Facebook
From Bitty Earthworm, 1 Week ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 24
 1.  
 2. # FunnyGuilds wspiera PlaceholderAPI, lista dodawanych placeholderow znajduje sie tutaj:
 3. # https://www.spigotmc.org/wiki/placeholderapi-plugin-placeholders-page-2/#funnyguilds
 4. #  
 5. # FunnyGuilds wspiera BungeeTabListPlus, dodawane zmienne sa identyczne z tymi z PlaceholderAPI, nie zawieraja tylko znakow %
 6. # Do wyswietlania TOP rankingow gildii uzyj funnyguilds_gtop-x, wspiera ono pozycje od 1 do 100
 7. # Do wyswietlania TOP rankingow graczy uzyj funnyguilds_ptop-x, wspiera ono pozycje od 1 do 100
 8. #  
 9. #  
 10. # <------- Global Date Format -------> #
 11. dateFormat: "dd.MM.yyyy HH:mm:ss"
 12. # <------- No Value Messages -------> #
 13. gNameNoValue: Brak (G-NAME/NAME)
 14. gTagNoValue: Brak (G-TAG/TAG)
 15. gOwnerNoValue: Brak (G-OWNER)
 16. gDeputiesNoValue: Brak (G-DEPUTIES)
 17. gDeputyNoValue: Brak (G-DEPUTY)
 18. gValidityNoValue: Brak (G-VALIDITY)
 19. gRegionSizeNoValue: Brak (G-REGION-SIZE)
 20. alliesNoValue: Brak (ALLIES)
 21. gtopNoValue: Brak (GTOP-x)
 22. ptopNoValue: Brak (PTOP-x)
 23. minMembersToIncludeNoValue: Brak (minMembersToInclude w config.yml)
 24. # <------- Permission Messages -------> #
 25. permission: "&cNie masz wystarczajacych uprawnien do uzycia tej komendy!"
 26. blockedWorld: "&cZarzadzanie gildiami jest zablokowane na tym swiecie!"
 27. playerOnly: "&cKomenda dostepna tylko dla graczy!"
 28. # <------- Rank Messages -------> #
 29. rankLastVictimV: "&7Ostatnio zostales zabity przez tego samego gracza, punkty nie zostaja odebrane!"
 30. rankLastVictimA: "&7Ostatnio zabiles tego samego gracza, punkty nie zostaja dodane!"
 31. rankLastAttackerV: "&7Ostatnio zostales zabity przez tego samego gracza, punkty nie zostaja odebrane!"
 32. rankLastAttackerA: "&7Ten gracz byl ostatnio zabity przez Ciebie, punkty nie zostaja dodane!"
 33. rankIPVictim: "&7Ten gracz ma taki sam adres IP, punkty nie zostaja odjete!"
 34. rankIPAttacker: "&7Ten gracz ma taki sam adres IP, punkty nie zostaja dodane!"
 35. # Dostepne zmienne: {ATTACKER}, {VICTIM}, {-}, {+}, {POINTS}, {POINTS-FORMAT}, {VTAG}, {ATAG}, {WEAPON}, {REMAINING-HEALTH}, {REMAINING-HEARTS}
 36. rankDeathMessage: "{ATAG}&b{ATTACKER} &7(&a+{+}&7) zabil {VTAG}&b{VICTIM} &7(&c-{-}&7) uzywajac &b{WEAPON}"
 37. # Zamiast zmiennej {ASSISTS} wstawiane sa kolejne wpisy o asystujacych graczach
 38. rankAssistMessage: "&7Asystowali: {ASSISTS}"
 39. # Dostepne zmienne: {PLAYER}, {+}, {SHARE}
 40. rankAssistEntry: "&b{PLAYER} &7(&a+{+}&7, {SHARE}% dmg)"
 41. # Znaki oddzielajace kolejne wpisy o asystujacych graczach
 42. rankAssistDelimiter: "&8, "
 43. # Dostepne zmienne: {LAST-RANK}, {CURRENT-RANK}
 44. rankResetMessage: "&7Zresetowales swoj ranking z poziomu &c{LAST-RANK} &7do poziomu &c{CURRENT-RANK}&7."
 45. # <------- Ban Messages -------> #
 46. # Dostepne zmienne: {PLAYER}, {REASON}, {DATE}, {NEWLINE}
 47. banMessage: "&7Zostales zbanowany do &b{DATE}{NEWLINE}{NEWLINE}&7za: &b{REASON}"
 48. # <------- Region Messages -------> #
 49. regionOther: "&cTen teren nalezy do innej gildii!"
