Facebook
From Aqua Macaw, 7 Months ago, written in C#.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 89
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Text;
 5. using System.Threading.Tasks;
 6.  
 7. namespace projekt1
 8. {
 9.     class Program
 10.     {
 11.         static void Main(string[] args)
 12.         {
 13.             // deklaracja lokalne
 14.             ConsoleKeyInfo WybranaFunkcjonalnosc;
 15.             // Wypisanie  metryki programu
 16.             Console.WriteLine("\n\t Program projekt nr1 umo┼╝liwia wieloktrotne obliczanie wybranych wielkosci matematycznych");
 17.             // zapis wielokrotnego powtarzania obliczen
 18.             do
 19.             {//Wypisanie menu funkcjonalengo
 20.  
 21.                 Console.WriteLine("\n\t Funkcjonalne menu programu: ");
 22.                 Console.WriteLine("\n\t A. Obliczenie sumy wyrazow ciagu liczbowego (in-line)");
 23.                 Console.WriteLine("\n\t B. Obliczenie sumy wyrazow ciagu liczbowego (method-call)");
 24.                 Console.WriteLine("\n\t C. Obliczenie iloczynu wyrazow ciagu liczbowego (in-line)");
 25.                 Console.WriteLine("\n\t D. Obliczenie iloczynu wyrazow ciagu liczbowego (method-call)");
 26.                 Console.WriteLine("\n\t E. Zakonczenie (wyjscie z programu)");
 27.                 // Wypisanie informacji dla  uzytkownika: co ma zrobic.
 28.                 Console.Write("\n\t Nacisnij klawisz odpowiadajacy wymaganej funkcjonalnosci: ");
 29.                 //wczytanie wybranej funkcjonalnosci
 30.                 WybranaFunkcjonalnosc = Console.ReadKey();
 31.                 //rozpoznac wybrana funkcjonalnosc i ja obsluzyc
 32.                 if (WybranaFunkcjonalnosc.Key == ConsoleKey.A)
 33.                 {
 34.                     //obsluga funkcjonalnosci Obliczenie sumy wyrazow ciagu liczbowego (in-line)
 35.                     //ustalenie kolejnosci powczyytania danych wejsciowych
 36.                     Console.WriteLine("\n\t A. Obliczenie sumy wyrazow ciagu liczbowego (in-line");
 37.                     int n;
 38.                     float Suma, a;
 39.                     //wczytanie n
 40.                     Console.Write("\n\t Podaj wartosc dla n: ");
 41.                     while (!int.TryParse(Console.ReadLine(),out n))
 42.                         {// gdy byl blad
 43.                         Console.WriteLine("\n\t ERROR: wystapil niedozwolony znak w zapisie wartosci dla n");
 44.                         Console.Write("\n\t Podaj wartosc dla n ponownie: ");
 45.                         }
 46.                     //n zostalo wczytane
 47.                     //obliczenie sumy wyrazow ciagu liczbowego
 48.                     //ustalenie stanu poczatkowego
 49.                     Suma = 0.0F;
 50.                     for (int i = 1; i <= n; i++)
 51.                     {
 52.                         // Wczytanie i-tego wyrazu ciagu liczbowego
 53.                         Console.Write("\n\t Podaj wartosc  {0} -tego wyrazu ciagu:  ",i);
 54.                         while (!float.TryParse(Console.ReadLine(), out a))
 55.                         {// gdy byl blad
 56.                             Console.WriteLine("\n\t ERROR: wystapil niedozwolony znak w zapisie wartosci {0} -tego wyrazu ciagu liczbowego",i );
 57.                             Console.Write("\n\t Podaj wartosc dla tego wyrazu ponownie: ");
 58.                         }
 59.                         Suma += a;
 60.                     }
 61.                     // wypisanie wyniku obliczen
 62.                     Console.WriteLine("\n\t wynik obliczen: suma {0} wyrazow ciagu liczbowego jest rowna: {1}", n, Suma);
 63.                 }
 64.                 else
 65.                 if (WybranaFunkcjonalnosc.Key == ConsoleKey.B)
 66.                 {
 67.                     //obsluga funkcjonalnosc Obliczenie sumy wyrazow ciagu liczbowego (method-call)
 68.                 }
 69.                 if (WybranaFunkcjonalnosc.Key == ConsoleKey.C)
 70.                 {
 71.                     //obsluga funkcjonalnosci Obliczenie iloczynu wyrazow ciagu liczbowego (in-line)
 72.                     //ustalenie kolejnosci powczyytania danych wejsciowych
