Facebook
From aa, 4 Months ago, written in PHP.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 56
 1. <?php include "header.php" ;
 2.  
 3. include "jsonswap.php";
 4. function tum_bosluk_sil($veri) // class larda kullanmak istediğimiz kayıtların boşluklarını almak için bir fonksiyon
 5. {
 6.     $veri = str_replace("/s+/","",$veri);
 7.     $veri = str_replace(" ","",$veri);
 8.     $veri = str_replace(" ","",$veri);
 9.     $veri = str_replace(" ","",$veri);
 10.     $veri = str_replace("/s/g","",$veri);
 11.     $veri = str_replace("/s+/g","",$veri);
 12.     $veri = trim($veri);
 13.     return $veri;
 14. };
 15. $array = $json; //json dizesini array değişkenine aktarıyoruz
 16. ?>
 17.  
 18.     <div role="main" class="main">
 19.  
 20.     <section class="sayfa-header sayfa-header-modern bg-color-light-scale-1 sayfa-header-md">
 21.         <div  class="container">
 22.             <div class="row">
 23.                 <div class="col-md-8 order-2 order-md-1 align-self-center p-static">
 24.                     <h1 class="text-dark">Özellikler <p class="lead mb-0">Kiralık ve Satılık</p></h1>
 25.                 </div>
 26.                 <div class="col-md-4 order-1 order-md-2 align-self-center">
 27.  
 28.                 </div>
 29.             </div>
 30.             <div id="scrollDiv" class="row mt-4">
 31.                 <div class="col">
 32.                     <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
 33.                         <a class="navbar-brand">Emlak Ara </a>
 34.                         <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
 35.                             <span class="navbar-toggler-icon"></span>
 36.                         </button>
 37.  
 38.                         <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
 39.                             <ul class="navbar-nav mr-auto">
 40.                                 <li class="nav-item dropdown">
 41.                                     <a class="nav-link dropdown-toggle" style="cursor : pointer;"  id="navbarDropdown" role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
 42.                                         Kiralık&Satılık
 43.                                     </a>
 44.                                     <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
 45.                                         <a  class="dropdown-item btnFltre" style="cursor : pointer;" clval="durum-0">Kiralık</a>
 46.                                         <a class="dropdown-item btnFltre" clval="durum-1" style="cursor : pointer;" >Satılık</a>
 47.                                     </div>
 48.                                 </li>
 49.                                 <li class="nav-item dropdown">
 50.                                     <a class="nav-link dropdown-toggle" style="cursor : pointer;"  id="navbarDropdown" role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
 51.                                         Eklenme Zamanı
 52.                                     </a>
 53.                                     <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
 54.                                         <a class="dropdown-item btnSonİlk" style="cursor : pointer;" >En Son Eklenen</a>
 55.                                         <?php
 56.                                         if (is_array($array)) //array değişkeni dizi ise
 57.                                         {//jsondaki bütün eklenme zamanlarını foreach ile button şeklinde ekle  ||  jquery ile tekrarlanan kayıtları çıkarıyoruz (js/modules.js 3 satır)
 58.                                             foreach($array as $k=>$val): ?>
 59.                                                 <a class="dropdown-item tkrrSil btnFltre" clval="zaman-<?php echo $val['emlak_zaman'];?>" style="cursor : pointer;" > <?php echo $val['emlak_zaman'];   ?></a>
 60.                                             <?php
 61.                                             endforeach;
 62.                                         }?>
 63.                                     </div>
 64.                                 </li>
 65.                                 <li class="nav-item dropdown">
 66.                                     <a class="nav-link dropdown-toggle" style="cursor : pointer;"  id="navbarDropdown" role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
 67.                                         Adres
 68.                                     </a>
 69.                                     <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
 70.                                         <?php
 71.                                         if (is_array($array))
 72.                                         {//jsondaki bütün eklenme zamanlarını foreach ile button şeklinde ekle  ||  jquery ile tekrarlanan kayıtları çıkarıyoruz (js/modules.js 3 satır)
 73.                                             foreach($array as $k=>$val): ?>
 74.                                                 <a class="dropdown-item tkrrSil btnFltre" clval="adres-<?php echo strtolower(tum_bosluk_sil($val ['emlak_adres']));?>" style="cursor : pointer;" > <?php echo $val['emlak_adres'];   ?></a>
 75.                                             <?php
 76.                                             endforeach;
 77.                                         }?>
 78.                                     </div>
 79.                                 </li>
 80.  
 81.                             </ul>
 82.                             <form class="form-inline my-2 my-lg-0">
 83.                                 <input class="form-control mr-sm-2" id="txtAra" type="search" placeholder="Emlak Ara" aria-label="Search"> <!--arama filitrelemesi (js/modules.js 181 satır)-->
 84.                                 <button id="btnTmz" class="btn btn-outline-danger my-2 my-sm-0" type="button">Temizle</button>
 85.                             </form>
 86.                         </div>
 87.                     </nav>
 88.                     <div id="f-etiket">
 89.  
