Facebook
From Matyo, 1 Week ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 158
 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3.  
 4. const int N = 50;
 5. int c[N][N];       // ценовата матрица с разстоянията
 6. bool s[N] = { false };    // определя дали върха е посетен или не. Първоначално всички са непосетени
 7. int d[N];          // масив на най късите разстояния от началния до всеки един от останалите.
 8. int p[N];          //множество S реализирано като масив. Списъка с избраните върхове.
 9.  
 10. int convert(int a[], int n)
 11. {   // функцията намира върха до когото разстоянието от началния до него е най кратко и връща позицията му
 12.     // което отговаря на самия връх.
 13.     int min = a[0];
 14.     int pos = 0;
 15.     for (int i = 1; i < n; i++)
 16.     {
 17.         if (min == 0 && s[i]==0)
 18.         {
 19.             min = a[i];
 20.             pos = i;
 21.         }
 22.         if (a[i] < min && a[i]!=0 && s[i]==0)
 23.         {
 24.             min = a[i];
 25.             pos = i;
 26.         }
 27.     }
 28.     return pos;
 29.    
 30. }
 31. void dijkstra(int node, int n)
 32. {
 33.     int w, i;
 34.     s[node] = true;                // определяме първия началня връх за посетен
 35.     p[0] = node;                // добавя този връх в масива p.
 36.     for (i = 1; i < n; i++)
 37.     {   // смятаме разстоянията от началния връх до i-тия;
 38.         d[i] = c[node][i]; p[i] = 0;
 39.     }
 40.    
 41.     for (i=1; i<n; i++)
 42.     {
 43.         w = convert(d, n);
 44.        
 45.         // избиране на връх w, за който d[w] е min;
 46.         s[w] = true; //добавяне на w към маркиран
 47.         p[i] = w;   // и добавяме върхът като следващ избран
 48.         for (int j=1; j<n; j++)
 49.             if (s[j] == false)  //проверяваме дали текущия връх j е посетен
 50.                 if (c[w][j] != 0) //проверяваме дали има директен път от връх w до връх j.
 51.                 { // ако до този момент е липсвало разстоянието до j-тия връх от началния или то е по голямо от новото
 52.                   // пресметнато, то то се добавя като ново разстояние на мястото на старото.
 53.                     if (d[j] == 0)
 54.                         d[j] = (d[w] + c[w][j]);
 55.                     if (d[j] > (d[w] + c[w][j]))
 56.                         d[j] = d[w] + c[w][j];
 57.                 }
 58.     }
 59. }
 60.  
 61. int main()
 62. {
 63.     int n, vrah, start, end, nrebra, lw;
 64.     // n - broi varhove v grafa;
 65.     // vrah - na4alen vrah za prilagane na algorityma;
 66.     // start - na4alen vrah za dobavqshto rebro;
 67.     // end - kraen vrah za dobavqshto rebro;
 68.     // nrebra - broi na dobavqnite rebra;
 69.     // lw - stojnost na dobavqnoto rebro;
 70.    
 71.  
 72.     //----------upatvane za potrebitelq i predstavqne na neobhodimite danni ------------------------------
 73.     cout << "Vavedi broq na varhovete n=";
 74.     cin &gt;&gt; n;
 75.     cout &lt;&lt; "Predstavqneto na grafa se izvarsha 4rez matricata na rastoqniqta. Parviq vrah na grafa se priema s index 0" << endl;
 76.     for (int i = 0; i < n; i++)
 77.     {  
 78.         for (int j = 0; j < n; j++)
 79.             c[i][j] = 0;
 80.     }
 81.     cout << "Broq na rebrata v grafa sa: ";
 82.     cin >> nrebra;
 83.     cout << "Vavedi mejdu koi varhove na grafa iskash da dobavish rebro, kato izpolzvash indexite na incidentnite varhove"<<endl;
 84.     for (int i =0; i<nrebra; i++)
 85.     {
 86.         cout << "Na4alen vrah na novoto rebro e: ";
 87.         cin >> start;
 88.         cout << "Kraen vrah na novoto rebro e: ";
 89.         cin >> end;
 90.         cout << "Vavedi daljinata na tova rebro: ";
 91.         cin >> lw;
 92.         c[start][end]=lw;
 93.     }
 94.     cout << "Poso4i ot koi vrah da zapo4ne obhojdaneto: ";
 95.     cin >> vrah;
 96.     //------------------------------------------------------------------------------
 97.  
 98.  
 99.  
 100.  
 101.  
 102.     //--------------predstavqne na matricata na razstoqniqta-------------------------
 103.     cout << "Matricata C izglejda po sledniq na4in:";
 104.     cout << endl;
 105.     for (int i = 0; i < n; i++)
 106.     {
 107.         for (int j = 0; j < n; j++)
 108.             cout << " " << c[i][j];
 109.         cout << endl;
 110.     }
 111.     //---------------------------------------------------------------------------------
 112.  
 113.  
 114.  
 115.  
 116.     //----------------izvikvane na algoritam dijkstra-------------------------
 117.     dijkstra(vrah, n);
 118.     //-----------------------------------------------------------------------
 119.    
 120.    
 121.     cout << endl;
 122.    
 123.  
 124.  
 125.     //--------------rezultata ot izpalnenieto na algoritama-------------------------
 126.     cout << "Varhovete shte se ocvetqt v slednata posledovatelnost: ";
 127.     for (int i = 0; i < n; i++)
 128.         cout << " " << p[i];
 129.     cout << endl;
 130.     cout << "Naj kratkiq pat do vseki edin vrah e sledniq:          ";
 131.     cout << endl;
 132.     for (int i = 0; i < n; i++)
 133.         cout << p[i] << "->" << d[p[i]] << endl;;
 134.     //---------------------------------------------------------------------------
 135. }