Facebook
From kod, 10 Months ago, written in C#.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 97
 1. List<Kategoria> kat = new List<Kategoria>();
 2. kat.Add(new Kategoria(1, "kat 1"));
 3. kat.Add(new Kategoria(2, "kat 2"));
 4. kat.Add(new Kategoria(3, "kat 3"));
 5.  
 6. List<Link> lista = new List<Link>();
 7. lista.Add(new Link(1, 1, "item a", "", Kategoria: kat[0]));
 8. lista.Add(new Link(2, 3, "item b", "", Kategoria: kat[2]));
 9. lista.Add(new Link(3, 2, "item c", "", Kategoria: kat[1]));
 10. lista.Add(new Link(4, 1, "item d", "", Kategoria: kat[0]));
 11. lista.Add(new Link(5, 2, "item e", "", Kategoria: kat[1]));
 12. lista.Add(new Link(6, 3, "item f", "", Kategoria: kat[2]));
 13. lista.Add(new Link(7, 1, "item g", "", Kategoria: kat[0]));
 14. lista.Add(new Link(8, 3, "item h", "", Kategoria: kat[2]));
 15.  
 16. // tutaj się udało tzn. na początku dałem pod var bo ciągle miałem problem z typem zwracanym i po przypisaniu takie coś wyszło
 17. IEnumerable<IGrouping<Kategoria, Link>> noe = from s in lista
 18.     group s by s.Kategoria;
 19.  
 20. // z powyzszego wyniku chcialbym uzyskac cos jak ponizej, czy to dictionary czy tez po prostu nowa klasa ktora ma w sobie propertiesa Kategoria oraz kolekcje Link
 21. Dictionary<Kategoria, IEnumerable<Link>> nowe = new Dictionary<Kategoria, IEnumerable<Link>>();
 22.