Facebook
From Ja, 1 Year ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 109
 1. -- phpMyAdmin SQL Dump
 2. -- version 4.7.4
 3. -- https://www.phpmyadmin.net/
 4. --
 5. -- Host: 127.0.0.1
 6. -- Czas generowania: 24 Kwi 2019, 10:34
 7. -- Wersja serwera: 10.1.28-MariaDB
 8. -- Wersja PHP: 7.1.10
 9.  
 10. SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
 11. SET AUTOCOMMIT = 0;
 12. START TRANSACTION;
 13. SET time_zone = "+00:00";
 14.  
 15.  
 16. /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
 17. /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
 18. /*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
 19. /*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
 20.  
 21. --
 22. -- Baza danych: `firma1`
 23. --
 24.  
 25. -- --------------------------------------------------------
 26.  
 27. --
 28. -- Struktura tabeli dla tabeli `etaty`
 29. --
 30.  
 31. CREATE TABLE `etaty` (
 32.   `numer_etatu` int(20) NOT NULL,
 33.   `nazwa_etatu` varchar(25) NOT NULL,
 34.   `pensum` int(30) NOT NULL
 35. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin2;
 36.  
 37. --
 38. -- Zrzut danych tabeli `etaty`
 39. --
 40.  
 41. INSERT INTO `etaty` (`numer_etatu`, `nazwa_etatu`, `pensum`) VALUES
 42. (1, 'profesor', 210),
 43. (2, 'adiunkt', 240),
 44. (3, 'asystent', 240),
 45. (3, 'asystent', 240),
 46. (4, 'doctorant', 90);
 47.  
 48. -- --------------------------------------------------------
 49.  
 50. --
 51. -- Struktura tabeli dla tabeli `klient`
 52. --
 53.  
 54. CREATE TABLE `klient` (
 55.   `imie` varchar(35) DEFAULT NULL,
 56.   `nazwisko` varchar(35) DEFAULT NULL,
 57.   `telefon` decimal(10,0) DEFAULT NULL,
 58.   `email` char(30) DEFAULT NULL,
 59.   `kID` int(11) NOT NULL
 60. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
 61.  
 62. --
 63. -- Zrzut danych tabeli `klient`
 64. --
 65.  
 66. INSERT INTO `klient` (`imie`, `nazwisko`, `telefon`, `email`, `kID`) VALUES
 67. ('Jacek', 'Nowak', '618546345', 'jnowak@o2.pl', 1),
 68. ('Marek', 'Wielki', '618456123', 'mwielkik@o2.pl', 2),
 69. ('Jan', 'Kowalski', '618555555', 'jkowal@o2.pl', 3);
 70.  
 71. -- --------------------------------------------------------
 72.  
 73. --
 74. -- Struktura tabeli dla tabeli `pracownicy`
 75. --
 76.  
 77. CREATE TABLE `pracownicy` (
 78.   `nr_pracownika` int(20) NOT NULL,
 79.   `nazwisko` varchar(25) NOT NULL,
 80.   `imie` varchar(25) NOT NULL,
 81.   `tytul` varchar(20) NOT NULL,
 82.   `telefon` int(10) NOT NULL,
 83.   `email` char(25) NOT NULL,
 84.   `placa` decimal(10,0) NOT NULL,
 85.   `data_zatrudnienia` date NOT NULL,
 86.   `nr_etatu` int(10) NOT NULL,
 87.   `nr_zakladu` int(10) NOT NULL
 88. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin2;
 89.  
 90. --
 91. -- Zrzut danych tabeli `pracownicy`
 92. --
 93.  
 94. INSERT INTO `pracownicy` (`nr_pracownika`, `nazwisko`, `imie`, `tytul`, `telefon`, `email`, `placa`, `data_zatrudnienia`, `nr_etatu`, `nr_zakladu`) VALUES
 95. (1, 'Wazny', 'Feliks', 'prof.dr.hab', 8513421, 'barak danych', '2250', '1975-09-15', 1, 4),
 96. (2, 'Janke', 'Anna', 'dr.inz', 8513421, 'ajanke@wz.pl', '1450', '1990-06-01', 2, 1),
 97. (3, 'Wolny', 'Marian', 'prof.dr.hab', 857432, 'mwolny@wz.pl', '2250', '1975-09-15', 1, 3),
 98. (4, 'Tylman', 'Jan', 'mgr inz', 8543212, 'jtylman@wz.pl', '1400', '1982-01-01', 3, 5),
 99. (5, 'Kopytko', 'witold', 'prof.dr.hab', 8543212, 'wkopytko@wz.pl', '2250', '1982-02-01', 1, 1),
 100. (6, 'Malwa', 'Ryszard', 'prof.dr.hab', 8543212, 'rmalwa@wz.pl', '2250', '1980-04-01', 1, 5);
 101.  
 102. -- --------------------------------------------------------
 103.  
 104. --
 105. -- Struktura tabeli dla tabeli `produkty`
 106. --
 107.  
 108. CREATE TABLE `produkty` (
 109.   `pID` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
 110.   `cena` decimal(6,2) DEFAULT NULL,
 111.   `nazwa` char(20) DEFAULT NULL
 112. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
 113.  
 114. --
 115. -- Zrzut danych tabeli `produkty`
 116. --
 117.  
