Facebook
From fsafsa, 3 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 69
 1.  
 2. import java.time.LocalTime;
 3. import java.time.format.DateTimeFormatter;
 4. import java.util.Scanner;
 5.  
 6. public class Main {
 7.  
 8.     static Scanner scanner = new Scanner(System.in);
 9.     static DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("H:m");
 10.     public static void main(String[] args) {
 11.         Kalendarz kalendarz = new Kalendarz();
 12.         boolean info = true;
 13.         do {
 14.             System.out.println("KALENDARZ");
 15.             opcje();
 16.             switch (scanner.next()) {
 17.                 case "1":
 18.                     dodajZdarzenie(kalendarz);
 19.                     break;
 20.                 case "2":
 21.                     usunZdarzenie(kalendarz);
 22.                     break;
 23.                 case "3":
 24.                     modyfikujZdarzenie(kalendarz);
 25.                     break;
 26.                 case "4":
 27.                     wyswietlZdarzenie(kalendarz);
 28.                     break;
 29.                 case "5":
 30.                     info = false;
 31.                     break;
 32.                 default:
 33.                     System.out.println("Nie ma takiej opcji, spr├│buj jeszcze raz:");
 34.                     break;
 35.             }
 36.         } while (info == true);
 37.     }
 38.     public static void opcje() {
 39.         System.out.println("Dodaj zdarzenie                  - 1");
 40.         System.out.println("Usu┼ä  zdarzenie                  - 2");
 41.         System.out.println("Modyfikuj zdarzenie              - 3");
 42.         System.out.println("Wy┼Ťwietl zdarzenie z danego dnia - 4");
 43.         System.out.println("Wyjd┼║ z kalendarza               - 5");
 44.     }
 45.     public static void dniTygodnia() {
 46.         System.out.println("Poniedzia┼éek - 1");
 47.         System.out.println("Wtorek       - 2");
 48.         System.out.println("Sroda        - 3");
 49.         System.out.println("Czwartek     - 4");
 50.         System.out.println("Pi─ůtek       - 5");
 51.         System.out.println("Sobota       - 6");
 52.         System.out.println("Niedziela    - 7");
 53.     }
 54.     public static void dodajZdarzenie(Kalendarz kalendarz) {
 55.         Scanner sc = new Scanner(System.in);
 56.         int dzien;
 57.         String czasRozpoczecia, czasZakonczenia, tresc;
 58.         LocalTime terminRozpoczecia, terminZakonczenia;
 59.         do {
 60.             System.out.println("Wybierz dzie┼ä tygodnia do kt├│rego chcesz doda─ç zdarzenie za pomoc─ů numer├│w: ");
 61.             dniTygodnia();
 62.             dzien = scanner.nextInt();
 63.         } while(poprawnoscDnia(dzien) == false);
 64.         System.out.println("Wpisz godzin─Ö rozpocz─Öcia zdarzenia, podaj w foramcie:'Godzina:minuta' ");
 65.         czasRozpoczecia = sc.nextLine();
 66.         terminRozpoczecia = LocalTime.parse(czasRozpoczecia, formatter);
 67.         do {
 68.             System.out.println("Wpisz godzin─Ö zako┼äczenia zdarzenia, podaj w foramcie:'Godzina:minuta' ");
 69.             czasZakonczenia = sc.nextLine();
 70.             terminZakonczenia = LocalTime.parse(czasZakonczenia, formatter);
 71.             if(terminZakonczenia.isAfter(terminRozpoczecia) == false)
 72.                 System.out.println("Termin zako┼äczenia nie mo┼╝e wyst─Öpowa─ç przed terminem rozpocz─Öcia. Spr├│buj ponownie");
 73.         } while (terminZakonczenia.isAfter(terminRozpoczecia) == false);
 74.         System.out.println("Podaj tre┼Ť─ç zdarzenia: ");
 75.         tresc = sc.nextLine();
 76.         Zdarzenie zdarzenie = new Zdarzenie(terminRozpoczecia, terminZakonczenia, tresc);
 77.         if(kalendarz.dodajZdarzenie(dzien, zdarzenie) == true) {
 78.             System.out.println("Zdarzenie zosta┼éo dodane");
 79.         }
 80.         else
 81.             System.out.println("Istnieje ju┼╝ zdarzenie o tej godzinie, spr├│buj ponownie:");
 82.     }
