Facebook
From Sloppy Flamingo, 1 Year ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 119
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include <math.h>
 4. // sprawdzanie czy n jest postaci n=a^b , dla a>1, b>1
 5. // funkcja zwraca true(1) jezeli n=a^b , false(0) w przeciwnym
 6. char krok1(unsigned int n);
 7. //znajdz najmniejsze r takie ze ord(r)(r,n) > (log2n)^2
 8. unsigned int krok2(unsigned int n);
 9. //funkca zwraca true(1) jezeli spelniony jest warunek 1<nwd(a,n)< n , gdzie a < r - liczba zlozona
 10. char krok3(unsigned int r, unsigned int n);
 11. //Funkcja sprawdza czy n<=r. Jezeli tak to liczba jest pierwsza (return 1)
 12. char krok4(unsigned int r,unsigned int n);
 13. //zwraca 1 jezeli liczba n jest pierwsza , 0 jezeli jest zlozona
 14. char aksTest(unsigned n);
 15. // funcka oblicza nwd liczb (a,b) metoda wykorzystujaca funkcje modulo
 16. unsigned int nwd(unsigned int a, unsigned int b);
 17.  
 18. int main()
 19. {
 20.  
 21.  
 22.     unsigned int n=31;
 23.     int x=krok2(n);
 24.     printf("Szukane r to:%d\n",x);
 25.     getchar();
 26.     return 0;
 27. }
 28.  
 29. // Tutaj da sie zrobic innym szybszym sposobem
 30. char krok1(unsigned int n)
 31. {
 32.     int a,b;
 33.     a=2;
 34.  
 35.     while(a<sqrt(n)+1)
 36.     {
 37.         b=2;
 38.         while(pow(a,b<=n))
 39.         {
 40.             if(pow(a,b)==n)
 41.                 return 1;
 42.             b++;
 43.         }
 44.         a++;
 45.  
 46.     }
 47.     return 0;
 48. }
 49.  
 50. unsigned int krok2(unsigned int n)
 51. {
 52.     char znaleziono;
 53.     unsigned int log5n=pow(log2(n),5);
 54.     unsigned int log2n=log2(n)*log2(n);
 55.     for (int r=2;r<log5n;r++)
 56.         {
 57.             znaleziono=1; // true
 58.             long long wynik=1;
 59.             for(unsigned int k=1;k<log2n+1;k++)
 60.             {
 61.             /*wynik=n%r;
 62.             for(int i=1;i<k;i++)
 63.             {
 64.                 wynik=wynik*(n%r);
 65.                 printf("wynik:%d\n",wynik);
 66.             }
 67.  
 68.             wynik=wynik%r;
 69.             if(wynik==1)
 70.                 znaleziono=0;
 71.  
 72.             */
 73.             if((long)(pow(n,k))%r==1)         // jak zakomentujesz tego if'a a odkomentujesz tego na gorze to dziala do 31
 74.                 znaleziono=0;
 75.  
 76.             }
 77.             if(znaleziono==1)
 78.                 return r;
 79.         }
 80.  
 81. }
 82.  
 83. char krok3(unsigned int r, unsigned int n)
 84. {
 85.     for(int a=2;a<r;a++)
 86.     {
 87.         unsigned int nwdAB=nwd(a,n);
 88.         if(1<nwdAB && nwdAB<n )
 89.             return 1;
 90.     }
 91.     return 0;
 92. }
 93.  
 94. char krok4(unsigned int r, unsigned int n)
 95. {
 96.     if (n<=r)
 97.         return 1;
 98.     return 0;
 99. }
 100. char aksTest(unsigned n)   // 0-zlozona 1-pierwsza
 101. {
 102.     if(krok1(n))
 103.         return 0;
 104.     unsigned int r=krok2(n);
 105.     if(krok3(r,n))
 106.         return 0;
 107.     if(krok4(r,n))
 108.         return 1;
 109.  
 110.  
 111.     return 1;
 112.  
 113. }
 114.  
 115.  
 116. unsigned int nwd(unsigned int a, unsigned int b)
 117. {
 118.     unsigned int c;
 119.     while(b!=0)
 120.     {
 121.         c=a%b;
 122.         a=b;
 123.         b=c;
 124.     }
 125.     return a;
 126.  
 127. }
 128.  
 129.