Facebook
From Bitty Tern, 1 Year ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 145
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Text;
 5. using System.Threading.Tasks;
 6.  
 7. namespace KonKopiujÄ…cy
 8. {
 9.     class Program
 10.     {
 11.  
 12.         static void Testuj(Komputer x, Mp3 y,out int wyb, out string zmien)
 13.         {
 14.             x = new Komputer();
 15.             y = new Mp3();
 16.  
 17.             wyb = 0;
 18.             zmien = "TEST";
 19.             do
 20.             {
 21.                 Console.WriteLine("Wpisz 1, aby zmieniac wartosci komputera. Wpisz 2, aby zmieniac wartosci Mp3. Wpisz 5, aby wyjsc");
 22.                 wyb = int.Parse(Console.ReadLine());
 23.                 switch (wyb)
 24.                 {
 25.                     case 1:
 26.                         do
 27.                         {
 28.  
 29.  
 30.                             Console.WriteLine("1. Zmiana koloru obudowy 2. Zmiana wartosci procesora 3. Zmiana wartosci pamieci karty graficznej 6. Wyjdz ");
 31.                             wyb = int.Parse(Console.ReadLine());
 32.                             switch (wyb)
 33.                             {
 34.                                 case 1:
 35.                                     Console.WriteLine("Prosze podac nowy kolor: ");
 36.                                     x.WColour = Console.ReadLine();
 37.                                     break;
 38.                                 case 2:
 39.                                     Console.WriteLine("Prosze podac nowa wartosc double procesora");
 40.                                     x.WProcessor = double.Parse(Console.ReadLine());
 41.                                     break;
 42.                                 case 3:
 43.                                     Console.WriteLine("ProszÄ™ podać nowÄ… wartość int dla pamiÄ™ci karty graficznej ");
 44.                                     x.WGraphic = int.Parse(Console.ReadLine());
 45.                                     break;
 46.                             }
 47.                         } while (wyb != 6);
 48.                         break;
 49.                     case 2:
 50.                         do
 51.                         {
 52.  
 53.  
 54.                             Console.WriteLine("1. ZmieÅ„ ilość piosenek 2. ZmieÅ„ ilość pamiÄ™ci 7.Wyjdz ");
 55.                             wyb = int.Parse(Console.ReadLine());
 56.                             switch (wyb)
 57.                             {
 58.                                 case 1:
 59.                                     Console.WriteLine("Prosze podać ilość nowych piosenek: ");
 60.                                     y.WSongs = int.Parse(Console.ReadLine());
 61.                                     break;
 62.                                 case 2:
 63.                                     Console.WriteLine("Prosze podac nowa wartosc pamiÄ™ci");
 64.                                     y.WMemory = int.Parse(Console.ReadLine());
 65.                                     break;
 66.                             }
 67.                         } while (wyb != 7);
 68.                         break;
 69.                 }
 70.             } while (wyb != 5);
 71.  
 72.         }
 73.         static void DokonajWyboru(ref int x)
 74.         {
 75.             x = int.Parse(Console.ReadLine());
 76.         }
 77.  
 78.         static void Main(string[] args)
 79.         {
 80.             Komputer laptop = new Komputer();
 81.             Mp3 samsung = new Mp3();
 82.             Komputer TestLaptop = new Komputer(laptop);
 83.             Mp3 TestMP3 = new Mp3(samsung);
 84.  
 85.             int TestWybor;
 86.             string TestZmien;
 87.             int wybor=0;
 88.             double przelicznik;
 89.             do
 90.             {
 91.                 Console.WriteLine("Witaj w menu! Wybierz urzadzennie: 1. Komputer 2.Mp3 3. Testuj 4. przelicz RAM 5. Porownaj prad 9.ZakoÅ„cz");
 92.                 DokonajWyboru(ref wybor);
 93.                 switch (wybor)
 94.                 {
 95.  
