Facebook
From Denim Parrot, 5 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 78
 1. // ConsoleApplication5.cpp : Ten plik zawiera funkcj─Ö ÔÇ×mainÔÇŁ. W nim rozpoczyna si─Ö i ko┼äczy wykonywanie programu.
 2. //
 3.  
 4. #include "pch.h"
 5. #include <iostream>
 6.  
 7.  
 8. using namespace std;
 9.  
 10. int compare(const void * a, const void * b)
 11. {
 12.         return (*(int*)a - *(int*)b);
 13. }
 14. void zad1(int size1,int size2, int **tab) {
 15.         for (int i = 0; i < size1; i++)
 16.         {
 17.                 qsort(tab[i], size2,sizeof(int),compare);
 18.         }
 19. }
 20. void printtab(int tab[], int size) {
 21.         for (int i = 0; i < size; i++)
 22.         {
 23.                 cout << tab[i] << " ";
 24.         }
 25.         cout << "\n";
 26. }
 27. void zad2(int *tab,int size) {
 28.         int bottom = 0, top = size - 1;
 29.         bool replace = true;
 30.         while (replace)
 31.         {
 32.                 replace = false;
 33.                 for (int i = bottom; i < top; i++)
 34.                 {
 35.                         if (tab[i] > tab[i + 1])
 36.                         {
 37.                                 swap(tab[i], tab[i + 1]);
 38.                                 replace = true;
 39.                         }
 40.                 }
 41.                 top--;
 42.                 for (int i = top; i > bottom; i--)
 43.                 {
 44.                         if (tab[i] < tab[i - 1])
 45.                         {
 46.                                 swap(tab[i], tab[i - 1]);
 47.                                 replace = true;
 48.                         }
 49.                 }
 50.                 bottom++;
 51.                 printtab(tab, size);
 52.         }
 53. }
 54.  
 55. int main()
 56. {
 57.         int z = 9;
 58.         const int s1 = 2, s2 = 3;
 59.         while (z!=0)
 60.         {
 61.                 cout << "1-zadanie 1\n2-zadanie 2\n0-exit\n";
 62.                 cin >> z;
 63.                 switch (z)
 64.                 {
 65.                 case 1:
 66.                         int ** tab1;
 67.                        
 68.                         tab1 = new int *[s1];
 69.                         for (int i = 0; i < s1; i++)
 70.                         {
 71.                                 tab1[i] = new int[s2];
 72.                                 for (int j = 0; j < s2; j++)
 73.                                 {
 74.                                         cin >> tab1[i][j];
 75.                                 }
 76.                         }
 77.                         zad1(s1, s2, tab1);
 78.                         for (int i = 0; i < s1; i++)
 79.                         {
 80.                                 for (int j = 0; j < s2; j++)
 81.                                 {
 82.                                         cout << tab1[i][j] << " ";
 83.                                 }
 84.                                 cout << "\n";
 85.                         }
 86.                         break;
 87.                 case 2:
 88.                         const int s3 = 10;
 89.                         int tab2[s3];
 90.                         for (int i = 0; i < s3; i++)
 91.                         {
 92.                                 cin >> tab2[i];
 93.                         }
 94.                         zad2(tab2, s3);
 95.                         break;
 96.                 }
 97.                
 98.  
 99.         }
 100. }
 101.  
 102. // Uruchomienie programu: Ctrl + F5 lub menu Debugowanie > Uruchom bez debugowania
 103. // Debugowanie programu: F5 lub menu Debugowanie > Rozpocznij debugowanie
 104.  
 105. // Porady dotycz─ůce rozpoczynania pracy:
 106. //   1. U┼╝yj okna Eksploratora rozwi─ůza┼ä, aby doda─ç pliki i zarz─ůdza─ç nimi
 107. //   2. U┼╝yj okna programu Team Explorer, aby nawi─ůza─ç po┼é─ůczenie z kontrol─ů ┼║r├│d┼éa
 108. //   3. U┼╝yj okna Dane wyj┼Ťciowe, aby sprawdzi─ç dane wyj┼Ťciowe kompilacji i inne komunikaty
 109. //   4. U┼╝yj okna Lista b┼é─Öd├│w, aby zobaczy─ç b┼é─Ödy
 110. //   5. Wybierz pozycj─Ö Projekt > Dodaj nowy element, aby utworzy─ç nowe pliki kodu, lub wybierz pozycj─Ö Projekt > Dodaj istniej─ůcy element, aby doda─ç istniej─ůce pliku kodu do projektu
 111. //   6. Aby w przysz┼éo┼Ťci ponownie otworzy─ç ten projekt, przejd┼║ do pozycji Plik > Otw├│rz > Projekt i wybierz plik sln
 112.