Facebook
From sitletto, 7 Months ago, written in HTML5.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 122
 1. <!doctype html>
 2.     <head>
 3.     </head>
 4.    
 5.     <body>
 6.        
 7.         <?php
 8.        $Imie = $_POST['Imie'];
 9.        $Nazwisko =$_POST['nazwisko'];
 10.        
 11.        if($Imie and $Nazwisko){
 12.            
 13.            $do_bazy=mysqli_connect('localhost', 'root', '');
 14.  
 15.            if(!$do_bazy){
 16.                exit("Błąd połączenia z serwerem MySQL");
 17.            }
 18.            else{
 19.                echo "Połączenie z serwerem baz danych. <br />";
 20.                 if(!mysqli_select_db($do_bazy, 'test')){
 21.                     echo "Błąd podzas wyboru bazy danych <br />";
 22.                 }
 23.                 else{
 24.                     echo "Wybrana baza danych to: ksiegarnia <br />";
 25.                 }
 26.                 $ins = "Insert into test set Imie='$Imie', Nazwisko='$Nazwisko'";
 27.                 $insert = @mysqli_query($ins);
 28.                     if($insert) {
 29.                         echo "Rekord został dodany poprawnie";
 30.                     }
 31.                         else echo "Błąd w dodawaniu";
 32.                 mysqli_close($do_bazy);
 33.             }
 34.         }
 35.        
 36.        
 37.         ?>
 38.        
 39.         <form action="index2.php" method="post">
 40.             <label>Nazwa bazy</label> <br />
 41.             <input type="text" name="baza"> <br />
 42.            
 43.             <label>Nazwa tabelki</label> <br />
 44.             <input type="text" name="tabelka"> <br />
 45.            
 46.             <label>Nazwisko</label> <br />
 47.             <input type="text" name="nazwisko" value="<?php echo $Nazwisko; ?>"> <br />
 48.            
 49.             <label>Imie</label> <br />
 50.             <input type="text" name="Imie" value="<?php echo $Imie; ?>"> <br />
 51.            
 52.             <input type="submit" name="submit" value="Submit">
 53.         </form>
 54.        
 55.         <?php
 56.        echo $Imie;
 57.        echo $Nazwisko;
 58.        ?>
 59.     </body>
 60.  
 61. </html>