Facebook
From Round Hog, 1 Year ago, written in C++.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 125
 1. #include <stdlib.h>
 2. #include <cmath>
 3. #include <iostream>
 4. #include <fstream>
 5. const double M_PI = 3.14159265358979323846;
 6.  
 7. using namespace std;
 8.  
 9. int n;
 10. int np;
 11. double a;
 12. double b;
 13. int iloscN;
 14. int iloscNP;
 15.  
 16. double *x;
 17. double *fx;
 18. double *xp;
 19. double *fxp;
 20. double *ai;
 21. double *Lnxp;
 22.  
 23.  
 24. //WPROWADZENIE DANYCH
 25. void funkcjaWprowadzajacaDane(){
 26.     cout << "Prosze wprowadzic wartosc n: " << endl;
 27.     //cin >> n;
 28.     n = 3;
 29.     iloscN = n+1;
 30.     cout << "Prosze wprowadzic wartosc np: " << endl;
 31.     //cin >> np;
 32.     np=50;
 33.     iloscNP = np+1;
 34.     cout << "Prosze wprowadzic lewa granice przedzialu: " << endl;
 35.     //cin >> a;
 36.     a = -1;
 37.     cout << "Prosze wprowadzic prawa granice przedzialu: " << endl;
 38.     //cin >> b;
 39.     b =1;
 40.  
 41.     x = new double[iloscN];
 42.     fx = new double[iloscN];
 43.     xp = new double[iloscNP];
 44.     fxp = new double[iloscNP];
 45.     ai= new double[iloscN];
 46.     Lnxp = new double[iloscNP];
 47. }
 48.  
 49. //TABLICOWANIE WEZLOW I WARTOSCI FUNKCJI DLA WEZLOW ROWNOODLEGLYCH
 50. void funkcjaTablicujacaWezlyRownoodlegleIWartosciFunkcjiInterpolowanej() {
 51.     for (int i = 0; i < iloscN; i++){
 52.         x[i] = a +i * ((b-a)/n);
 53.         fx[i] = abs(x[i]*x[i]*x[i])/(1+(x[i]*x[i]));
 54.     }
 55. }
 56.  
 57. //TABLICOWANIE WEZLOW I WARTOSCI FUNKCJI DLA WEZLOW DOBRANYCH OPTYMALNIE
 58. void funkcjaTablicujacaWezlyOptymalneIWartosciFunkcjiInterpolowanej() {
 59.     for (int i = 0; i < iloscN; i++){
 60.         x[i] = ((a+b)/2)-((b-a)/2)*cos((((2*i)+1)*M_PI)/((2*n)+2));
 61.         fx[i] = abs(x[i]*x[i]*x[i])/(1+(x[i]*x[i]));
 62.     }
 63. }
 64.  
 65. //WYZNACZENIE WSPOLCZYNNIKA WIELOMIANU NEWTONA (ILORAZY ROZNICOWE)
 66. void funkcjaWyznaczajacaWspolczynikiWielomianuNewtona(){
 67.         double tmp[iloscN][iloscN] = { 0 };
 68.         for (int i = 0; i < iloscN; i++){
 69.                 tmp[i][0] = fx[i];
 70.         }
 71.  
 72.         for (int i = 1; i < iloscN; i++){
 73.                 for (int j = 0+i; j < iloscN; j++){
 74.             tmp[j][i] = ((tmp[j][i - 1] - tmp[j-1][i - 1]) / (x[j] - x[j-i]));
 75.                 }
 76.         }
 77.         for (int i = 0; i < iloscN; i++){
 78.                 ai[i] = tmp[i][i];
 79.         }
 80. }
 81.  
 82. //WYZNACZENIE WARTOSCI WIELOMIANU NEWTONA W DOWOLNYM PUNKCIE
 83. double funkcjaWyznaczajacaWartosciWielomianuNewtonaWDowolnymPunkcie(const double &xi){
 84.         double tmp = 1.0, wynik = ai[0];
 85.         for (int j = 1; j < iloscN; j++){
 86.                 for (int i = 0; i < j; i++){
 87.                         tmp *= (xi - x[i]);
 88.                 }
 89.                 wynik += tmp * ai[j];
 90.                 tmp = 1.0;
 91.         }
 92.         return wynik;
 93. }
 94.  