 83.     public static void usunZdarzenie(Kalendarz kalendarz) {
 84.         Scanner sc = new Scanner(System.in);
 85.         int dzien;
 86.         String czasRozpoczecia;
 87.         LocalTime terminRozpoczecia;
 88.         do {
 89.             System.out.println("Podaj dzie┼ä tygodnia z kt├│rego chcesz usun─ů─ç zdarzenie za pomoc─ů liczby: ");
 90.             dniTygodnia();
 91.             dzien = scanner.nextInt();;
 92.         } while(poprawnoscDnia(dzien) == false);
 93.         System.out.println("Wybierz godzin─Ö z kt├│rej chcesz usun─ů─ç zdarzenie, podaj w formacie 'Godzina:minuta' ");
 94.         czasRozpoczecia = sc.nextLine();
 95.         terminRozpoczecia = LocalTime.parse(czasRozpoczecia, formatter);
 96.         if(kalendarz.usunZdarzenie(dzien, terminRozpoczecia) == true) {
 97.             System.out.println("Zdarzenie zosta┼éo usuniete");
 98.         }
 99.         else System.out.println("Termin nie by┼é zaj─Öty");
 100.     }
 101.     public static void modyfikujZdarzenie(Kalendarz kalendarz) {
 102.         Scanner sc = new Scanner(System.in);
 103.         int dzien;
 104.         String czasRozpoczecia, czasZakonczenia, tresc;
 105.         LocalTime terminRozpoczecia, nowyTerminRozpoczecia, terminZakonczenia;
 106.         do {
 107.             System.out.println("Podaj dzie┼ä tygodnia w kt├│rym chcesz zmodyfikowa─ç zdarzenie za pomoc─ů liczby: ");
 108.             dniTygodnia();
 109.             dzien = scanner.nextInt();
 110.         } while(poprawnoscDnia(dzien) == false);
 111.         System.out.println("Wpisze godzin─Ö zdarzenia do modyfikacji, podaj w formacie 'Godzina:minuta' ");
 112.         czasRozpoczecia = sc.nextLine();
 113.         terminRozpoczecia = LocalTime.parse(czasRozpoczecia, formatter);
 114.         System.out.println("Wpisze nowa godzin─Ö zdarzenia do modyfikacji, podaj w formacie 'Godzina:minuta' ");
 115.         czasRozpoczecia = sc.nextLine();
 116.         nowyTerminRozpoczecia = LocalTime.parse(czasRozpoczecia, formatter);
 117.         do {
 118.             System.out.println("Wybierz nowa godzin─Ö zako┼äczenia zdarzenia, podaj w formacie 'Godzina:minuta' ");
 119.             czasZakonczenia = sc.nextLine();
 120.             terminZakonczenia = LocalTime.parse(czasZakonczenia, formatter);
 121.             if(terminZakonczenia.isAfter(terminRozpoczecia) == false)
 122.                 System.out.println("Termin zako┼äczenia nie mo┼╝e wyst─Öpowa─ç przed terminem rozpocz─Öcia. Spr├│buj ponownie");
 123.         } while (terminZakonczenia.isAfter(terminRozpoczecia) == false);
 124.         System.out.println("Podaj nowa tre┼Ť─ç modyfikowanego zdarzenia: ");
 125.         tresc = sc.nextLine();
 126.         Zdarzenie zdarzenie = new Zdarzenie(nowyTerminRozpoczecia, terminZakonczenia, tresc);
 127.         if(kalendarz.modyfikujZdarzenie(dzien, terminRozpoczecia, zdarzenie)) {
 128.             System.out.println("Zdarzenie zosta┼éo zmodyfikowane");
 129.         } else {
 130.             System.out.println("Zdarzenie nie zostalo zmodyfikowane - nie ma zdarzenia o takiej godzine lub istnieje zdarzenie o nowej godzinie");
 131.         }
 132.     }
 133.     public static void wyswietlZdarzenie(Kalendarz kalendarz) {
 134.         int dzien;
 135.         do {
 136.             System.out.println("Podaj dzie┼ä tygodnia, z kt├│rego chcesz wy┼Ťwietli─ç zdarzenia za pomoc─ů liczby: ");
 137.             dniTygodnia();
 138.             dzien = scanner.nextInt();
 139.         } while(poprawnoscDnia(dzien) == false);
 140.         if(kalendarz.getDzien(dzien).size() == 0) {
 141.             System.out.println("Brak zdarze┼ä do wy┼Ťwietlenia w tym dniu");
 142.         }
 143.         for(Zdarzenie z: kalendarz.getDzien(dzien)) {
 144.             System.out.println(z);
 145.         }
 146.     }
 147.     public static boolean poprawnoscDnia(int dzien) {
 148.         if(dzien > 7 || dzien < 1) {
 149.             System.out.println("Nie ma takiego dnia, podaj ponownie");
 150.             return false;
 151.         } else
 152.             return true;
 153.     }
 154. }
 155.