 73.                     Console.WriteLine("\n\t A. Obliczenie iloczyn wyrazow ciagu liczbowego (in-line");
 74.                     int n;
 75.                     float Iloczyn, a;
 76.                     //wczytanie n
 77.                     Console.Write("\n\t Podaj wartosc dla n: ");
 78.                     while (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out n))
 79.                     {// gdy byl blad
 80.                         Console.WriteLine("\n\t ERROR: wystapil niedozwolony znak w zapisie wartosci dla n");
 81.                         Console.Write("\n\t Podaj wartosc dla n ponownie: ");
 82.                     }
 83.                     //n zostalo wczytane
 84.                     //obliczenie sumy wyrazow ciagu liczbowego
 85.                     //ustalenie stanu poczatkowego
 86.                     Iloczyn = 1.0F;
 87.                     for (int i = 1; i <= n; i++)
 88.                     {
 89.                         // Wczytanie i-tego wyrazu ciagu liczbowego
 90.                         Console.Write("\n\t Podaj wartosc  {0} -tego wyrazu ciagu:  ", i);
 91.                         while (!float.TryParse(Console.ReadLine(), out a))
 92.                         {// gdy byl blad
 93.                             Console.WriteLine("\n\t ERROR: wystapil niedozwolony znak w zapisie wartosci {0} -tego wyrazu ciagu liczbowego", i);
 94.                             Console.Write("\n\t Podaj wartosc dla tego wyrazu ponownie: ");
 95.                         }
 96.                         Iloczyn *= a;
 97.                     }
 98.                     // wypisanie wyniku obliczen
 99.                     Console.WriteLine("\n\t wynik obliczen: iloczyn {0} wyrazow ciagu liczbowego jest rowna: {1}", n,Iloczyn);
 100.                 }
 101.                 else
 102.                 if (WybranaFunkcjonalnosc.Key == ConsoleKey.D)
 103.                 {
 104.                     //obsluga funkcjonalnosc Obliczenie iloczynu wyrazow ciagu liczbowego (method-call)
 105.                 }
 106.                 if (WybranaFunkcjonalnosc.Key != ConsoleKey.E)
 107.                 {
 108.                     //sygnalizacja bledu
 109.                     Console.WriteLine("\n\t Error: nacisnales klawisz, ktory nie odpowiada zadnej z moich funkcji");
 110.                     Console.WriteLine("\n\t Wybierz ponownie wymagana funkcjonalnosc");
 111.                     //chwilowe zatrzymanie programu
 112.                     Console.Write("\n\t Dla kontynuacji programu nacisnij dowolny klawisz...");
 113.                     Console.ReadKey();
 114.                 }
 115.             } while (WybranaFunkcjonalnosc.Key != ConsoleKey.E);
 116.  
 117.             //wypisanie danych o autorze programu
 118.  
 119.             Console.WriteLine("\n\t Autor programu: Karol Konarski, Grupa 1 - sobotnia");
 120.             //chwilowe zatrzymanie programu
 121.  
 122.             Console.Write("\n\t Dla zakonczenia programu nacisnij dowolny klawisz...");
 123.             Console.ReadKey();
 124.  
 125.        // Rozpoznanie wybranego klawisza przy uzyciu instrukcji swich
 126. /*
 127. switch(WybranaFunkcjonalnosc.Key)
 128. {
 129.                 case ConsoleKey.A:
 130.                     //obsluga A
 131.                     break;
 132.                 case ConsoleKey.B:
 133.                     //obsluga B
 134.                     break;
 135.                 case ConsoleKey.C:
 136.                     //obsluga C
 137.                     break;
 138.                 case ConsoleKey.D:
 139.                     //obsluga C
 140.                     break;
 141.                 case ConsoleKey.E: break;
 142.                 default:
 143.                     Console.WriteLine("\n\t Error: nacisnales klawisz, ktory nie odpowiada zadnej z moich funkcji");
 144.                     Console.WriteLine("\n\t Wybierz ponownie wymagana funkcjonalnosc");
 145.                     //chwilowe zatrzymanie programu
 146.                     Console.Write("\n\t Dla kontynuacji programu nacisnij dowolny klawisz...");
 147.                     Console.ReadKey();
 148.                     break;
 149.             }
 150. */
 151.         }
 152.     }
 153. }
 154.