Facebook
From shit, 2 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 82
  1. /* wypisz nazwiska osob zarabiajacych najmniej w najmniej licznym departamencie*/
  2. Select id_pracownika, nazwisko from pracownik where pensja+premia =(Select min(pensja + premia) from pracownik where nr_departamentu = (SELECT nr_departamentu from pracownik group BY nr_departamentu order BY COUNT(id_pracownika) limit 1));