Facebook
From Subtle Octupus, 2 Years ago, written in Lua.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 259
 1. createBlip(-1951.68,271.83,35.05, 55,2,0,0,0,0,0,275) -- Salon Sportowy (( Ocean Docks ))
 2. createBlip(-939.35,-521.06,25.83,55,2,0,0,0,0,0,275)
 3. createBlip(-1656.99,1213.66,13.26,55,2,0,0,0,0,0,275)
 4.  
 5. local positionVehicles = {
 6.     -- nazwa, model, przebieg, cena, x,y,z,rx,ry,rz, sprzeda┼╝
 7.     {'Buffalo', 402, math.random(5,15), math.random(180000,210000), -1962.09,271.07,35.15,0.0,0.0,320.1},
 8.    
 9. }
 10. for i,v in pairs(positionVehicles) do
 11.     local veh=createVehicle(v[2], v[5], v[6], v[7], v[8], v[9], v[10], v[11])
 12.     local cena; if type(v[4]) == "table" then cena=(math.random(v[4][1],v[4][2])) else cena = v[4] end
 13.     local przebieg; if type(v[3]) == "table" then przebieg=(math.random(v[3][1],v[3][2])) else przebieg = v[3] end
 14.     setElementData(veh,'vehicle:desc','Pojazd: '..v[1]..'\nCena: '..cena..' PLN\nPojemno┼Ť─ç: 1.6cm3\nPrzebieg: '..przebieg..' km\n\nAby Kupi─ç pojazd wsi─ůdz na F i wpisz /kuppojazd')
 15.     setVehicleOverrideLights(veh, 1)
 16.     setElementFrozen(veh,true)
 17.     setVehicleColor(veh, math.random(0,255),math.random(0,255),math.random(0,255))
 18.     --setVehiclePlateText(veh,Kupmnie)
 19.     setVehicleDamageProof(veh, true)
 20.     setElementData(veh,'vehicle.selling', true)
 21.     veh:setData('vehsell:info', {
 22.         ['cost']=cena,
 23.         ['model']=v[2],
 24.         ['mileage']=przebieg,
 25.         ['selling']=v[12],
 26.         ['id']=i,
 27.     }, false)
 28. end
 29.  
 30. addEventHandler('onVehicleEnter', resourceRoot, function(plr, seat, jacked)
 31.     if seat~=0 then return end
 32.     if source:getData('vehsell:info') and source:getData('vehsell:info').selling==1 then
 33.         plr:outputChat('* Pojazd nie jest dost─Öpny w sprzeda┼╝y.', 255, 0, 0)
 34.         return
 35.     end
 36.  
 37.     local data=source:getData('vehsell:info')
 38.     if not data then return end
 39.  
 40.     plr:setData('vehsell:info', {
 41.         ['cost']=data.cost,
 42.         ['model']=data.model,
 43.         ['mileage']=data.mileage,
 44.     }, false)
 45.  
 46.     plr:outputChat(' Aby zakupi─ç ten pojazd wpisz /kuppojazd')
 47. end)
 48.  
 49. addEventHandler('onVehicleExit', resourceRoot, function(plr, seat, jacked)
 50.     if seat~=0 then return end
 51.  
 52.     local data=plr:getData('vehsell:info')
 53.     if not data then return end
 54.  
 55.     plr:removeData('vehsell:info')
 56. end)
 57.  
 58. addCommandHandler('kuppojazd', function(plr, cmd)
 59.     local data=plr:getData('vehsell:info')
 60.     if not data then return end
 61.  
 62.     if getPlayerMoney(plr) < data.cost then
 63.         triggerClientEvent(plr,"addNotification",root,"Nie posiadasz wystarczajacej kwoty pieni─Ödzy!","error")
 64.         return
 65.     end
 66.  
 67.     local vehicle=plr:getOccupiedVehicle()
 68.  
 69.     local cost=data.cost
 70.     local model=data.model
 71.     local mileage=data.mileage
 72.     local uid=getElementData(plr,'player:uid') or 0
 73.     takePlayerMoney(plr, cost)
 74.     if mileage <= 10000 then
 75.     exports["ogrpg-db"]:dbSet("INSERT INTO ogrpg_vehicles (model,ownedPlayer,mileage,registered,parking) VALUES (?,?,?,?,1)", model, getElementData(plr,"player:uid"),mileage,"false")
 76.     else
 77.     exports["ogrpg-db"]:dbSet("INSERT INTO ogrpg_vehicles (model,ownedPlayer,mileage,registered,parking) VALUES (?,?,?,?,1)", model, getElementData(plr,"player:uid"),mileage,"true")
 78.     end
 79.     triggerClientEvent(plr,"addNotification",root,string.format("Zakupi┼ée┼Ť sw├│j pojazd "..getVehicleNameFromModel(model)..", znajdziesz go w przechowywalni."),"info")
 80.    
 81.