 50. regionCenter: "&cNie mozesz zniszczyc srodka swojej gildii!"
 51. # Dostepne zmienne: {TIME}
 52. regionExplode: "&cBudowanie na terenie gildii zablokowane na czas &4{TIME} sekund&c!"
 53. # Dostepne zmienne: {TIME}
 54. regionExplodeInteract: "&cNie mozna budowac jeszcze przez &4{TIME} sekund&c!"
 55. regionCommand: "&cTej komendy nie mozna uzyc na terenie innej gildii!"
 56. regionsDisabled: "&cRegiony gildii sa wylaczone!"
 57. # <------- ActionBar Region Messages -------> #
 58. # Dostepne zmienne: {PLAYER}
 59. notificationActionbarIntruderEnterGuildRegion: "&7Gracz &c{PLAYER} &7wkroczyl na teren &cTwojej &7gildii!"
 60. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 61. notificationActionbarEnterGuildRegion: "&7Wkroczyles na teren gildii &c{TAG}&7!"
 62. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 63. notificationActionbarLeaveGuildRegion: "&7Opusciles teren gildii &c{TAG}&7!"
 64. # <------- Bossbar Region Messages -------> #
 65. # Dostepne zmienne: {PLAYER}
 66. notificationBossbarIntruderEnterGuildRegion: "&7Gracz &c{PLAYER} &7wkroczyl na teren &cTwojej &7gildii!"
 67. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 68. notificationBossbarEnterGuildRegion: "&7Wkroczyles na teren gildii &c{TAG}&7!"
 69. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 70. notificationBossbarLeaveGuildRegion: "&7Opusciles teren gildii &c{TAG}&7!"
 71. # <------- Chat Region Messages -------> #
 72. # Dostepne zmienne: {PLAYER}
 73. notificationChatIntruderEnterGuildRegion: "&7Gracz &c{PLAYER} &7wkroczyl na teren &cTwojej &7gildii!"
 74. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 75. notificationChatEnterGuildRegion: "&7Wkroczyles na teren gildii &c{TAG}&7!"
 76. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 77. notificationChatLeaveGuildRegion: "&7Opusciles teren gildii &c{TAG}&7!"
 78. # <------- Title Region Messages -------> #
 79. # Dostepne zmienne: {PLAYER}
 80. notificationTitleIntruderEnterGuildRegion: "&7Gracz &c{PLAYER} &7wkroczyl na teren &cTwojej &7gildii!"
 81. # Dostepne zmienne: {PLAYER}
 82. notificationSubtitleIntruderEnterGuildRegion: "&7Gracz &c{PLAYER} &7wkroczyl na teren &cTwojej &7gildii!"
 83. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 84. notificationTitleEnterGuildRegion: "&7Wkroczyles na teren gildii &c{TAG}&7!"
 85. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 86. notificationSubtitleEnterGuildRegion: "&7Wkroczyles na teren gildii &c{TAG}&7!"
 87. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 88. notificationTitleLeaveGuildRegion: "&7Opusciles teren gildii &c{TAG}&7!"
 89. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 90. notificationSubtitleLeaveGuildRegion: "&7Opusciles teren gildii &c{TAG}&7!"
 91. # <------- Broadcast Messages -------> #
 92. # Dostepne zmienne: {PLAYER}, {GUILD}, {TAG}
 93. broadcastCreate: "&a{PLAYER} &7zalozyl gildie o nazwie &a{GUILD} &7i tagu &a{TAG}&7!"
 94. # Dostepne zmienne: {PLAYER}, {GUILD}, {TAG}
 95. broadcastDelete: "&c{PLAYER} &7rozwiazal gildie &c{TAG}&7!"
 96. # Dostepne zmienne: {PLAYER}, {GUILD}, {TAG}
 97. broadcastJoin: "&a{PLAYER} &7dolaczyl do gildii &a{TAG}&7!"
 98. # Dostepne zmienne: {PLAYER}, {GUILD}, {TAG}
 99. broadcastLeave: "&c{PLAYER} &7opuscil gildie &c{TAG}&7!"
 100. # Dostepne zmienne: {PLAYER}, {GUILD}, {TAG}
 101. broadcastKick: "&c{PLAYER} &7zostal &cwyrzucony &7z gildii &c{TAG}&7!"
 102. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}, {REASON}, {TIME}
 103. broadcastBan: "&7Gildia &c{TAG}&7 zostala zbanowana za &c{REASON}&7, gratulacje!"
 104. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 105. broadcastUnban: "&7Gildia &a{TAG}&7 zostala &aodbanowana&7!"