 96.                     case 1:
 97.                         do
 98.                         {
 99.                             laptop.Check();
 100.                             Console.WriteLine("Wybierz, co chcesz zrobic: 1.Wlacz komputer 2.Zmien 8.Wyjdz ");
 101.                             wybor = int.Parse(Console.ReadLine());
 102.                             switch (wybor)
 103.                             {
 104.                                 case 1:
 105.                                     laptop.Start();
 106.                                     break;
 107.                                 case 2:
 108.                                     laptop.Tryb();
 109.                                     break;
 110.                                 case 3:
 111.                                     break;
 112.                             }
 113.                         } while (wybor != 8);
 114.                 break;
 115.        
 116.                     case 2:
 117.                         do
 118.                         {
 119.                             samsung.Check();
 120.                             Console.WriteLine("Wybierz, co chcesz zrobić: 1. WÅ‚Ä…cz 2. Dokup losowe piosenki 7. Wyjdz");
 121.                             wybor = int.Parse(Console.ReadLine());
 122.                             switch (wybor)
 123.                             {
 124.                                 case 1:
 125.                                     samsung.Start();
 126.                                     break;
 127.                                 case 2:
 128.                                     samsung.Dokup();
 129.                                     break;
 130.                                 case 3:
 131.                                     break;
 132.                             }
 133.                         } while (wybor != 7);
 134.                         break;
 135.  
 136.                     case 3:
 137.                         Testuj(TestLaptop, TestMP3, out TestWybor, out TestZmien);
 138.                         Console.WriteLine("Nowe wartoÅ›ci komponentów testowych komputera: ");
 139.                         Console.WriteLine("Kolor: " + TestLaptop.WColour);
 140.                         Console.WriteLine("Procesor: " + TestLaptop.WProcessor);
 141.                         Console.WriteLine("Karta graficzna: " + TestLaptop.WGraphic);
 142.                         Console.WriteLine("Nowe wartoÅ›ci komponentów testowych Mp3: ");
 143.                         Console.WriteLine("Ilość piosenek: " + TestMP3.WSongs);
 144.                         Console.WriteLine("Ilość pamiÄ™ci: " + TestMP3.WMemory);
 145.                         Console.WriteLine("Nowa wartosc zmiennej wyboru: " + TestWybor);
 146.  
 147.  
 148.                         break;
 149.  
 150.                     case 4:
 151.                         Console.WriteLine("Podaj ile mb RAM chciaÅ‚byÅ› przeliczyć: ");
 152.                         przelicznik= double.Parse(Console.ReadLine());
 153.                         Console.WriteLine(" " + przelicznik + " to " + Komputer.RAM(przelicznik) + "gb ram! ");
 154.                         break;
 155.                     case 5:
 156.                         Console.WriteLine("PrzeciÄ…zanie operatorów.");
 157.                         Komputer Test1 = new Komputer();
 158.                         Test1.WElektrycity = 10000;
 159.                         if (Test1 > laptop)
 160.                         {
 161.                             Console.WriteLine("Test1 pobiera wiÄ™cej prÄ…du niż laptop!");
 162.                         }
 163.                         else
 164.                         {
 165.                             Console.WriteLine("Tlaptop zjada wiÄ™cej prÄ…du niż Test1!");
 166.                         }
 167.                         Mp3 TestMp1 = new Mp3();
 168.                         TestMp1.WElektrycity = 10000;
 169.                         if (TestMp1 > samsung)
 170.                         {
 171.                             Console.WriteLine("TestMp1 pobiera wiÄ™cej prÄ…du niż samsung!");
 172.                         }
 173.                         else
 174.                         {
 175.                             Console.WriteLine("samsung zjada wiÄ™cej prÄ…du niż TestMp1!");
 176.                         }
 177.                         break;
 178.                 }
 179.             } while (wybor != 9);
 180.         }
 181.     }
 182. }
 183.