Facebook
From Gentle Owl, 2 Years ago, written in Java.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 210
 1. package ksiegarnia;
 2.  
 3. import java.util.ArrayList;
 4. import java.util.Scanner;
 5.  
 6. public class Ksiegarnia {
 7.  
 8.     public static void main(String[] args) {
 9.         ArrayList<String> lista = new ArrayList<>(4);
 10.         ksiazka ksiazka = new ksiazka();
 11.         Scanner cozrobic = new Scanner(System.in);
 12.         Scanner podaj = new Scanner(System.in);
 13.         String wynik;
 14.         System.out.println("Co chcesz zrobić?\n 1. Dodać ksiązkę.\n 2. Wyświetlić listę książek do wypożyczenia \n 3. Zamknąć program");
 15.         int wybor = cozrobic.nextInt();
 16.  
 17.         switch (wybor) {
 18.             case 1:
 19.                 System.out.println("Podaj nazwę książki");
 20.                 wynik = podaj.nextLine();
 21.                 ksiazka.tworzenieKsiazek(wynik);
 22.                 break;
 23.             case 2:
 24.                ksiazka.wyswietlanieKsiazek();
 25.              
 26.                 break;
 27.             case 3:
 28.                 break;
 29.              
 30.              
 31.         }
 32.        
 33.     }
 34.  
 35. }
 36.  
 37.  
 38.