Facebook
From asasas, 10 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Viewing differences between and Re: Re:asasas asasasas
 1. <!DOCTYPE html>
 2. &lt;head&gt;
 3.     &lt;meta charset="utf-8" /&gt;
 4. &lt;/head&gt;
 5. &lt;body&gt;
 6.     <font>Uczymy się</font>
 7. </br>
 8.     <font face="Verdana">Uczymy się</font>
 9. </br>
 10.     <font size=20px color=blue  face="Helvetica">Uczymy się</font>
 11. </br>
 12.     <p  red; font-size: 25px; font-family: Verdana; font-weight: 600; font-style: oblique; text-decoration:underline">hej</p>
 13.     <p  rgb(24, 255, 128); font-size: 25px; font-family: Verdana; font-weight: 600; font-style: oblique; text-decoration:underline">hej</p>
 14.     <div  red; font-size: 25en; font-family: Verdana; font-weight: 600; font-style: oblique; text-decoration:underline">hej</div>
 15. </br>
 16.     <fieldset  green;">Przedstawione<span red;">znaczniki</span></fieldset>
 17. </br>
 18. <a href="https://zspnr1.lowicz.pl">Strona mojej szkoly</a>
 19.  
 20.  
 21.  
 22. <p> <span  bold; font-size: large;">Komputer</span> (od ang. computer); <span  bold;">mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa</span>, maszyna matematyczna – <span  italic; text-decoration: underline;">maszyna przeznaczona do przetwarzania informacji</span>, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego. Maszyna roku tygodnika „Time” w 1982 roku.</p>
 23.  
 24. <p>Mimo że mechaniczne maszyny liczące istniały od wielu stuleci, komputery w sensie współczesnym pojawiły się dopiero w połowie XX wieku, gdy zbudowano pierwsze komputery elektroniczne. <span  bold; font-style: italic; font-size: large; color: red; font-family: Verdana;">Miały one rozmiary sporych pomieszczeń i zużywały kilkaset razy więcej energii niż współczesne komputery osobiste (PC), a jednocześnie miały miliardy razy mniejszą moc obliczeniową.</span> Współcześnie są prowadzone także badania nad komputerami biologicznymi i optycznymi.</p>
 25.  
 26. <marquee directi><p> <span  Tahoma; text-decoration-line: underline;
 27.     text-decoration-style: double; color: #0000ff; letter-spacing: 4px; line-height: 25px; width:100%; height:500px; border-style: dotted; background-color: yellow;"><span  #009900"><td>Moje komputery mogą zmieścić się nawet w zegarku i są zasilane baterią.</span> Komputery osobiste stały się symbolem ery informatycznej. Najliczniejszymi maszynami liczącymi są systemy wbudowane sterujące najróżniejszymi urządzeniami – od odtwarzaczy MP3 i zabawek po roboty przemysłowe.</td></span></p></marquee>
 28.     <div  200px; height: 200px; border: solid; overflow: scroll; color: rgb(255, 0, 208);">Komputery osobiste stały się symbolem ery informatycznej. Najliczniejszymi maszynami liczącymi są systemy wbudowane sterujące najróżniejszymi urządzeniami – od odtwarzaczy MP3 i zabawek po roboty przemysłowe.Komputery osobiste stały się symbolem ery informatycznej. Najliczniejszymi maszynami liczącymi są systemy wbudowane sterujące najróżniejszymi urządzeniami – od odtwarzaczy MP3 i zabawek po roboty przemysłowe.Komputery osobiste stały się symbolem ery informatycznej. Najliczniejszymi maszynami liczącymi są systemy wbudowane sterujące najróżniejszymi urządzeniami – od odtwarzaczy MP3 i zabawek po roboty przemysłowe.Komputery osobiste stały się symbolem ery informatycznej. Najliczniejszymi maszynami liczącymi są systemy wbudowane sterujące najróżniejszymi urządzeniami – od odtwarzaczy MP3 i zabawek po roboty przemysłowe.Komputery osobiste stały się symbolem ery informatycznej. Najliczniejszymi maszynami liczącymi są systemy wbudowane sterujące najróżniejszymi urządzeniami – od odtwarzaczy MP3 i zabawek po roboty przemysłowe.</div>
 29.  
 30. &lt;/body&gt;
 31. &lt;/html&gt;