Facebook
From Michał Makowski kl 1p, 3 Months ago, written in C++.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 54
 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3.  
 4. int nwd (int a, int b) {
 5.  
 6.     if (b == 0) {
 7.  
 8.         return a;
 9.  
 10.     }
 11.  
 12.     else {
 13.  
 14.         return nwd(b, a % b);
 15.  
 16.     }
 17.  
 18. }
 19.  
 20. int main () {
 21.  
 22.     int x, z;
 23.  
 24.     cout << "Program oblicza NWD dwoch podanych przez uzytkownika liczb naturalnych" << endl;
 25.  
 26.     do {
 27.  
 28.         cout << "Podaj pierwsza liczbe" << endl;
 29.         cin >> x;
 30.  
 31.         if (x < 0) {
 32.  
 33.             cout << "Nieprawidlowa liczba" << endl;
 34.  
 35.         }
 36.  
 37.     }
 38.     while (x < 0);
 39.  
 40.  //--------------------------------------------------------------------------
 41.      do {
 42.  
 43.         cout << "Podaj druga liczbe" << endl;
 44.         cin >> z;
 45.  
 46.         if (z < 0) {
 47.  
 48.             cout << "Nieprawidlowa liczba" << endl;
 49.  
 50.         }
 51.  
 52.     }
 53.     while (z < 0);
 54.  
 55.  
 56.     cout << "NWD liczb " << x << " i " << z << " wynosi " << nwd(x,z) << endl;
 57. }
 58.