 106. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}, {X}, {Y}, {Z}
 107. broadcastValidity: "&7Gildia &b{TAG} &7wygasla&b! &7Jej baza znajdowala sie na x: &b{X} &7y: &b{Y} &7z: &b{Z}&7!"
 108. # Dostepne zmienne: {WINNER}, {LOSER}
 109. broadcastWar: "&7Gildia &4{WINNER}&7 podblila gildie &4{LOSER}&7!!"
 110. # <------- Help Messages -------> #
 111. helpList:
 112. - "&7---------------------&8[ &aGildie &8]&7---------------------"
 113. - "&a/zaloz [tag] [nazwa] &8- &7Tworzy gildie"
 114. - "&a/zapros [gracz] &8- &7Zaprasza gracza do gildii"
 115. - "&a/dolacz [tag] &8- &7Przyjmuje zaproszenie do gildii"
 116. - "&a/info [tag] &8- &7Informacje o danej gildii"
 117. - "&a/baza &8- &7Teleportuje do bazy gildii"
 118. - "&a/powieksz &8- &7Powieksza teren gildii"
 119. - "&a/przedluz &8- &7Przedluza waznosc gildii"
 120. - "&a/lider [gracz] &8- &7Oddaje zalozyciela gildii"
 121. - "&a/zastepca [gracz] &8- &7Nadaje zastepce gildii"
 122. - "&a/sojusz [tag] &8- &7Pozwala nawiazac sojusz"
 123. - "&a/opusc &8- &7Opuszcza gildie"
 124. - "&a/wyrzuc [gracz] &8- &7Wyrzuca gracza z gildii"
 125. - "&a/rozwiaz [tag] &8- &7Rozwiazuje sojusz"
 126. - "&a/usun &8- &7Usuwa gildie"
 127. - "&a/przedmioty &8- &7Pokazuje przedmioty potrzebne do zalozenia gildii"
 128. - "&a/ucieczka &8- &7Rozpoczyna ucieczke z terenu innej gildii"
 129. # <------- Admin Help Messages -------> #
 130. adminHelpList:
 131. - "&a/ga dodaj [tag] [nick] &8- &7Dodaje gracza do gildii"
 132. - "&a/ga usun [tag] &8- &7Usuwa gildie"
 133. - "&a/ga wyrzuc [nick] &8- &7Wyrzuca gracza z gildii"
 134. - "&a/ga tp [tag] &8- &7Teleportuje do bazy gildii"
 135. - "&a/ga points [nick] [points] &8- &7Ustawia liczbe punktow gracza"
 136. - "&a/ga kills [nick] [kills] &8- &7Ustawia liczbe zabojstw gracza"
 137. - "&a/ga deaths [nick] [deaths] &8- &7Ustawia liczbe smierci gracza"
 138. - "&a/ga ban [tag] [czas] [powod] &8- &7Banuje gildie na okreslony czas"
 139. - "&a/ga unban [tag] &8- &7Odbanowywuje gildie"
 140. - "&a/ga zycia [tag] [zycia] &8- &7Ustawia liczbe zyc gildii"
 141. - "&a/ga przenies [tag] &8- &7Przenosi teren gildii"
 142. - "&a/ga przedluz [tag] [czas] &8- &7Przedluza waznosc gildii o podany czas"
 143. - "&a/ga nazwa [tag] [nazwa] &8- &7Zmienia nazwe gildii"
 144. - "&a/ga spy &8- &7Szpieguje czat gildii"
 145. - "&a/ga enabled &8- &7Zarzadzanie statusem zakladania gildii"
 146. - "&a/ga lider [tag] [gracz] &8- &7Zmienia lidera gildii"
 147. - "&a/ga zastepca [tag] [gracz] &8- &7Nadaje zastepce gildii"
 148. # <------- Player Info Messages -------> #
 149. playerInfoExists: "&cTaki gracz nigdy nie byl na serwerze!"
 150. # Dostepne zmienne: {PLAYER}, {GUILD}, {TAG}, {POINTS}, {POINTS-FORMAT}, {KILLS}, {DEATHS}, {KDR}, {RANK}
 151. playerInfoList:
 152. - "&8--------------.-----------------"
 153. - "&7Gracz: &a{PLAYER}"
 154. - "&7Gildia: &a{TAG}"
 155. - "&7Miejsce: &a{RANK} &8(&a{POINTS}&8)"
 156. - "&7Zabojstwa: &a{KILLS}"
 157. - "&7Smierci: &a{DEATHS}"
 158. - "&7KDR: &a{KDR}"
 159. - "&8-------------.------------------"
 160. # <------- Info Messages -------> #
 161. infoTag: "&cPodaj tag gildii!"
