Facebook
From Gamboge Gorilla, 6 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 62
 1. suma = []
 2. miesiac = ["styczen", "luty", "marzec", "kwiecien", "maj", "czerwiec", "lipiec", "sierpien", "wrzesien", "pazdziernik", "listopad", "grudzien"]
 3. kwotaZmniejszajacaPodatek = 548.3
 4. progPodatkowy = 85528
 5. podatekBazowyDlaDrugiegoProgu = 15181.22
 6. stawka1 = 0.1775
 7. stawka2 = 0.32
 8. dochod = 0
 9.  
 10. for i in range(12) :
 11.     print("Miesiac: ", miesiac[i])
 12.     suma.append(input("Dochod: "))
 13.     dochod += int(suma[i])
 14. print("Twoj roczny dochod wynosi: ", dochod, "zl brutto")
 15. if dochod <= progPodatkowy :
 16.     podatek = stawka1 * dochod - kwotaZmniejszajacaPodatek
 17.     if podatek < 0 :
 18.         podatek = 0
 19. else :
 20.     podatek = podatekBazowyDlaDrugiegoProgu + stawka2 * (dochod - progPodatkowy)
 21. print("Twoj podatek wynosi: ", podatek, "zl")