Facebook
From Cobalt Curlew, 5 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 116
 1. ------------------------------------------HEADER PIERWSZY
 2. #pragma once
 3. struct MY_STOS
 4. {
 5.         void *wsk_data;    //wskaznik do danych typu void *
 6.         MY_STOS *wsk_prev; // kolejny elem
 7. };
 8.  
 9. typedef void(*FreeData)(void *wsk_dat);                        //Definicja typu: wskaznik do funkcji z prototypem void NazwaFunkcji(void *);
 10. typedef int (CompData)(void * wsk_curData, void * wsk_SearchData);
 11.  
 12. void stack_int(FreeData wsk_fun_free);
 13. void stack_free();
 14. MY_STOS* stack_push(void* wsk_dat);
 15. MY_STOS stack_pop();
 16. ----------------------------------------------KONIEC HEADERA PIERWSZEGO, POCZATEK DRUGIEGO
 17. #pragma once
 18.  
 19. enum MY_MESSAGES
 20. {
 21.         MY_MESS_ALLOC_ERROR_STOS,
 22.         MY_MESS_BAD_NUMBER,
 23.         MY_MESS_TOTAL
 24. };
 25.  
 26.  
 27. void my_mess_fun(enum MY_MESSAGES mess);
 28. ------------------------------------------------------POCZATEK KODU
 29. #include "my_stos.h"
 30. #include "my_msg.h"
 31. #include "stdafx.h"
 32.  
 33. int last_elem = 0;
 34. static MY_STOS *top = NULL;
 35. FreeData wsk_freedata;
 36.  
 37. void stack_int(FreeData wsk_fun_free)
 38. {
 39.         top = NULL;
 40.         wsk_freedata = wsk_fun_free;
 41. }
 42.  
 43. void stack_free()
 44. {
 45.         MY_STOS *p = top, *ptmp = NULL;
 46.         while (p)
 47.         {
 48.                 (*wsk_freedata)(p->wsk_data); // zwolnienie danych z biezacego elemntu
 49.                 ptmp = p;  //pomocnicza
 50.                 p = p->wsk_prev; // przestawienie wskaznika
 51.                 free(ptmp); // zwolnienie biezacego elementu
 52.         }
 53.         top = NULL;
 54. }
 55.  
 56. MY_STOS *stack_push(void *wsk_dat)
 57. {
 58.         //alokujemy pamiec dla nowego elementu kolejki
 59.         MY_STOS* current = (MY_STOS*)malloc(sizeof(MY_STOS));
 60.         if (!current)
 61.         {
 62.                 my_mess_fun(MY_MESS_ALLOC_ERROR_STOS);
 63.                 return NULL;
 64.         }
 65.         current->wsk_prev = top; // nowy element wskazuje na gorny
 66.         top = current; // potem zostanie gornym
 67.         return current;
 68. }
 69.  
 70. MY_STOS stack_pop()
 71. {
 72.         MY_STOS temp;
 73.         MY_STOS *next;
 74.         if (!top)
 75.         {
 76.                 temp.wsk_data = NULL;
 77.                 temp.wsk_prev = NULL;
 78.         }
 79.         else
 80.         {
 81.                 next = top->wsk_prev;
 82.                 temp.wsk_data = top->wsk_data; // pobieramy wartosc
 83.                 free(top);
 84.         }
 85. }