 162. infoExists: "&cGildia o takim tagu nie istnieje!"
 163. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}, {OWNER}, {DEPUTIES}, {MEMBERS}, {MEMBERS-ONLINE}, {MEMBERS-ALL}, {REGION-SIZE}, {POINTS}, {POINTS-FORMAT}, {KILLS}, {DEATHS}, {KDR}, {ALLIES}, {RANK}, {VALIDITY}, {LIVES}, {GUILD-PROTECTION}
 164. infoList:
 165. - "&8-------------------------------"
 166. - "&7Gildia: &c{GUILD} &8[&c{TAG}&8]"
 167. - "&7Zalozyciel: &c{OWNER}"
 168. - "&7Zastepcy: &c{DEPUTIES}"
 169. - "&7Punkty: &c{POINTS} &8[&c{RANK}&8]"
 170. - "&7Ochrona: &c{GUILD-PROTECTION}"
 171. - "&7Zycia: &4{LIVES}"
 172. - "&7Waznosc: &c{VALIDITY}"
 173. - "&7Czlonkowie: &7{MEMBERS}"
 174. - "&7Sojusze: &c{ALLIES}"
 175. - "&8-------------------------------"
 176. # <------- Top Messages -------> #
 177. # {GTOP-<pozycja>} - Gildia na podanej pozycji w rankingu
 178. topList:
 179. - "&8----------{ &cTOP 10 &8}----------"
 180. - "&71&8. &c{GTOP-1}"
 181. - "&72&8. &c{GTOP-2}"
 182. - "&73&8. &c{GTOP-3}"
 183. - "&74&8. &c{GTOP-4}"
 184. - "&75&8. &c{GTOP-5}"
 185. - "&76&8. &c{GTOP-6}"
 186. - "&77&8. &c{GTOP-7}"
 187. - "&78&8. &c{GTOP-8}"
 188. - "&79&8. &c{GTOP-9}"
 189. - "&710&8. &c{GTOP-10}"
 190. # <------- Ranking Messages -------> #
 191. # {PTOP-<pozycja>} - Gracz na podanej pozycji w rankingu
 192. rankingList:
 193. - "&8----------{ &cTOP 10 Graczy &8}----------"
 194. - "&71&8. &c{PTOP-1}"
 195. - "&72&8. &c{PTOP-2}"
 196. - "&73&8. &c{PTOP-3}"
 197. - "&74&8. &c{PTOP-4}"
 198. - "&75&8. &c{PTOP-5}"
 199. - "&76&8. &c{PTOP-6}"
 200. - "&77&8. &c{PTOP-7}"
 201. - "&78&8. &c{PTOP-8}"
 202. - "&79&8. &c{PTOP-9}"
 203. - "&710&8. &c{PTOP-10}"
 204. # <------- General Messages -------> #
 205. generalHasGuild: "&cMasz juz gildie!"
 206. generalNoNameGiven: "&cPodaj nazwe gildii!"
 207. generalHasNoGuild: "&cNie masz gildii!"
 208. generalIsNotOwner: "&cNie jestes zalozycielem gildii!"
 209. generalNoTagGiven: "&cPodaj tag gildii!"
 210. generalNoNickGiven: "&cPodaj nick gracza!"
 211. generalUserHasGuild: "&cTen gracz ma juz gildie!"
 212. generalNoGuildFound: "&cTaka gildia nie istnieje!"
 213. generalNotPlayedBefore: "&cTen gracz nigdy nie byl na serwerze!"
 214. # Dostepne zmienne: {TAG}
 215. generalGuildNotExists: "&7Gildia o tagu &c{TAG} &7nie istnieje!"
 216. generalIsNotMember: "&cTen gracz nie jest czlonkiem twojej gildii!"
 217. generalPlayerHasNoGuild: "&cTen gracz nie ma gildii!"
 218. generalCommandDisabled: "&cTa komenda jest wylaczona!"
 219. # <------- Escape Messages -------> #
 220. escapeDisabled: "&cPrzykro mi, ucieczki sa wylaczone!"
 221. # Dostepne zmienne: {TIME}
 222. escapeStartedUser: "&aDobrze, jesli nikt ci nie przeszkodzi - za {TIME} sekund uda ci sie uciec!"
