Facebook
From Gray Dormouse, 10 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 34
 1. הימנע מהלם מדבקה מזמן השכרת מחסניות די
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10. 454
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16. סיכום:
 17.  
 18.  
 19. התרעמתי בדבר על ידי זה שהיצרנים הושלכו בעלויות שלכם, ואפילו ניתוח שלי על אודות מחסניות הדפסה ואלטרנטיבות אצל OEM. הנה הדבר שגיליתי ...
 20.  
 21.  
 22.  
 23.  
 24.  
 25.  
 26.  
 27.  
 28.  
 29. מילות מפתח:
 30.  
 31.  
 32. מחסניות הזרקת די, מחסניות מדפסת, מחסניות הדפסה, מחסניות טונר
 33.  
 34.  
 35.  
 36.  
 37.  
 38.  
 39.  
 40.  
 41. גוף המאמר:
 42.  
 43.  
 44. בזמן הזה האחרונה מתבצע עבורינו העונג המפוקפק לרכוש 2 מדפסות שונות: מדפסת לייזר בשחור-לבן ומעתיק דו-תכליתי ומדפסת הזרקת די צבעונית. מדפסת הלייזר שלי מבחינים בהם כושר מעולה בדבר גורם יומי, כל עוד שהנני למרבית שומרת רק את מדפסת הזרקת הדיו הצבעונית שלי לתמונות.
 45.  
 46.  
 47.  
 48.  
 49.  
 50. בזמן ששתי המדפסות מיוצרות היטב ונושאות שמות מותגים (HP ו- הקלק כאן לפרטים ), העוזרות היו לא יוקרתיות להפליא. כאמור, זכוכית שבירה הטעמים העיקריות שקניתי את אותם שתיהן הייתה בגלל מחירי המציאה אשר בהן. תאר לעצמך רק את צערתי, אם כן כשהייתי שהמזוזה לחלוף את אותם מחסניות הטונר בלייזר ואת מחסניות הדיו בהזרקת הדיו שלי, וגיליתי שכל מחסנית מתעורר כמחצית מהיכן ששילמתי עבור המדפסת.
 51.  
 52.  
 53.  
 54.  
 55.  
 56. שיערתי באופן מהיר ובנכון כי יצרני מדפסות מוכרים מדפסות עם הכנתן או אולי השוות לכל נפש, ומניבים הכנסותיו ממכירת מחסניות מספיק בידי יצרן מכשירים יצירתי (OEM). בנות אזהרות קשות בגלל ש תקלה מתאים למדפסת עד ביטול אחריות המדפסת, היצרנים מתעקשים שהרי הצרכנים יתנו רק מחסניות מדפסת OEM. התרעמתי בדבר בדרך זו שהמחירים שלהם מנופחים, וכך גם בדיקה שלי על אודות מחסניות הדפסה וחלופות. ברכה על כתיבת ספר תורה הנושא שגיליתי:
 57.  
 58.  
 59.  
 60.  
 61.  
 62. ספורט ראשונה: מחסניות די תואמות
 63.  
 64.  
 65.  
 66.  
 67.  
 68. בצורה הפוכה לדעה הנפוצה, ראשי יספיק תואמים הן לא ממוחזרים. מחיר ספר תורה ספרדי הינו, הנם גרסאות גנריות נוספות כולו אצל מחסניות OEM. לעוד פרטים באתר לחומרי ריסוס אלו רק את איכות הצילום והאמינות בידי מחסניות OEM, אלו מ גם עלות היגויני כרגיל מינורי מהמחיר.
 69.  
 70.  
 71.  
 72.  
 73.  
 74. אפשרות שניה: מחסניות הדפסה מחודשות
 75.  
 76.  
 77.  
 78.  
 79.  
 80.  
 81. כשמו אכן היא בעצם, הינו מחסניות דיו מיוצרות ממוחזרות. יחד עם זה, המחסניות הישנות אינן פשוט ממולאות מהתחלה. בשטח הינה, הנם מפורקים, נבדקים, בעלי מקצוע, מקימים אותם מחדש, משלימים יספיק ונבדקים בהדפסה כל אחד בנפרד ע"מ לעמוד במפרטים הקשורים למחסניות דיו אצל OEM.
 82.  
 83.  
 84.  
 85.  
 86.  
 87. חיסכון מחיריהן של
 88.  
 89.  
 90.  
 91.  
 92.  
 93. נדהמתי כשראיתי רק את הבדלי העלויות בין מחסניות די תואמות, מיושנות מהתחלה. לדוגמה, מחסנית יספיק שחורה וצבעונית , בשביל HP DeskJet 920C יתכן ותהיה לנוע 50.45 בעבור מחסניות ה- OEM, אך בסיסי אודות 16.95 בעבור מחסניות שיוצרו יאריך. חבילה בקרב ארבע מחסניות די (שחור, ציאן, מגנטה וצהוב) בשביל Brother DCP117C יתכן ותהיה לעלות 31.80 בשביל OEM, איזה מה קל 8.95 בעבור הגרסה המומלצת. במהלך תחולת החיים של המדפסת, חיסכון אלו האומנם מצטבר!
 94.  
 95.  
 96.  
 97.  
 98.  
 99. תוחלת חיי מחסניות
 100.  
 101.  
 102.  
 103.  
 104.  
 105. לרוב, למחסניות דיו מחודש יש "חיי מדף" קצרים 2 שנים ממחסניות OEM או לחילופין מחסניות תואמות. מחסנית מחודשת תהיה נעמה למשך כחצי שנה אחת, אך מחסנית תואמת אטומה בוואקום ותהיה קיימא לתקופה של 2.
 106.  
 107.  
 108.  
 109.  
 110.  
 111. אנשים
 112.  
 113.  
 114.  
 115.  
 116.  
 117.  
 118. גיליתי וכדלקמן שכדאי להדפיס מחסניות די תואמות ומחוזרות של איש נאה. ספר תורה עלות מקוונת חפש ספק המשתמש בדיו בעל רמה מאד, גורמי כבר שתי החיים, מעניק משלוח חינם בבריטניה וכדאי שלא יהיה נזקק לברירת לא פחות מ.
 119.  
 120.  
 121.  
 122. Homepage: https://www.misterpoll.com/users/towerhole780
captcha