 118. INSERT INTO `produkty` (`pID`, `cena`, `nazwa`) VALUES
 119. (1, '70.50', 'myszka'),
 120. (2, '2.90', 'szmatka'),
 121. (3, '11.15', 'podkladka'),
 122. (4, '35.60', 'klawiatura'),
 123. (5, '5.90', 'slizgacze'),
 124. (6, '8.90', 'kabel');
 125.  
 126. -- --------------------------------------------------------
 127.  
 128. --
 129. -- Struktura tabeli dla tabeli `zaklady`
 130. --
 131.  
 132. CREATE TABLE `zaklady` (
 133.   `numer_zakladu` int(20) NOT NULL,
 134.   `nazwa` varchar(30) NOT NULL,
 135.   `adres` varchar(30) NOT NULL,
 136.   `nr_kierownika` int(20) NOT NULL
 137. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin2;
 138.  
 139. --
 140. -- Zrzut danych tabeli `zaklady`
 141. --
 142.  
 143. INSERT INTO `zaklady` (`numer_zakladu`, `nazwa`, `adres`, `nr_kierownika`) VALUES
 144. (1, 'informatyki stosowanej', 'ul.Prosta 23', 5),
 145. (2, 'cybernetyki', 'ul.Prosta 23', 7),
 146. (3, 'Maszynoznastwo', 'ul.Polna 5', 7),
 147. (3, 'Maszyn i urzadzen rolniczych', 'ul.warstwowa 13', 1),
 148. (5, 'Obsługi technicznej', 'ul.Polna 5', 1),
 149. (6, 'Roslin straczkowych', 'ul.warstwowa 13', 12);
 150.  
 151. -- --------------------------------------------------------
 152.  
 153. --
 154. -- Struktura tabeli dla tabeli `zamowienia`
 155. --
 156.  
 157. CREATE TABLE `zamowienia` (
 158.   `zID` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
 159.   `kID` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
 160.   `koszt` decimal(6,2) DEFAULT NULL,
 161.   `data` date DEFAULT NULL
 162. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
 163.  
 164. --
 165. -- Zrzut danych tabeli `zamowienia`
 166. --
 167.  
 168. INSERT INTO `zamowienia` (`zID`, `kID`, `koszt`, `data`) VALUES
 169. (1, 5, '64.98', '2002-02-10'),
 170. (2, 5, '34.98', '2002-02-18'),
 171. (3, 1, '39.99', '2002-02-19'),
 172. (4, 3, '14.97', '2002-03-01'),
 173. (5, 5, '24.99', '2002-03-04'),
 174. (6, 4, '79.98', '2002-03-06'),
 175. (7, 1, '24.95', '2002-03-12');
 176.  
 177. -- --------------------------------------------------------
 178.  
 179. --
 180. -- Struktura tabeli dla tabeli `zam_prod`
 181. --
 182.  
 183. CREATE TABLE `zam_prod` (
 184.   `zID` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
 185.   `pID` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
 186.   `ilosc` tinyint(3) DEFAULT NULL
 187. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
 188.  
 189. --
 190. -- Zrzut danych tabeli `zam_prod`
 191. --
 192.  
 193. INSERT INTO `zam_prod` (`zID`, `pID`, `ilosc`) VALUES
 194. (1, 3, 2),
 195. (2, 2, 1),
 196. (3, 1, 3),
 197. (4, 4, 1),
 198. (5, 1, 5),
 199. (6, 2, 2),
 200. (7, 3, 1);
 201.  
 202. --
 203. -- Indeksy dla zrzut├│w tabel
 204. --
 205.  
 206. --
 207. -- Indexes for table `klient`
 208. --
 209. ALTER TABLE `klient`
 210.   ADD PRIMARY KEY (`kID`);
 211.  
 212. --
 213. -- Indexes for table `pracownicy`
 214. --
 215. ALTER TABLE `pracownicy`
 216.   ADD PRIMARY KEY (`nr_pracownika`);
 217.  
 218. --
 219. -- Indexes for table `produkty`
 220. --
 221. ALTER TABLE `produkty`
 222.   ADD PRIMARY KEY (`pID`);
 223.  
 224. --
 225. -- Indexes for table `zamowienia`
 226. --
 227. ALTER TABLE `zamowienia`
 228.   ADD PRIMARY KEY (`zID`);
 229.  
 230. --
 231. -- AUTO_INCREMENT for dumped tables
 232. --
 233.  
 234. --
 235. -- AUTO_INCREMENT dla tabeli `klient`
 236. --
 237. ALTER TABLE `klient`
 238.   MODIFY `kID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=4;
 239.  
 240. --
 241. -- AUTO_INCREMENT dla tabeli `pracownicy`
 242. --
 243. ALTER TABLE `pracownicy`
 244.   MODIFY `nr_pracownika` int(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=7;
 245.  
 246. --
 247. -- AUTO_INCREMENT dla tabeli `produkty`
 248. --
 249. ALTER TABLE `produkty`
 250.   MODIFY `pID` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=7;
 251.  
 252. --
 253. -- AUTO_INCREMENT dla tabeli `zamowienia`
 254. --
 255. ALTER TABLE `zamowienia`
 256.   MODIFY `zID` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=8;
 257. COMMIT;
 258.  
 259. /*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
 260. /*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
 261. /*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
 262.