 223. # Dostepne zmienne: {TIME}, {X}, {Y}, {Z}, {PLAYER}
 224. escapeStartedOpponents: "&cGracz {PLAYER} probuje uciec z terenu twojej gildii! ({X}  {Y}  {Z})"
 225. escapeCancelled: "&cUcieczka zostala przerwana!"
 226. escapeInProgress: "&cUcieczka juz trwa!"
 227. escapeSuccessfulUser: "&aUdalo ci sie uciec!"
 228. # Dostepne zmienne: {PLAYER}
 229. escapeSuccessfulOpponents: "&cGraczowi {PLAYER} udalo sie uciec z terenu twojej gildii!"
 230. escapeNoUserGuild: "&cNie masz gildii do ktorej moglbys uciekac!"
 231. escapeNoNeedToRun: "&cNie znajdujesz sie na terenie zadnej gildii, po co uciekac?"
 232. escapeOnYourRegion: "&cZnajdujesz sie na terenie wlasnej gildii, dokad chcesz uciekac?"
 233. # <------- Create Guild Messages -------> #
 234. # Dostepne zmienne: {LENGTH}
 235. createTagLength: "&7Tag nie moze byc dluzszy niz &c{LENGTH} litery&7!"
 236. # Dostepne zmienne: {LENGTH}
 237. createNameLength: "&cNazwa nie moze byc dluzsza niz &c{LENGTH} litery&7!"
 238. # Dostepne zmienne: {LENGTH}
 239. createTagMinLength: "&7Tag nie moze byc krotszy niz &c{LENGTH} litery&7!"
 240. # Dostepne zmienne: {LENGTH}
 241. createNameMinLength: "&cNazwa nie moze byc krotsza niz &c{LENGTH} litery&7!"
 242. createOLTag: "&cTag gildii moze zawierac tylko litery!"
 243. createOLName: "&cNazwa gildii moze zawierac tylko litery!"
 244. createMore: "&cNazwa gildi nie moze zawierac spacji!"
 245. createNameExists: "&cJest juz gildia z taka nazwa!"
 246. createTagExists: "&cJest juz gildia z takim tagiem!"
 247. restrictedGuildName: "&cPodana nazwa gildii jest niedozwolona."
 248. restrictedGuildTag: "&cPodany tag gildii jest niedozwolony."
 249. # Dostepne zmienne: {DISTANCE}
 250. createSpawn: "&7Jestes zbyt blisko spawnu! Minimalna odleglosc to &c{DISTANCE}"
 251. createIsNear: "&cW poblizu znajduje sie jakas gildia, poszukaj innego miejsca!"
 252. # Dostepne zmienne: {POINTS}, {POINTS-FORMAT}, {REQUIRED}, {REQUIRED-FORMAT}
 253. createRank: "&cAby zalozyc gildie, wymagane jest przynajmniej &7{REQUIRED} &cpunktow."
 254. # Dostepne zmienne: {ITEM}, {ITEMS}
 255. createItems: "&cNie masz wszystkich przedmiotow! Obecnie brakuje Ci &7{ITEM} &cz &7{ITEMS}"
 256. # Dostepne zmienne: {EXP}
 257. createExperience: "&cNie posiadasz wymaganego doswiadczenia do zalozenia gildii: &7{EXP}"
 258. # Dostepne zmienne: {MONEY}
 259. createMoney: "&cNie posiadasz wymaganej ilosci pieniedzy do zalozenia gildii: &7{MONEY}"
 260. # Dostepne zmienne: {PLAYER}, {GUILD}, {TAG}
 261. createGuild: "&7Zalozono gildie o nazwie &a{GUILD} &7i tagu &a{TAG}&7!"
 262. createGuildCouldNotPasteSchematic: "&cWystapil blad podczas tworzenia terenu gildii, zglos sie do administracji."
 263. # Dostepne zmienne: {BORDER-MIN-DISTANCE}
 264. createNotEnoughDistanceFromBorder: "&cJestes zbyt blisko granicy mapy aby zalozyc gildie! (Minimalna odleglosc: {BORDER-MIN-DISTANCE})"
 265. # <------- Delete Guild Messages -------> #
 266. deleteConfirm: "&7Aby potwierdzic usuniecie gildii, wpisz: &c/potwierdz"
 267. deleteToConfirm: "&cNie masz zadnych dzialan do potwierdzenia!"
 268. deleteSomeoneIsNear: "&cNie mozesz usunac gildii, ktos jest w poblizu!"
 269. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 270. deleteSuccessful: "&7Pomyslnie &cusunieto &7gildie!"
 271. # <------- Invite Messages -------> #
 272. invitePlayerExists: "&cNie ma takiego gracza na serwerze!"