 95. //WYPISANIE WYNIKĂ“W
 96. void funkcjaWyznaczajacaTablice(){
 97.     for (int i = 0; i < iloscNP; i++){
 98.         xp[i] = a + i * ((b-a)/np);
 99.         fxp[i] = abs(xp[i]*xp[i]*xp[i])/(1+(xp[i]*xp[i]));
 100.         //UZYCIE FUNKCJI WYZNACZAJACEJ WARTOSC WIELOMIANU NEWTONA W DOWOLNYM PUNKCIE
 101.         Lnxp[i] = funkcjaWyznaczajacaWartosciWielomianuNewtonaWDowolnymPunkcie(xp[i]);
 102.     }
 103.         ofstream file;
 104.         file.open("raport.txt");
 105.     file << "wartosc wezlow x:" << endl;
 106.     for(int i=0; i<iloscN; i++){
 107.         file << x[i] << endl;
 108.     }
 109.     file << endl;
 110.     file << endl;
 111.     file << "wartosc funkcji f(x):" << endl;
 112.     for(int i=0; i<iloscN; i++){
 113.         file << fx[i] << endl;
 114.     }
 115.     file << endl;
 116.     file << endl;
 117.     file << "wezly xp:" << endl;
 118.     for(int i=0; i<iloscNP; i++){
 119.         file << xp[i] << endl;
 120.     }
 121.     file << endl;
 122.     file << endl;
 123.     file << "wartosc funkcji f(xp):" << endl;
 124.     for(int i=0; i<iloscNP; i++){
 125.         file << fxp[i] << endl;
 126.     }
 127.     file << endl;
 128.     file << endl;
 129.     file << "wartosc wielomianu Ln(xp):" << "\n";
 130.     for(int i=0; i<iloscNP; i++){
 131.         file << Lnxp[i] << endl;
 132.     }
 133.     file << endl;
 134.     file << endl;
 135.     file << "blad interpolacji:" << "\n";
 136.     for(int i=0; i<iloscNP; i++){
 137.         file << abs(fxp[i] - Lnxp[i]) << endl;
 138.     }
 139.     file << endl;
 140.     file << endl;
 141.     file << "funkcja interpolujaca: " << "\n";
 142.     for(int i=0; i<iloscN; i++){
 143.         file << ai[i] <<" +" ;
 144.     }
 145.         file.close();
 146. }
 147.  
 148. int main(){
 149.     //WPROWADZENIE DANYCH
 150.     funkcjaWprowadzajacaDane();
 151.  
 152.     //WYBOR TYPU WEZLOW
 153.     char odp = 0;
 154.     cout << "Tablicowanie wezlow rownoodleglych - kliknij \"o\"" << endl;
 155.     cout << "Tablicowanie wezlow optymalnie dobranych - kliknij \"r\"" << endl;
 156.     cin >> odp;
 157.     if (odp == 'r'){
 158.         funkcjaTablicujacaWezlyRownoodlegleIWartosciFunkcjiInterpolowanej()
 159.     }
 160.     else if (odp == 'o'){
 161.         funkcjaTabli    cujacaWezlyOptymalneIWartosciFunkcjiInterpolowanej();
 162.     }
 163.  
 164.     //WYZNACZENIE WSPOLCZYNNIKA WIELOMIANU NEWTONA
 165.     funkcjaWyznaczajacaWspolczynikiWielomianuNewtona();
 166.     //WYZNACZENIE TABLIC PUNKTOW, WARTOSCI FUNKCJI INTERPOLOWANEJ I WARTOSCI WIELOMIANU NEWTONA
 167.         funkcjaWyznaczajacaTablice();
 168.  
 169.         delete [] x;
 170.     delete [] fx;
 171.     delete [] xp;
 172.     delete [] fxp;
 173.     delete [] ai;
 174.     delete [] Lnxp;
 175.  
 176.     return 0;
 177. }
 178.