Facebook
From Colorant Goat, 7 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 83
 1. #include "Heap.hxx"
 2.  
 3. // Wersja iteracyjna
 4. void Heap::heapifyIter(int i) {
 5.  
 6.      int largest, c1, c2;
 7.      while(i < max) {
 8.           //compareMin++;
 9.           //compareMax++;
 10.  
 11.           largest = i;
 12.           c1 = 2*i;
 13.           c2 = c1 + 1;
 14.  
 15.           //compareMin++;
 16.           //compareMax += 2;
 17.           if(c1 < max && heap[c1] > heap[largest]) largest = c1;
 18.  
 19.           //compareMin++;
 20.           //compareMax += 2;
 21.           if(c2 < max && heap[c2] > heap[largest]) largest = c2;
 22.          
 23.           //compareMin++;
 24.           //compareMax++;
 25.           if(largest == i) return;
 26.           //swap += 3;
 27.           std::swap(heap[i],heap[largest]);
 28.           i = largest;
 29.      }
 30.      //compareMax++;
 31.      //compareMin++;
 32. }
 33.  
 34. // Wersja rekurencyjna
 35. void Heap::heapifyRec(int i) {
 36.      int largest, c1, c2;
 37.      while(i < max) {
 38.           //compareMax++;
 39.           //compareMin++;
 40.  
 41.           largest = i;
 42.           c1 = 2*i;
 43.           c2 = c1 + 1;
 44.  
 45.           //compareMin++;
 46.           //compareMax += 2;
 47.           if(c1 < max && heap[c1] > heap[largest]) largest = c1;
 48.  
 49.           //compareMin++;
 50.           //compareMax += 2;
 51.           if(c2 < max && heap[c2] > heap[largest]) largest = c2;
 52.  
 53.           //compareMin++;
 54.           //compareMax++;
 55.           if(largest == i) return;
 56.  
 57.           //swap += 3;
 58.           std::swap(heap[largest], heap[i]);
 59.           heapifyRec(largest);
 60.      }
 61.  
 62.      //ompareMax++;
 63.      //compareMin++;
 64. }
 65.  
 66. void Heap::build(int *a, int s) {
 67.      heap.clear();
 68.      // Wrzucam cokolwiek na pozycje 0
 69.      heap.push_back(s);
 70.      for(int i = 0; i < s; i++) {
 71.           heap.push_back(a[i]);
 72.      }
 73.      this->max = s+1;
 74.  
 75.      for(int i = s/2; i >= 1; i--) {
 76.           //compareMax++;
 77.           //compareMin++;
 78.           heapifyIter(i);
 79.      }
 80.      //compareMax++;
 81.      //compareMin++;
 82. }
 83. // Wstawia element do kopca
 84. void Heap::push(int x) {
 85.      int i = heap[0]++;   // zwieksza ilo┼Ť─ç elementow w tablicy
 86.      max = heap[0];
 87.      heap[i] = x;
 88.  
 89.      int half = i/2;
 90.      while(i > 1 && heap[i] > heap[half]) {
 91.           std::swap(heap[i],heap[half]);
 92.           i = half;
 93.           half = i/2;
 94.      }
 95. }
 96. // Usuwa element z kopca
 97. int Heap::hop() {
 98.      if(!empty()) {
 99.           int ret = heap[1];
 100.           heap.erase(++heap.begin());
 101.           std::swap(heap[1], heap[heap.size()-1]);
 102.          
 103.          
 104.           for(int i = size()/2; i >= 1; i--) {
 105.                heapifyRec(i);
 106.           }
 107.          
 108.           max--;
 109.           return ret;
 110.      }
 111.      return -1;
 112. }  
 113. // Zwraca referncj─Ö do ostatniego elementu
 114. int& Heap::top() {
 115.      return this->heap[size()-1];
 116. }
 117. // Zwraca liczb─Ö element├│w w kopcu      
 118. int Heap::size() {
 119.      return heap.size()-1;
 120. }
 121. // Sprawdza czy kopiec jest pusty
 122. bool Heap::empty() {
 123.      return heap.size()==1;
 124. }
 125.  
 126. // Sprawdza czy w┼éa┼Ťciwo┼Ť─ç kopca jest zachowana
 127. bool Heap::check() {
 128.      int s = size();
 129.      int half = s/2, ix2;
 130.      for(int i = 1; i <= half; i = ix2) {
 131.           ix2 = 2*i;
 132.           if(ix2 <= s && (heap[i] < heap[ix2])) return false;
 133.           if(ix2+1 <= s && (heap[i] < heap[ix2+1])) return false;
 134.      }
 135.      return true;
 136. }
 137.  
 138. void Heap::sortRec(int * a, int s) {
 139.      build(a, s);
 140.      
 141.      for(int i = size(); i > 1; i--) {
 142.           //compareMin++;
 143.           //compareMax++;
 144.           //swap += 3;
 145.  
 146.           std::swap(heap[1], heap[i]);
 147.           max--;
 148.           heapifyRec(1);
 149.      }
 150.      //compareMin++;
 151.      //compareMax++;
 152. }
 153.  
 154. void Heap::sortIter(int * a, int s) {
 155.      build(a, s);
 156.  
 157.      for(int i = size(); i > 1; i--) {
 158.           //compareMin++;
 159.           //compareMax++;
 160.           //swap += 3;
 161.  
 162.           std::swap(heap[1], heap[i]);
 163.           max--;
 164.           heapifyIter(1);
 165.      }
 166.      //compareMin++;
 167.      //compareMax++;
 168. }
 169.  
 170. void Heap::printHeap() {
 171.      int s = size();
 172.      for(int i = 1; i <= s; i++) {
 173.           printf("%d\n", heap[i]);
 174.      }
 175. }