Facebook
From Chocolate Peafowl, 8 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 624
 1. # program liczÄ…cy miejsce zerowe funkcji metodÄ… bisekcji
 2.  
 3.  
 4. epi=0.00005  #dokĹ‚adność
 5. x1=0       #poczÄ…tek przedziaĹ‚u
 6. x2=10         #koniec przedziaĹ‚u
 7. x=(x1+x2)/2  #wartość Ĺ›rednia
 8.  
 9. def funk (x):
 10.     y=2*x*x+3*x-5 #szukamy miejsca zerowego dla tej funkcji
 11.     return y
 12.  
 13. y=funk (x)
 14. print ('epi=',epi)
 15. print ('x1=',x1)
 16. print ('x2=',x2)
 17. print ('x=',x)
 18. print ('')
 19.  
 20.  
 21. while abs(y)>epi:
 22.     x=(x1+x2)/2
 23.     y=funk (x)
 24.     y1=funk (x1)
 25.     y2=funk (x2)
 26.     print('y1=',y)
 27.     print('y=',y1)
 28.     print('y2=',y2)
 29.     print ('')
 30.  
 31.     if y>0:
 32.         z='+'
 33.     elif y<0:
 34.         z='-'
 35.  
 36.     if y1>0:
 37.         z1='+'
 38.     elif y1<0:
 39.         z1='-'
 40.  
 41.     if z1!=z:
 42.         x2=x
 43.     else:
 44.         x1=x
 45.  
 46.    
 47.  
 48. print ('')
 49. print ('y=',y)
 50. print ('')
 51. print ('f(',x,')=0')
 52.    
 53.  
 54.    
 55.    
 56.    
 57.  

Replies to Untitled rss

Title Name Language When
f(x)=0 bisekcja Mike C. python 8 Months ago.