Facebook
From frawafs, 1 Year ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 252
 1. // cw3konsola.cpp : Defines the entry point for the console application.
 2. //Kusy Mateusz, W─ůgrodzki Marek
 3. //
 4.  
 5. #include "stdafx.h"
 6. #include <windows.h>
 7. #include <math.h>
 8.  
 9. /*Do┼é─ůczenie pliku nag┼é├│wkowego driver'a NI-488.2*/
 10. #include "ni4882.h"
 11.  
 12. extern char ErrorCodes[29][5]; //Kody błędów NI 488.2
 13.  
 14. void IEC625_prog(void *par);//prototyp procedury obsługi IEC-625.2
 15. //////////////////////////////////////////
 16. // parametry programu
 17. float a=50;
 18. float b=7000;
 19. int i=8; //ile probek na dekade
 20. float A=0.5;
 21. float O=0;
 22. float P6=0;
 23. float z;
 24. short ma=21;//multi
 25. short ga=10;//adres gene
 26. float freq[18];
 27. Addr4882_t result[2];
 28. char buffer[101];
 29.  
 30.  
 31. double count;
 32. short SRQasserteed;
 33.  
 34.  
 35. //////////////////////////////////////////
 36. // punkt wej┼Ťcia programu konsolowego
 37.  
 38. int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
 39. {
 40.         //wypisanie tekstu na ekranie
 41.         WriteTxt("Cw3. program NASZ IEC-625.2\r\n");
 42.         _Wait(); //zatrzymanie programu
 43.         //wywo┼éanie funkcji obs┼éugi IEC-625.2
 44.        
 45.         for(int j=0;j<18;j++)
 46.         {
 47.                 freq[j]=(float)50*(float)pow(10,(float)j/8);
 48.         }
 49.         IEC625_prog(0);
 50.         _Wait();
 51.         return 0;
 52. }
 53.  
 54. char komunikat[100];
 55.  
 56. /*
 57. Procedura systemu pomiarowego IEC-625.2
 58. */
 59. void IEC625_prog(void *par){
 60.         SendIFC(0);
 61.         EnableRemote(0, &ma);
 62.         EnableRemote(0, &ga);
 63.  
 64.         result[0]=(Addr4882_t)ma;
 65.         result[1]=(Addr4882_t)ga;
 66.         DevClearList(0,result);
 67.  
 68.         Send(0,ma,"*RST;*CLS",9L, NLend);
 69.         Send(0,ma,"*SRE 16;*OPC?", 14L, NLend);
 70.         Receive(0, ma, buffer, 2L, STOPend);
 71.         Send(0,ma,"CONF:VOLT:AC",12L,NLend);
 72.         Send(0,ma,"*OPC?",5L,NLend);
 73.         Receive(0, ma, buffer, 2L, STOPend);
 74.         Send(0,ma,"TRIG:SOURCE IMM",15L,NLend);
 75.         Send(0,ma,"*OPC?",5L,NLend);
 76.         Receive(0, ma, buffer, 2L, STOPend);
 77.         Send(0,ma,"DET:BAND 20",11L,NLend);
 78.         Send(0,ma,"*OPC?",5L,NLend);
 79.         Receive(0, ma, buffer, 2L, STOPend);
 80.         Send(0,ma,"DET:BAND 20",11L,NLend);
 81.         Send(0,ma,"*OPC?",5L,NLend);
 82.         Receive(0, ma, buffer, 2L, STOPend);
 83.         Send(0,ma,"SAMP:COUN 1",11L,NLend);
 84.         Send(0,ma,"*OPC?",5L,NLend);
 85.         Receive(0, ma, buffer, 2L, STOPend);
 86.  
 87.         Send(0,ga,"*RST;*CLS",9L, NLend);
 88.         Send(0,ga,"*OPC?",5L,NLend);
 89.         Receive(0, ga, buffer, 2L, STOPend);
 90.  
 91.  
 92.  
 93.         for(int j=0;j<18;j++)
 94.         {
 95.                 DevClear(0,ma);
 96.                 int len;
 97.                 short buf = 0;
 98.                 strcpy_s(komunikat,"\0");
 99.                 sprintf_s(komunikat,"APPL:SIN %f, %f, %f", freq[j],A,O);
 100.                 len=strlen(komunikat);
 101.                 Send(0,ga,komunikat,len,NLend);
 102.                 Send(0,ga,"*OPC?",5L,NLend);
 103.                 Receive(0, ga, buffer, 2L, STOPend);
 104.  
 105.                 Send(0,ma, "INIT",4L,NLend);
 106.                 Send(0,ma,"FETC?",5L,NLend);
 107.                 WaitSRQ(0,&buf);
 108.                 Receive(0,ma,buffer,16L,STOPend);
 109.                 printf("%s",buffer);
 110.         }
 111. }
 112.  
 113.