 273. # Dostepne zmienne: {AMOUNT}
 274. inviteAmount: "&7Osiagnieto juz &cmaksymalna &7liczbe czlonkow w gildii! (&c{AMOUNT})"
 275. inviteCancelled: "&cCofnieto zaproszenie!"
 276. # Dostepne zmienne: {OWNER}, {GUILD}, {TAG}
 277. inviteCancelledToInvited: "&7Zaproszenie do gildii &c{GUILD} &7zostalo wycofane!"
 278. # Dostepne zmienne: {PLAYER}
 279. inviteToOwner: "&7Gracz &a{PLAYER} &7zostal zaproszony do gildii!"
 280. # Dostepne zmienne: {OWNER}, {GUILD}, {TAG}
 281. inviteToInvited: "&aOtrzymano zaproszenie do gildii &7{TAG}&a!"
 282. # <------- Join Messages -------> #
 283. joinHasNotInvitation: "&cNie masz zaproszenia do gildii!"
 284. joinHasNotInvitationTo: "&cNie otrzymales zaproszenia do tej gildii!"
 285. joinHasGuild: "&cMasz juz gildie!"
 286. joinTagExists: "&cNie ma gildii o takim tagu!"
 287. # Dostepne zmienne: {GUILDS}
 288. joinInvitationList:
 289. - "&7Otrzymano zaproszenia od gildii: &a{GUILDS}"
 290. - "&7Wpisz &a/dolacz [tag] &7aby dolaczyc do wybranej gildii"
 291. # Dostepne zmienne: {ITEM}, {ITEMS}
 292. joinItems: "&cNie masz wszystkich przedmiotow! Obecnie brakuje Ci &7{ITEM} &cz &7{ITEMS}"
 293. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 294. joinToMember: "&aDolaczyles do gildii &7{GUILD}"
 295. # Dostepne zmienne: {PLAYER}
 296. joinToOwner: "&a{PLAYER} &7dolaczyl do &aTwojej &7gildii!"
 297. # <------- Leave Messages -------> #
 298. leaveIsOwner: "&cZalozyciel &7nie moze opuscic gildii!"
 299. # Dostepne zmienne: {GUILDS}, {TAG}
 300. leaveToUser: "&7Opusciles gildie &a{GUILD}&7!"
 301. # <------- Kick Messages -------> #
 302. kickOtherGuild: "&cTen gracz nie jest w Twojej gildii!"
 303. kickOwner: "&cNie mozna wyrzucic zalozyciela!"
 304. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}, {PLAYER}
 305. kickToOwner: "&c{PLAYER} &7zostal wyrzucony z gildii!"
 306. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 307. kickToPlayer: "&cZostales wyrzucony z gildii!"
 308. # <------- Enlarge Messages -------> #
 309. enlargeMaxSize: "&cOsiagnieto juz maksymalny rozmiar terenu!"
 310. enlargeIsNear: "&cW poblizu znajduje sie jakas gildia, nie mozesz powiekszyc terenu!"
 311. # Dostepne zmienne: {ITEM}
 312. enlargeItem: "&7Nie masz wystarczajacej liczby przedmiotow! Potrzebujesz &c{ITEM}"
 313. # Dostepne zmienne: {SIZE}, {LEVEL}
 314. enlargeDone: "&7Teren &aTwojej &7gildii zostal powiekszony i jego wielkosc wynosi teraz &a{SIZE} &7(poz.&a{LEVEL}&7)"
 315. # <------- Base Messages -------> #
 316. baseTeleportationDisabled: "&cTeleportacja do baz gildyjnych nie jest dostepna"
 317. baseHasNotRegion: "&cTwoja gildia nie posiada terenu!"
 318. baseHasNotCenter: "&cTwoja gildia nie posiada srodka regionu!"
 319. baseIsTeleportation: "&cWlasnie sie teleportujesz!"
 320. # Dostepne zmienne: {ITEM}, {ITEMS}
 321. baseItems: "&cNie masz wszystkich przedmiotow! Obecnie brakuje Ci &7{ITEM} &cz &7{ITEMS}"
 322. baseDontMove: "&7Nie ruszaj sie przez &c{TIME} &7sekund!"
 323. baseMove: "&cRuszyles sie, teleportacja przerwana!"
 324. baseTeleport: "&aTeleportacja&7..."
