Facebook
From Sharp Partdridge, 1 Year ago, written in CSS.
This paste is a reply to Nazwy Rang SAMC from Frixen - go back
Embed
Viewing differences between Nazwy Rang SAMC and Re: Nazwy Rang SAMC
Zarząd frakcji:
Dyrektor
Zastępca Dyrektora 
Dyrektora 

Pracownicy szpitala:
Lekarz Specjalista
Lekarz Chirurg
Lekarz Rezydent
Starszy Lekarz Ogólny
Lekarz Ogólny
Młodszy Lekarz Ogólny
Lekarz Rodzinny 
Rodzinny 

Pracownicy Pogotowia Ratunkowego:
Lekarz Ratunkowy
Starszy Ratownik Medyczny
Ratownik Medyczny 
Stażyści:
Pielęgniarz/ka
Medyk