Facebook
From BRT, 1 Year ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 142
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4. //  GRUPA C  ZADANIA SPECJALNIE DLA ANGELIKI EM OD BARTŁOMIEJA EL
 5. //ZAD 2
 6. int const nmax=10;
 7. void pobierztablice(double tab[][nmax], int &k, int&w);
 8. void wsywietl(double tab[][nmax], int &k, int&w);
 9. void ujemnewierszami(double tab[][nmax], int&k, int&w, double ile[]);
 10. int main()
 11. {
 12.     double tab[nmax][nmax];
 13.     int k,w;
 14.     double ile[nmax];
 15.     pobierztablice(tab,k,w);
 16.       wsywietl(tab,k,w);
 17.     ujemnewierszami(tab,k,w,ile);
 18.  
 19.  
 20.  
 21.     return 0;
 22. }
 23. void pobierztablice(double tab[][nmax], int &k, int&w)
 24. {
 25.     cout<<"Podaj wiersze";
 26.     cin>>w;
 27.     cout<<"kolyumny";
 28.     cin>>k;
 29.  
 30.     for(int i=0; i<w; i++)
 31.     {
 32.         for(int j=0; j<k; j++)
 33.         {
 34.             cout<<"Podaj tab["<<i<<"]["<<j<<"]";
 35.             cin>>tab[i][j];
 36.         }
 37.     }
 38.  
 39.  
 40.  
 41. }
 42.  
 43. void wsywietl(double tab[][nmax], int &k, int&w)
 44. {
 45.     for(int i=0; i<w; i++)
 46.     {
 47.         for(int j=0; j<k;j++)
 48.         {
 49.             cout<<tab[i][j]<<" ";
 50.         }
 51.         cout<<endl;
 52.     }
 53. }
 54. void ujemnewierszami(double tab[][nmax], int&k, int&w, double ile[])
 55. {
 56.     int sumawszystkich=0;
 57.     for(int i=0; i<w; i++)
 58.     {
 59.  
 60.         ile[i]=0;
 61.  
 62.         for(int j=0; j<k; j++)
 63.         {
 64.             if(tab[i][j]<0)
 65.                 ile[i]++;
 66.         }
 67.         sumawszystkich=sumawszystkich+ile[i];
 68.  
 69.     }
 70.     cout<<"We wszystkich wierszach jest "<<sumawszystkich<<" liczb ujemnych";
 71. }
 72.  
 73.  
 74.