Facebook
From adam128pl@gmail.com, 5 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 80
 1. #include <iostream>
 2.  
 3.  
 4. class platnosc {
 5.  
 6.         char * nazwa;
 7.         double kwota;
 8.         int rok;
 9.         int miesiac;
 10.         int dzien;
 11.  
 12. public:
 13.  
 14.         platnosc(char * naz=nullptr,double kwo=0,int r=1970,int ms=1,int d=1)   //konstruktor wieloargumentowy
 15.                 :nazwa(naz),kwota(kwo),rok(r),miesiac(ms),dzien(d){}
 16.  
 17.         bool operator<(const platnosc &p)       //operator pomocniczy
 18.         {
 19.                 if (this->rok < p.rok)
 20.                         return true;
 21.                 if (this->miesiac < p.miesiac)
 22.                         return true;
 23.                 if (this->dzien < p.dzien)
 24.                         return true;
 25.  
 26.                 return false;
 27.         }
 28.  
 29.         friend std::ostream& operator<<(std::ostream& out, platnosc * pl);
 30.  
 31.         operator double()
 32.         {
 33.                 return kwota;
 34.         }
 35.  
 36. };
 37.  
 38.  
 39. std::ostream& operator<<(std::ostream& out, platnosc * pl)
 40. {
 41.         out << pl->dzien << '.' << pl->miesiac << '.' << pl->rok << '.' << pl->nazwa << '.' << pl->kwota << '\n';
 42.         return out;
 43. }
 44.  
 45.  
 46. struct wezel {
 47.         platnosc dane;
 48.         wezel *pPrev;
 49.         wezel *pNext;
 50. };
 51.  
 52. class spis_platnosci
 53. {
 54.  
 55. protected:
 56.         wezel * pHead;
 57.         wezel * pTail;
 58.  
 59. public:
 60.  
 61.         friend std::ostream& operator<<(std::ostream& out, spis_platnosci & sp);
 62.  
 63.         spis_platnosci()                                        //konstruktor bezargumentowy
 64.                 :pHead(NULL), pTail(NULL){}
 65.  
 66.         spis_platnosci(spis_platnosci &sp)      //konstruktor kopiuj─ůcy
 67.         {
 68.                 if (sp.pHead == nullptr)        //je┼╝eli lista jest pusta to przypisanie null├│w
 69.                 {
 70.                         this->pHead = nullptr;
 71.                         this->pTail = nullptr;
 72.                         return;
 73.                 }
 74.  
 75.                 wezel * iterator = this->pHead;
 76.  
 77.                 wezel * iterator_sp = sp.pHead;
 78.  
 79.                 while (iterator_sp != nullptr)
 80.                 {
 81.                         wezel * tmp = new wezel;
 82.  
 83.                         tmp->dane = iterator_sp->dane;  //przypisanie danych
 84.                         tmp->pNext = nullptr;
 85.                         tmp->pPrev = iterator;
 86.                         tmp->pPrev->pNext = tmp;
 87.  
 88.                         iterator_sp = iterator_sp->pNext;
 89.  
 90.                         iterator = iterator->pNext;
 91.                 }
 92.                
 93.                 pTail = iterator;       //przypisanie warto┼Ťci do ogona
 94.         }
 95.  
 96.         spis_platnosci& operator+=(const platnosc& pl)
 97.         {
 98.                 wezel * tmp = new wezel;
 99.  
 100.                 tmp->pNext = nullptr;   //dopisanie do ko┼äca listy
 101.                 tmp->pPrev = pTail;
 102.                 pTail->pNext = tmp;
 103.                 pTail = tmp;
 104.  
 105.                 return *this;
 106.         }
 107.  
 108. };
 109.  
 110. std::ostream& operator<<(std::ostream& out, spis_platnosci & sp) {
 111.  
 112.         wezel * iterator = sp.pHead;
 113.  
 114.         while (iterator != nullptr)
 115.         {
 116.                 out << iterator->dane;
 117.                 iterator = iterator->pNext;
 118.         }
 119. }
 120.  
 121.  
 122.  
 123. class kolejka_wydatkow
 124.         :public spis_platnosci
 125. {
 126.  
 127.         kolejka_wydatkow()
 128.         {
 129.                 pHead = nullptr;
 130.                 pTail = nullptr;
 131.         }
 132.  
 133.         operator double()
 134.         {
 135.                 double suma;
 136.  
 137.                 auto iterator = pHead;
 138.  
 139.                 while (iterator != nullptr)
 140.                 {
 141.                         suma += iterator->dane; //dodanie danych
 142.                 }
 143.  
 144.                 return suma;
 145.         }
 146.  
 147.         platnosc pobierz()
 148.         {
 149.                
 150.         }
 151.  
 152.  
 153. };
 154.