 325. # <------- Ally Messages -------> #
 326. allyHasNotInvitation: "&7Aby zaprosic gildie do sojuszy wpisz &c/sojusz [tag]"
 327. # Dostepne zmienne: {GUILDS}
 328. allyInvitationList:
 329. - "&7Otrzymano zaproszenia od gildii: &a{GUILDS}"
 330. - "&7Aby zaakceptowac uzyj &a/sojusz [tag]"
 331. # Dostepne zmienne: {TAG}
 332. allyAlly: "&cMasz juz sojusz z ta gildia!"
 333. allySame: "&cNie mozesz nawiazac sojuszu z wlasna gildia!"
 334. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 335. allyDone: "&7Nawiazano sojusz z gildia &a{GUILD}&7!"
 336. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 337. allyIDone: "&7Gildia &a{GUILD} &7przystapila do sojuszu!"
 338. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 339. allyReturn: "&7Wycofano zaproszenie do sojuszu dla gildii &c{GUILD}!"
 340. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 341. allyIReturn: "&7Gildia &c{GUILD} &7wycofala zaprszenie do sojuszu!"
 342. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 343. allyInviteDone: "&7Zaproszono gildie &a{GUILD} &7do sojuszu!"
 344. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 345. allyToInvited: "&7Otrzymano zaproszenie do sojuszu od gildii &a{GUILD}&7!"
 346. # <------- Break Messages -------> #
 347. breakHasNotAllies: "&cTwoja gildia nie posiada sojuszy!"
 348. # Dostepne zmienne: {GUILDS}
 349. breakAlliesList:
 350. - "&7Twoja gildia nawiazala sojusz z &a{GUILDS}"
 351. - "&7Aby rozwiazac sojusz wpisz &c/rozwiaz [tag]"
 352. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 353. breakAllyExists: "&7Twoja gildia nie posiada sojuszu z gildia (&c{TAG}&7&c{GUILD}&7)!"
 354. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 355. breakDone: "&7Rozwiazano sojusz z gildia &c{GUILD}&7!"
 356. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TAG}
 357. breakIDone: "&7Gildia &c{GUILD} &7rozwiazala sojusz z Twoja gildia!"
 358. # <------- Validity Messages -------> #
 359. # Dostepne zmienne: {TIME}
 360. validityWhen: "&7Gildie mozesz przedluzyc dopiero za &c{TIME}&7!"
 361. # Dostepne zmienne: {ITEM}
 362. validityItems: "&7Nie masz wystarczajacej liczby przedmiotow! Potrzebujesz &c{ITEM}"
 363. # Dostepne zmienne: {DATE}
 364. validityDone: "&7Waznosc gildii przedluzona do &a{DATE}&7!"
 365. # <------- War Messages -------> #
 366. warHasNotGuild: "&cMusisz miec gildie, aby zaatkowac inna!"
 367. warAlly: "&cNie mozesz zaatakowac sojusznika!"
 368. # Dostepne zmienne: {TIME}
 369. warWait: "&7Atak na gildie mozliwy za &4{TIME}"
 370. # Dostepne zmienne: {ATTACKED}
 371. warAttacker: "&7Twoja gildia pozbawila gildie &4{ATTACKED} &7z &41 zycia&7!"
 372. # Dostepne zmienne: {ATTACKER}
 373. warAttacked: "&7Twoja gildia stracila &41 zycie &7przez &4{ATTACKER}&7!"
 374. # Dostepne zmienne: {LOSER}
 375. warWin: "&7Twoja gildia &apodbila &7gildie &a{LOSER}&7! Zyskujecie &c1 zycie&7!"
 376. # Dostepne zmienne: {WINNER}
 377. warLose: "&7Twoja gildia &4przegrala &7wojne z gildia &4{WINNER}&7! &4Gildia zostaje zniszona&7!"
 378. # <------- Leader Messages -------> #
 379. leaderMustBeDifferent: "&cNie mozesz sobie oddac zalozyciela!"
 380. leaderSet: "&7Ustanowiono nowego &alidera &7gildii!"
 381. leaderOwner: "&7Zostales nowym &aliderem &7gildii!"
 382. # Dostepne zmienne: {PLAYER}
 383. leaderMembers: "&7{PLAYER} zostal nowym &aliderem &7gildii!"
 384. # <------- Deputy Messages -------> #
 385. deputyMustBeDifferent: "&cNie mozesz mianowac siebie zastepca!"
 386. deputyRemove: "&7Zdegradowno gracza z funkcji &czastepcy&7!"
 387. deputyMember: "&7Zdegradowano Cie z funkcji &czastepcy&7!"
 388. deputySet: "&7Ustanowiono nowego &azastepce &7gildii!"
