Facebook
From sdasfasfgasfasfasfasf, 1 Week ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 159
 1. <html lang="pl">
 2. <head>
 3.     <meta charset="UTF-8">
 4.     <meta name="viewport" c initial-scale=1.0">
 5.     <title>Keep Yourself Safe</title>
 6.     <style>
 7.         table,th,td{
 8.                 border: solid;
 9.             }
 10.             th{
 11.                 background-color: lightgreen;
 12.             }
 13.     </style>
 14. </head>
 15. <body>
 16. <?php
 17.         require_once("dane_logowania.php");
 18.        
 19.         if(isset($_GET["usun"]))
 20.         {
 21.             try
 22.             {
 23.                 $identyfikator_polaczenia=mysqli_connect($adres,$uzytkownik,$haslo,$nazwa_bazy);
 24.                 if(mysqli_query($identyfikator_polaczenia,"DELETE FROM uczen WHERE id_ucznia=$_GET[usun]"))
 25.                 {
 26.                     $liczba_wprowadzonych_rekordow=mysqli_affected_rows($identyfikator_polaczenia);
 27.                     echo "<b>Liczba usuniętych rekordów: $liczba_wprowadzonych_rekordow </b><br><br>";
 28.                 }
 29.                 else
 30.                 {
 31.                     echo "Wystąpił błąd przy usuwaniu danych z bazy danych<br><br>";
 32.                 }
 33.             }
 34.             catch(Exception $e)
 35.         {
 36.             echo "Kod błedu: " .mysqli_connect_errno();
 37.         }
 38.         }
 39.         try{
 40.             $identyfikator_polaczenia=@mysqli_connect($adres,$uzytkownik,$haslo,$nazwa_bazy);
 41.        
 42.             mysqli_set_charset($identyfikator_polaczenia, "UTF8");
 43.             $identyfikator_zapytania=mysqli_query($identyfikator_polaczenia, "SELECT id_ucznia,id_klasy,imie,nazwisko,pesel,data_urodzenia,miejsce_urodzenia,miejscowosc,ulica,nr_budynku,nr_mieszkania FROM uczen;");
 44.             if($identyfikator_zapytania)
 45.             {
 46.                 echo "<table><tr><th>ID UCZNIA</th><th>ID KLASY</th><th>IMIE</th><th>NAZWISKO</th><th>PESEL</th><th>DATA URODZENIA</th><th>MIEJSCE URODZENIA</th><th>MIEJSCOWOSC</th><th>ULICA</th><th>NUMER BUDYNKU</th><th>NUMER MIESZKANIA</th><th>EDYCJA</th>";
 47.                 while($wynik=mysqli_fetch_assoc($identyfikator_zapytania))
 48.                 {
 49.                     echo"<tr>"."<td>" .$wynik["id_ucznia"]."</td>"."<td>" .$wynik["id_klasy"]."</td>"."<td>" .$wynik["imie"]."</td>"."<td>" .$wynik["nazwisko"]."</td>"."<td>" .$wynik["pesel"]."</td>"."<td>" .$wynik["data_urodzenia"]."</td>"."<td>" .$wynik["miejsce_urodzenia"]."</td>"."<td>" .$wynik["miejscowosc"]."</td>"."<td>" .$wynik["ulica"]."</td>"."<td>" .$wynik["nr_budynku"]."</td>"."<td>" .$wynik["nr_mieszkania"]."</td>"."<td><a href='?edycja='>edytuj</a> <a href='?usun=".$wynik["id_ucznia"]."'>usuń</a></td></tr>";
 50.                 }
 51.                 echo "</table>";
 52.                 $liczba_wynikow=mysqli_num_rows($identyfikator_zapytania);
 53.                 echo "Liczba rekordów: $liczba_wynikow <br>";
 54.                 mysqli_close($identyfikator_polaczenia);
 55.             }
 56.             else
 57.             {
 58.             echo mysqli_error($identyfikator_polaczenia);
 59.             }
 60.         }
 61.             catch(Exception $e)
 62.         {
 63.             echo "Kod błedu: " .mysqli_connect_errno();
 64.             exit("<br>Błąd połączenia z bazą danych:" .mysqli_connect_error());
 65.         }
 66. ?&gt;
 67. &lt;/body&gt;
 68. &lt;/html&gt;