Facebook
From Mića i kolaboranti., 6 Days ago, written in Python.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 48
 1. import matplotlib.pyplot as plt
 2. import matplotlib as mpl
 3. import numpy as np
 4. import sympy as sym
 5. #Zadana funckija
 6. def y(x):
 7.     return 1/(4*x**(1/3))
 8.  
 9. #jednazba tangente
 10. def tangenta(x):
 11.     return f_x0*x-f_x0*(x_0)+y_0
 12.  
 13.  
 14. #jednazba normale
 15. def normala(x):
 16.     return (x/f_x0)-(x_0/f_x0)+y_0
 17.  
 18. #deklariranje nepoznanice koja 膰e se koristiti u ra膷unu
 19. x = sym.Symbol('x')
 20. #to膷ka u kojoj tra啪imo pravce
 21. x_0=1/64
 22.  
 23. #pripadna funkcijska vrijednost
 24. y_0=y(x_0)
 25. #derivacija funkcije
 26. def yprime(x):
 27.     return sym.diff(y(x), x)
 28. #prevo膽enje funkcije u np.  nastavak kako bi se mogle uvr拧tavati proizvoljne vrijednosti(sympy format to ne podr啪ava) putem metode lambdify
 29. yprimeLambdified = sym.lambdify(x, yprime(x), "numpy")
 30.  
 31. #vrijednost f derivirano u to膷ki x_0(1/64)
 32. f_x0=yprimeLambdified(x_0)
 33.  
 34. #vrijednost y_0 tangente
 35.  
 36.  
 37.  
 38.  
 39. print(f_x0)
 40. print(y_0)
 41. print(tangenta(1))
 42. print(normala(0))
 43.  
 44.  
 45. # Uzimanje 1000 vrijednosti iz intervala <-200, 200>
 46. c = np.linspace(-200, 1000, 200)
 47.  
 48. #Kreiranje platna na kojem 膰e se grafovi prikazivati
 49. plt.figure(figsize=(5, 2.7), layout='constrained')
 50. #plotanje tangente
 51. plt.plot(c, tangenta(c), label='tangenta')
 52. #plotanje normale
 53. plt.plot(c, normala(c), label='normala')
 54. #plot funkcije
 55. plt.plot(c, y(c), label='funkcija')
 56. #plotanje osi i imenovanje
 57. plt.xlabel('apscisa')
 58. plt.ylabel('ordinata')
 59.  
 60. #kreiranje "legende"
 61. plt.legend()
 62.  
 63.  
 64. #pokazivanje plotanih funkcija
 65. plt.show()