Facebook
From Dawid Chawrona, 1 Week ago, written in C.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 62
 1. // ZADANIE 10
 2. #include <stdio.h>
 3. #include <string.h>
 4. #include <stdlib.h>
 5.  
 6. int main() {
 7.  
 8.     char* tekst = malloc(80 * sizeof(char));
 9.     char* fraza = malloc(10 * sizeof(char));
 10.    
 11.     // WCZYTUJE \N
 12.     // fgets(tekst, sizeof tekst, stdin);
 13.     // fgets(fraza, sizeof fraza, stdin);
 14.    
 15.     // NIE WCZYTUJE BIAŁYCH ZNAKÓW " "
 16.     // scanf("%s", tekst);
 17.     // scanf("%s", fraza);
 18.    
 19.     // NIE OGARNIA ŻE TA FUNKCJA W OGÓLE ISTNIEJE (Dodana w wersji C11)
 20.     // gets_s(tekst);
 21.     // gets_s(fraza);
 22.    
 23.     // WYWALA OSTRZEŻENIE, ŻE PRZESTARZAŁE (MA RACJE)
 24.     gets(tekst);
 25.     gets(fraza);
 26.    
 27.     char* search_ptr = strstr(tekst, fraza);
 28.    
 29.     while (search_ptr != NULL) {
 30.         printf("%s\n", search_ptr);
 31.         search_ptr = strstr(search_ptr + 1, fraza);
 32.     }
 33.    
 34.     return 0;
 35. }

Replies to Zadanie 10 Lista 2 rss

Title Name Language When
Re: Zadanie 10 Lista 2 Putrid Curlew c 5 Days ago.