Facebook
From Putrid Finch, 2 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 87
 1. import java.util.Scanner;
 2.  
 3. public class Logic {
 4.  
 5.     Scanner sc = new Scanner(System.in);
 6.  
 7.     void Pobierz(int[] liczby) {
 8.         for (int i = 0; i < liczby.length; i++) {
 9.             liczby[i] = sc.nextInt();
 10.         }
 11.     }
 12.  
 13.     int NieParzyste(int[] liczby) {
 14.         int licznik = 0;
 15.         for (int i = 0; i < liczby.length; i++) {
 16.             if (liczby[i] % 2 != 0) {
 17.                 liczby[i] += 1;
 18.                 licznik++;
 19.             }
 20.  
 21.         }
 22.         return licznik;
 23.     }
 24.  
 25.     int IlePar(int[] liczby) {
 26.         int licznik = 0;
 27.         for (int i = 0; i < liczby.length; i++) {
 28.             if (liczby[i] < liczby[i] + 1) { //tutaj nie wiem czy dobrze zrozumiałem treść zadania
 29.                 licznik++;
 30.             }
 31.         }
 32.         return licznik;
 33.     }
 34.  
 35.     void PlusMinus(int[] liczby) { // według mnie tutaj powinien być void bo nie ma nic o zwracaniu w zadaniu a nie da
 36.         // się zwrócić 3 wyników
 37.         int dodatnie = 0;
 38.         int ujemne = 0;
 39.         int zerowe = 0;
 40.         for (int i = 0; i < liczby.length; i++) {
 41.             if (liczby[i] == 0) {
 42.                 zerowe++;
 43.             }if (liczby[i] > 0) {
 44.                 dodatnie++;
 45.             }if (liczby[i] < 0) {
 46.                 ujemne++;
 47.             }
 48.         }
 49.         System.out.println("Liczb zerowych jest: "+ zerowe);
 50.  
 51.         System.out.println("Liczb dodatnich jest: "+ dodatnie);
 52.  
 53.         System.out.println("Liczb Ujemnych jest: "+ujemne);
 54.     }
 55.  
 56. }
 57.