Facebook
From Diminutive Meerkat, 1 Year ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 118
 1. // LEWA STRONA //
 2.        
 3.         imagettftext($zdj, 90, 0, 325, 175, $czerwony, 'Czcionki/CaviarDreams_Bold.ttf', 'Linux');                       //Tło Platformy Serwera
 4.         imagettftext($zdj, 90, 0, 330, 180, $bialy, 'Czcionki/CaviarDreams_Bold.ttf', 'Linux');                                           //Platforma Serwera
 5.        
 6.         imagettftext($zdj, 90, 0, 320, 315, $czerwony, 'Czcionki/CaviarDreams_Bold.ttf', '3.0.13.8');                    //Tło Wersji Serwera
 7.         imagettftext($zdj, 90, 0, 325, 320, $bialy, 'Czcionki/CaviarDreams_Bold.ttf', '3.0.13.8');                                                //Wersja Serwera
 8.        
 9.         imagettftext($zdj, 85, 0, 320, 635, $czerwony, 'Czcionki/CaviarDreams_Bold.ttf', $serverDziala);                 //Tło Ilości Dni od Włączenia Serwera
 10.         imagettftext($zdj, 85, 0, 325, 640, $bialy, 'Czcionki/CaviarDreams_Bold.ttf', $serverDziala);                                     //Ilość Dni od Włączenia Serwera
 11.        
 12.         imagettftext($zdj, 90, 0, 325, 970, $czerwony, 'Czcionki/CaviarDreams_Bold.ttf', '24-TS.PL');                //Tło Stron
 13.         imagettftext($zdj, 90, 0, 330, 975, $bialy, 'Czcionki/CaviarDreams_Bold.ttf', '24-TS.PL');                                        //Strony
 14.        
 15.        
 16.         // SRODEK //
 17.        
 18.         imagettftext($zdj, 100, 0, 1195, 280, $czerwony, 'Czcionki/CaviarDreams_Bold.ttf', 'Witaj '.$przywitanie.'!');   //Tło Przywitania
 19.         imagettftext($zdj, 100, 0, 1200, 285, $bialy, 'Czcionki/CaviarDreams_Bold.ttf', 'Witaj '.$przywitanie.'!');      //Przywitanie
 20.        
 21.         imagettftext($zdj, 100, 0, 1815, 770, $czerwony, 'Czcionki/CaviarDreams_Bold.ttf', ''.$aktywni_urzytkownicy.'/'.$max_urzytkownikow);  //Tło Urzytkowników
 22.         imagettftext($zdj, 100, 0, 1820, 775, $bialy, 'Czcionki/CaviarDreams_Bold.ttf', ''.$aktywni_urzytkownicy.'/'.$max_urzytkownikow);     //Urzytkowników
 23.        
 24.         // PRAWA STRONA //
 25.        
 26.         imagettftext($zdj, 100, 0, 3095, 245, $czerwony, 'Czcionki/CaviarDreams_Bold.ttf', date('H:i'));                 //Tło Godziny
 27.         imagettftext($zdj, 100, 0, 3100, 250, $bialy, 'Czcionki/CaviarDreams_Bold.ttf', date('H:i'));                    //Godzina
 28.        
 29.         imagettftext($zdj, 100, 0, 2915, 645, $czerwony, 'Czcionki/CaviarDreams_Bold.ttf', date("d.m.y"));               //Tło Daty
 30.         imagettftext($zdj, 100, 0, 2920, 650, $bialy, 'Czcionki/CaviarDreams_Bold.ttf', date("d.m.y"));                  //Data
 31.        
 32.         imagettftext($zdj, 100, 0, 3220, 1045, $czerwony, 'Czcionki/CaviarDreams_Bold.ttf', $serverPing);                //Tło Pingu Serwera
 33.         imagettftext($zdj, 100, 0, 3225, 1050, $bialy, 'Czcionki/CaviarDreams_Bold.ttf', $serverPing);                  //Ping Serwera