 90.                     </div>
 91.                     <div style="margin-top: 7px" id="f-etiket-siralama">
 92.  
 93.                     </div>
 94.                     <div style="margin-top: 7px" id="f-etiket-fiyat">
 95.                         <div style="margin-top: 7px" id="fiyat-enaz">
 96.  
 97.                         </div>
 98.                         <div style="margin-top: 7px" id="fiyat-encok">
 99.  
 100.                         </div>
 101.  
 102.                     </div>
 103.                 </div>
 104.             </div>
 105.         </div>
 106.  
 107.     </section>
 108.  
 109.     <div class="container-fluid mt-5"> <!--class="container" yaparsan kardlar küçük olur-->
 110.         <div id="emlaklar" class="row">
 111.             <?php
 112.             $say = 0;
 113.             $pag = 0;
 114.             if (is_array($array))
 115.             {
 116.                 foreach($array as $k=>$val):
 117.                     // burda önemli olan emlak cardlarının classına jsondaki ayırt edici verileri yerleştirmek sonrası bildiğimiz sayfalama
 118.                     // js/modules.js dosyasında filitreleme işlemleri yapılmıştır 29.satırdan itibaren başlıyor
 119.                     ?>
 120.                     <div style="margin-bottom: 15px;" class="col-lg-4 emlak-cards pag-<?php echo $pag ?> durum-<?php echo $val ['emlak_durum']; ?> zaman-<?php echo $val ['emlak_zaman']; ?> adres-<?php echo strtolower(tum_bosluk_sil($val ['emlak_adres'])); ?>" fiyat="<?php echo $val ['emlak_fiyat']; ?>">
 121. <!--   ÖNEMLİİ: İSTEDİĞİMİZ BİR DİVE İSTEDİĞMİZ İSİMDE ATTRİBUTE VEREBİLİRİZ. ATTRİBUTE:divlerin içine tanımladığımız class,id vs tagTanımlıyıcıları
 122.                         aşağıdaki emlak kartının divine  lnk adında bir attribute verdik-->
 123.                         <div lnk="emlak-detay/<?=seo($val["emlak_baslik"]).'/'.$val["emlak_id"]?>" class="card e-card" style="cursor: pointer">
 124.                             <div class="view overlay">
 125.                                 <img class="card-img-top" src="<?php echo $val ['emlak_resimyol']; ?>">
 126.                                 <div class="thumb-info-listing-type bg-color-secondary text-uppercase text-color-light font-weight-semibold p-1 pl-3 pr-3">
 127.                                     <?php
 128.                                     if ($val['emlak_durum']==1) {
 129.                                         echo "SATILIK";
 130.                                     }
 131.                                     else {
 132.                                         echo "KİRALIK";
 133.                                     }
 134.                                     ?>
 135.                                 </div>
 136.                                 <div class="mask rgba-white-slight waves-effect waves-light">
 137.                                 </div>
 138.                             </div>
 139.                             <!-- Card content -->
 140.                             <div class="card-body">
 141.                                 <!-- Title -->
 142.                                 <h4 class="card-title text-center text-justify"><?php echo $val ['emlak_baslik']; ?></h4>
 143.                                 <!-- Text -->
 144.                                 <table style="width:100%">
 145.                                     <tbody>
 146.                                     <tr>
 147.                                         <th>Fiyat:</th>
 148.                                         <td>$<span><?php echo $val['emlak_fiyat']; ?></span></td>
 149.                                     </tr>
 150.                                     <tr>
 151.                                         <th>Adres:</th>
 152.                                         <td><?php echo $val['emlak_adres']; ?></td>
 153.                                     </tr>
 154.                                     <tr>
 155.                                         <th>Durumu:</th>
 156.                                         <td class="value"> <?php
 157.                                             if ($val['emlak_durum']==1) {
 158.                                                 echo "SATILIK";
 159.                                             }
 160.                                             else {
 161.                                                 echo "KİRALIK";
 162.                                             }
 163.                                             ?></td>
 164.                                     </tr>
 165.                                     </tbody>
 166.                                 </table>
 167.                                 <!-- Button -->
 168.                                 <span>Eklenme Tarihi:<span><?php echo $val['emlak_zaman']; ?></span></span>
 169.                             </div>
 170.                         </div>
 171.                     </div>
 172.                 <?php
 173.                 if ($say == 5){//0 dan başladık; 6 tane kard gösterilecek
 174.                     $pag++;
 175.                     $say = 0;
 176.                 }else {
 177.                     $say++;
 178.                 }
 179.                 endforeach;
 180.             }?>
 181.         </div>
 182.         <nav aria-label="...">
 183.             <ul id="pagButtons" class="pagination pagination-lg">
 184.             </ul>
 185.         </nav>
 186.     </div>
 187.  
 188.  
 189. <?php include "footer.php" ?>