Facebook
From Gruff Bushbaby, 5 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 71
 1. 1. Nazwa (z pełną ścieżką) pliku konfiguracyjnego bootloadera. -
 2. Odpowiedź: /boot/grub/grub.conf
 3. 2. Nazwa (z pełną ścieżką) pliku zawierającego jądro systemu i ramdysk startowy.
 4. Odpowiedź:
 5. kernel /boot/vmlinuz-2.6.32-642.4.2.el6.i686
 6. initrd/boot/initramfs-2.6.32-642.4.2.el6.i686.img
 7. 3. Jakie nazwy muszÄ… mieć pliki  zawierajÄ…ce jÄ…dro systemu i ramdysk startowy?
 8. Jakie chcemy. Ważne żeby zachować odpowiednie rozszerzenia.
 9. 4. Jak dodać nową pozycję do menu startowego bootloadera?
 10. Należy edytować plik /boot/grub/grub.conf i dodać sekcję ze swoją nazwą oraz ścieżkami do 2 plików zawierających jądro systemu oraz ramdysk startowy. Następnie skopiować pliki vmlinuz-2.6.32-642.4.2.el6.i686 oraz initramfs-2.6.32-642.4.2.el6.i686.img i zmienić ich nazwy na podane powyżej w ścieżkach.
 11. 5. Pełna ścieżka dostępu do programu init.
 12. /sbin/init
 13. 6. Nazwa (z pełną ścieżką) pliku konfiguracyjnego programu init.
 14. inittab - path /etc/inittab
 15. 7. Jaki jest domyślny poziom pracy (runlevel) systemu?
 16. id:5:initdefault:
 17. 8. W jaki sposób można zmienić poziom pracy systemu.
 18. Należy edytować plik inittab o i zmienić ostatnią linijkę. np przy zmianie na 3 :id:3:initdefault:
 19. 9. Jakie programy uruchamiane są kolejno przez init na domyślnym poziomie pracy?
 20.  
 21. 10. Podać lokalizację katalogu zawierającego skrypty uruchamiające usługi systemowe.
 22.  
 23. 11. Jakie jest zadanie usług iptables, ntpd, NetworkManager?
 24.  
 25. 12. Ile usług jest uruchamianych na domyślnym poziomie pracy.
 26.  
 27. 13. W jaki sposób określić, które usługi zatrzymywane są, a które uruchamiane na poziomie pracy 5?
 28.  
 29. 14. Procesor w komputerze, na którym wykonywane jest ćwiczenie?
 30.  
 31. 15. Ilość pamięci RAM fizycznej i wolnej w komputerze, na którym wykonywane jest ćwiczenie.
 32.  
 33. 16. Pełna ścieżka do pliku wykonywalnego procesu o ID=1 oraz aktualny stan procesu.
 34.  
 35. 17. Jakich bibliotek wymaga program /bin/bash?
 36.  
 37.