cout << "Rownanie " << a << "x^2+" << b << "x+" << c << " ma pierwiastki x1 : ";
 58.                 cout << setprecision(2) << x1 << " oraz x2 :" << setprecision(2) << x2 << endl;
 59.         }
 60. };