Facebook
From Wojtek, 6 Months ago, written in C++.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 82
 1. #include "gra.h"
 2.  
 3. Gra::Gra()
 4. {
 5.   inicjalizacja();
 6. }
 7.  
 8. void Gra::inicjalizacja()
 9. {
 10.    plansza_gry.umiescWezaNaPlanszy(waz);
 11.    stan_gry = STAN_GRA;
 12. }
 13.  
 14.  
 15. void Gra::ruch()
 16. {
 17.   if (stan_gry==STAN_KONIEC) return;
 18.  
 19.   int dlugosc_weza = waz.pobierzDlugoscWeza();
 20.   Punkt *elementy_weza = waz.pobierzElementyWeza();
 21.  
 22.   waz.przesunZgodnieZKierunkiem();
 23.  
 24.   // sprawdzamy czy waz nie wyladowal na scianie!
 25.   if (plansza_gry.czySciana(elementy_weza[dlugosc_weza-1])==true)
 26.   {
 27.     cout << "Koniec gry!" << endl;
 28.     stan_gry = STAN_KONIEC;
 29.   }
 30.   else if (plansza_gry.czyJedzenie(elementy_weza[dlugosc_weza - 1]) == true) {
 31.           licznik++;
 32.           waz.zwiekszWeza(waz);
 33.           plansza_gry.umiescJedzenieNaPlanszy();
 34.          
 35.   }
 36.  
 37.   plansza_gry.umiescWezaNaPlanszy(waz);
 38. }
 39.  
 40. void Gra::ustawKierunekWeza(Kierunek k)
 41. {
 42.   waz.zmienKierunek(k);
 43. }