Facebook
From Gentle Mosquito, 7 Months ago, written in Java.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 77
 1. //Metoda mierzaca czas rozwiazywania zadania wybrana metoda
 2.     public double MierzCzas(int n,int metoda){
 3.         double czas = 0.0;
 4.         long pomiar;
 5.        
 6.         //powoluje do istnienia obiekt klasy Uklad
 7.         Uklad uk = new Uklad(n);
 8.         //tworze petle w ktorej bede mierzyl czas rozwiazywania ukladu zadana metoda
 9.         //petla powinna miec strukture analogiczna do tej z MierzCzas w klasie Przyklad1
 10.         //wewnatrz petli nalezy wylosowac odpowiedni uklad oraz powolac do istnienia obiekt/obiekty odpowiedniej klasy (Cholesky, Gauss, etc.)
 11.         //pomiar czasu powinien obejmowac tylko wywolanie odpowiednich metod rozwiazujacych uklad (por. sekcje 4 w Pracownia1.java)
 12.         for(int i = 0; i < M; i++){
 13.             uk.LosujUklad();                                    //dokonuje losowania ukladu
 14.             Cholesky cholesky = new Cholesky(uk);               //powoluje do istnienia obiekt klasy Cholesky
 15.             Gauss gauss = new Gauss(uk);                        //polouje do istnienia obiekt klasy Gauss
 16.             pomiar = System.currentTimeMillis();                //wlaczam stoper
 17.             switch(metoda){                                     //wybieram metode, ktora bedzie obliczany uklad
 18.                 case 1:
 19.                         cholesky.Rozklad();
 20.                         cholesky.RozwiazTrojkatnyDolny();
 21.                         cholesky.RozwiazTrojkatnyGorny();
 22.                         break;
 23.                 case 2:
 24.                         gauss.Eliminacja();
 25.                         gauss.RozwiazTrojkatny();
 26.                         break;
 27.             }
 28.             pomiar = System.currentTimeMillis() - pomiar;       //zatrzymuje stoper
 29.             czas += pomiar;
 30.         }
 31.        
 32.         //zwracam sredni czas
 33.         return czas / (M * 1000.0);                            
 34.     }