Facebook
From KarboN, 2 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 54
 1.  
 2. #include <iomanip>
 3. #include <iostream>
 4. #include <cstdlib>
 5.  
 6. using namespace std;
 7.  
 8.  
 9. double metoda_prostokatow(double x)
 10. {
 11.   return 1.8 * x * x * x + 3.1 * x * x - 8.5 * x + 4;
 12. }
 13.  
 14. double metoda_trapezow(double x)
 15. {
 16.   return 1.8 * x * x * x + 3.1 * x * x - 8.5 * x + 4;
 17. }
 18.  
 19. double metoda_Simpsona(double x)
 20. {
 21.   return 1.8 * x * x * x + 3.1 * x * x - 8.5 * x + 4;
 22. }
 23.  
 24.  
 25. int main()
 26. {
 27.   const int N = 1000; //liczba punktów/prostokątów podziałowych
 28.   double xp,xk,s,dx,sT,sS,x;
 29.   int i,j,k;
 30.  
 31.   cout << setprecision(3)      // 3 cyfry po przecinku
 32.        << fixed;               // format stałoprzecinkowy
 33.  
 34.   cout << "------------------------------------------------------\n";
 35.   cout << "Obliczanie calki oznaczonej za pomoca wybranych metod\n"
 36.           "------------------------------------------------------\n"
 37.           "1.8 * x * x * x + 3.1 * x * x - 8.5 * x + 4\n\n"
 38.           "Podaj poczatek przedzialu calkowania\n\n"
 39.           "xp = ";
 40.   cin >> xp;
 41.   cout << "\nPodaj koniec przedzialu calkowania\n\n"
 42.           "xk = ";
 43.   cin >> xk;
 44.   cout << endl;
 45.  
 46.   sT = 0;
 47.   dx = (xk - xp) / N;
 48.   for(j = 1; j < N; j++) sT += metoda_prostokatow(xp + j * dx);
 49.   sT = (sT + (metoda_prostokatow(xp) + metoda_prostokatow(xk)) / 2) * dx;
 50.  
 51.   cout << "Wartosc dokladna calki wynosi: " << setw(7) << sT
 52.        << endl << endl;
 53.  
 54.   cout << "Metoda prostokatow z niedomiarem: \n"; // Tu pewnie w pętli trzeba dać iterator = 0, a przy porównywaniu < N-1
 55.  
 56.   cout << "Metoda prostokatow z nadmiarem: \n"; // Tu pewnie w pętli musi być iterator = 1, a przy porównywaniu < N
 57.  
 58.   s = 0;
 59.   dx = (xk - xp) / (const int)N;
 60.   for(i = 1; i < N; i++)
 61.     s += metoda_trapezow(xp + i * dx);
 62.   s *= dx;
 63.   cout << "\nMetoda trapezow: \n"; // Jest tu jakiś mały błąd, bo źle liczy
 64.   cout << "Wartosc dokladna calki wynosi: " << setw(7) << s
 65.   << endl << endl;
 66.  
 67.   s = 0; sS = 0;
 68.   dx = (xk - xp) / N;
 69.   for(k = 1; k <= N; k++)
 70.   {
 71.     x = xp + k * dx;
 72.     sS += metoda_Simpsona(x - dx / 2);
 73.     if(k < N)
 74.         s += metoda_Simpsona(x);
 75.   }
 76.   s = dx / 6 * (metoda_Simpsona(xp) + metoda_Simpsona(xk) + 2 * s + 4 * sS);
 77.   cout << "Metoda Simpsona: \n";
 78.   cout << "Wartosc calki wynosi: " << setw(7) << s
 79.        << endl << endl;
 80.  
 81.  
 82.   system("pause");
 83.   return 0;
 84. }

Replies to całki rss

Title Name Language When
Re: całki KarboN text 2 Months ago.