Facebook
From Corrupt Agouti, 5 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 71
 1. #include <iostream>
 2. #include <fstream>
 3. #include <cstdlib>
 4. using namespace std;
 5.  
 6. string miesiac[12];
 7. string rok[12];
 8. float BMI[12];
 9. float waga[12];
 10. float stosunek[12];
 11. float max_klata[12];
 12. int n;
 13. float wzrost[12];
 14.  
 15. int main()
 16. {
 17.  cout << "Przypominam, jesli piszesz liczbe niecalkowita to z kropka :)"<<endl;
 18.  cout <<"Z ilu miesiecy chcesz wprowadzic dane: ";
 19.  cin >> n;
 20.  
 21.  for(int i=0; i<n;i++)
 22.  {
 23.      cout << "Podaj miesiac !slownie bez polskich znakow!: ";
 24.      cin >> miesiac[i];
 25.      cout << "Podaj rok: ";
 26.      cin >> rok[i];
 27.      cout << "Podaj max na plaskiej: ";
 28.      cin >> max_klata[i];
 29.      cout << "Podaj wage: ";
 30.      cin >>waga[i];
 31.      cout << "Podaj wzrost !w metrach!: ";
 32.      cin >> wzrost[i];
 33.      BMI[i]= waga[i]/(wzrost[i]*wzrost[i]);
 34.      cout << "BMI "<<miesiac[i]<<" to "<< BMI[i]<< endl;
 35.      stosunek[i]= max_klata[i]/waga[i];
 36.      cout << "Stosunek ciezaru do wagi wynosi: "<< stosunek[i]<< endl;
 37.      cout << "________________________"<<endl;
 38.      cout << ";Kolejny, wcisnij enter;"<< endl;
 39.      getchar(); getchar();
 40.  }
 41.     fstream plik;
 42.  
 43.     plik.open("silownia.txt", ios::out | ios::app);
 44.  
 45.         for(int i=0; i<n; i++)
 46.         {
 47.             plik<< miesiac[i]<<endl;
 48.             plik<< rok[i]<<endl;
 49.             plik<< max_klata[i]<<endl;
 50.             plik<< waga[i]<< endl;
 51.             plik<< wzrost[i]<<endl;
 52.             plik<< BMI[i]<<endl;
 53.             plik<< stosunek[i]<<endl;
 54.         }
 55.     plik.close();
 56.  
 57.  
 58.     return 0;
 59. }
 60.