 389. deputyOwner: "&7Zostales nowym &azastepca &7gildii!"
 390. # Dostepne zmienne: {PLAYER}
 391. deputyMembers: "&7{PLAYER} zostal nowym &azastepca &7gildii!"
 392. # Dostepne zmienne: {PLAYER}
 393. deputyNoLongerMembers: "&7{PLAYER} juz nie jest &azastepca &7gildii!"
 394. # <------- Setbase Messages -------> #
 395. setbaseOutside: "&cNie mozna ustawic domu gildii poza jej terenem!"
 396. setbaseDone: "&7Przeniesiono &adom &7gildii!"
 397. # <------- PvP Messages -------> #
 398. pvpOn: "&cWlaczono &7pvp w gildii!"
 399. pvpOff: "&aWylaczono &7pvp w gildii!"
 400. # <------- Admin Messages -------> #
 401. # Dostepne zmienne: {ADMIN}
 402. adminGuildBroken: "&cTwoja gildia zostala rozwiazana przez &7{ADMIN}"
 403. adminGuildOwner: "&cTen gracz jest zalozycielem gildii, nie mozna go wyrzucic!"
 404. adminNoRegionFound: "&cGildia nie posiada terenu!"
 405. adminNoPointsGiven: "&cPodaj liczbe punktow!"
 406. # Dostepne zmienne: {ERROR}
 407. adminErrorInNumber: "&cNieznana jest liczba: {ERROR}"
 408. # Dostepne zmienne: {PLAYER}, {POINTS}, {POINTS-FORMAT}
 409. adminPointsChanged: "&aUstawiono &7{POINTS} &apunktow dla gracza &7{PLAYER}"
 410. adminNoKillsGiven: "&cPodaj liczbe zabojstw!"
 411. # Dostepne zmienne: {PLAYER}, {KILLS}
 412. adminKillsChanged: "&aUstawiono &7{KILLS} &azabojstw dla gracza &7{PLAYER}"
 413. adminNoDeathsGiven: "&cPodaj liczbe zgonow!"
 414. # Dostepne zmienne: {PLAYER}, {DEATHS}
 415. adminDeathsChanged: "&aUstawiono &7{DEATHS} &azgonow dla gracza &7{PLAYER}"
 416. adminNoBanTimeGiven: "&cPodaj czas na jaki ma byc zbanowana gildia!"
 417. adminNoReasonGiven: "&cPodaj powod!"
 418. adminGuildBanned: "&cTa gildia jest juz zbanowana!"
 419. adminTimeError: "&cPodano nieprawidlowy czas!"
 420. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {TIME}
 421. adminGuildBan: "&aZbanowano gildie &a{GUILD} &7na okres &a{TIME}&7!"
 422. adminGuildNotBanned: "&cTa gildia nie jest zbanowana!"
 423. # Dostepne zmienne: {GUILD}
 424. adminGuildUnban: "&aOdbanowano gildie &7{GUILD}&a!"
 425. adminNoLivesGiven: "&cPodaj liczbe zyc!"
 426. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {LIVES}
 427. adminLivesChanged: "&aUstawiono &7{LIVES} &azyc dla gildii &7{GUILD}&a!"
 428. # Dostepne zmienne: {GUILD}
 429. adminGuildRelocated: "&aPrzeniesiono teren gildii &7{GUILD}&a!"
 430. adminNoValidityTimeGiven: "&cPodaj czas o jaki ma byc przedluzona waznosc gildii!"
 431. # Dostepne zmienne: {GUILD}, {VALIDITY}
 432. adminNewValidity: "&aPrzedluzono waznosc gildii &a{GUILD} &7do &a{VALIDITY}&7!"
 433. adminNoNewNameGiven: "&cPodaj nowa nazwe!"
 434. # Dostepne zmienne: {GUILD}
 435. adminNameChanged: "&aZmieniono nazwe gildii na &7{GUILD}&a!"
 436. adminStopSpy: "&cJuz nie szpiegujesz graczy!"
 437. adminStartSpy: "&aOd teraz szpiegujesz graczy!"
 438. adminGuildsEnabled: "&aZakladanie gildii jest wlaczone!"
 439. adminGuildsDisabled: "&cZakladanie gildii jest wylaczone!"
 440. adminUserNotMemberOf: "&cTen gracz nie jest czlonkiem tej gildii!"
 441. adminAlreadyLeader: "&cTen gracz jest juz liderem gildii!"
 442. adminAlreadyDeputy: "&cTen gracz jest juz zastepca gildii!"
 443.  
 444.